10 Haziran 2015 Çarşamba

Vergiden Kaçınmanın Yasal Yolları

Vergiden Kaçınma Yolları
http://www.akblog.net/2015/06/vergiden-kacnmann-yasal-yollar.html


Vergi kaçırmak suç unsurudur, fakat Devletin koyduğu kanunlarla istisnalar, indirimler, muafiyetler ve bazı tanınan avantajlar ile ödenecek vergiyi ötelemek veya tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmaktadır. Vergi yükü altında ezilen işletmelerin vergi yükünü az da olsa hafifletecek istisna ve muafiyetlerin bir kısmını anlatayım.
Vergi Kaçırmak Suçtur, Vergiden Kaçınmak Suç Değildir.
 Vergiden kaçınma olayında, yasaların tanıdığı bazı haklardan, yasalarda yer alan bazı madde ya da bent açıklamalarından yararlanarak hiç vergi ödenmez ya da çok az vergi ödenir. Vergiden kaçınma, yasal anlamda suç değildir. Buna karşılık, “vergi kaçırma” suçtur. Vergi kaçıran kişi yakalandığında, sadece kaçırdığı vergi değil, bu verginin gecikme faizi ve ayrıca cezası istenir. Duruma göre, 3 yılı bulabilen hapis cezası da uygulanabilir. Vergiden kaçınmada ise böyle bir risk yok.
Yatırım İndirimi
Vergi kanunlarında yapılan düzenlemeler ile yatırım indiriminden yararlanmak için teşvik belgesine sahip olma zorunluluğu kaldırılarak, yatırım indirimi ayrıcalık olmaktan çıkarıldı. Yararlanılan yatırım indirimi üzerinden ödenen stopaj da kaldırıldı.