3 Eylül 2016 Cumartesi

2016 PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI

Belezza
2016 PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI

Bakanlığımızın 2010 yılında başlattığı "Dernekler ve Üst Kuruluşları için Proje Yardımları" Programı için, 2016 yılı proje teklif çağrısına çıkılmıştır. Dernekler Dairesi Başkanlığı, Program kapsamında, STK'ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile projeleri desteklemektedir.

2016 yılı için desteklenecek proje konuları, İçişleri Bakanlığınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

a) Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler,
b) İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler,
c) Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyaloğunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,

Genç çiftçiye 30 bin lira hibe desteği


Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerine 30 bin liraya kadar hibe verilecek.Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu karar, 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında, kırsalda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe ödenmesine ilişkin hususları kapsayacak.
Proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) hariç tutularak hazırlanacak. Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesinin imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması gerekecek.
Hibe, nüfusu 20 binden az yerleşim alanlarını kapsayacak
Proje kapsamında verilecek hibe, 81 ildeki nüfusu 20 binden az olan yerleşim alanlarını kapsayacak.
Yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, merkezi yönetim bütçe kanunu ile tahsis edilen ödenekten karşılanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek. Proje başvuruları, ilgili yıl Bakanlık bütçesinde yer alan ödenek çerçevesinde değerlendirilecek.

Girişimcilik Destek Programı

Girişimcilik Destek Programı
Girişimcilik Destek Programı  Programın Amacı
   
  Girişimciliğin desteklenmesi
  Girişimciliğin yaygınlaştırılması
  Başarılı işletmelerin kurulması 

  Programdan Kimler Yararlanabilir? 
  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler(31/12/2017’e kadar),
  Girişimciler 
  İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

  Programın Kapsamı 
  Bu program,
  A.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,
  B.Yeni Girişimci Desteği,
  C.İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
  D.İş Planı Ödülünden oluşur.
  1. A) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
  akblog net kosgeb ile ilgili görsel sonucuUygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla düzenlenir.
  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;
  KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen,
  Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,
  KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,
  Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir.
  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, en az 32 saat süren, genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir.

  TAP Vakfı Gençlik Fonu

  O Dizayn
  TAP Vakfı Gençlik Fonu

  TAP Vakfı Gençlik Fonu
  TAPVTürkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'nın (TAP Vakfı) Gençlik Çalışmaları Fonu, gençlerin üreme sağlığı alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesini destekleyen bir programdır. Bu fon kapsamında, gençlik örgütlerinin ve gruplarının üreme sağlığı, cinsel sağlık, üreme hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkili alanlardaki proje ve etkinliklerine destek olunacaktır.
  TAP Vakfı Gençlik Çalışmaları Fonu’nun amacı, yerel düzeyde gençlerin üreme sağlığı ve hakları alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesi ve bunun için geliştirecekleri fikirleri hayata geçirecek bir destek mekanizmasının oluşturulmasıdır.