14 Aralık 2016 Çarşamba

Malezya'ya İhracat Bilgiler

Malezya'ya İhracat
Malezya'ya İhracat Bilgiler

MALEZYA'YA İHRACAT HAKKINDA GENEL BILGILER
Malezya, Güneydoğu Asya ülkeleri arasında dengeli ekonomisi ve politik istikrari ile son 20 yil içerisinde çok önemli gelişmeler kaydetmiş bir ülke konumundadır. 2003 yılında Malezya’nın toplam ticareti bir önceki yıla nazaran % 8.5 artarak 188.6 milyar dolara çıkmıstır. Ülke yine ticaret fazlası vermiş, ticaret fazlası bir önceki yıla nazaran % 49.3 oranında artarak 21.3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu kompozisyon içerisinde ülke, ihracatını % 11.6 arttırmıştır ve toplam ihracat 105 milyar doları bulmuştur. İthalat ise % 4.8 artıs ile 83.6 milyar dolara ulaşmıstır. Ticaret fazlası, 1999 yılından beri gerçekleşen en büyük ticaret fazlasıdır. 
Ülkemiz ile Malezya arasında politik hiçbir sorun bulunmamakla beraber, ticari ilişkiler, Malezya’nın son 5-10 yıldaki gelişmesine paralel bir seyir göstermemiştir. Malezya pazarı ülkemiz açısından önemli bir potansiyel teşkil etmekle beraber, pazara nufüz edebilmek firmaların büyük çabasını gerektirmektedir. Malezya’nin klasik ithalat kalemleri ile ülkemiz ihracat kalemleri birebir örtüşme içerisinde değildir.

Türkiye Malezya ihracat ithalat

Malezya'nın Ekonomisi Hakkında Genel Bilgiler
Başlıca ticaret ortakları: Singapur, Çin, Japonya, ABD, Tayland
Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Motorlu kara taşıtları, traktörler, bunların aksam ve aksesuarları, mineral yağlar ve türevleri, demir-çelik, makine ve cihazlar, bor ve boratlar, halı, gıda (un,bakliyat,kabuklu yemiş,meyve ve meyve suları vb.), transformatör ürünleri.
Başlıca İthal Ürünlerimiz: Palmiye yağı, hindistan cevizi, kauçuk ve kauçuk ürünleri, elektronik devreler, sentetik lifler.
Malezya'ya ihracatta parlayan sektörler
Eğitim
Tıbbi malzeme
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Çevre Teknolojileri
Bio-teknoloji
Franchising
Gıda
Savunma
Makina