MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Tez Örneği Bitirme Çalışması tez formatı tez nasıl yazılır

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Tez Örneği Bitirme Çalışması tez formatı tez nasıl yazılır

30 Kasım 2010 Salı
Sitemizde yeni konu açılmıştır. Daha iyi ve daha açıklayıcı olarak yazdığımız son konuya bakmanız sizler için daha yararlı olacaktır.  
Bu linke Tıklayarak bitirme çalışması hakkında daha sade ve anlaşılır konuya ulaşabilirsiniz.


Bitir Çalışması , Tez ödevi ve tez Örneği. Tez nasıl yazılır, Kaynakça yazımı nasıldır. Tez hazırlanırken sayfa biçimi nasıl olacak gibi bilgilerde verilecektir.
Yoksulluk Üzerine Tez Araştırması.
Araştırma Ödevi Kitap incelemesinden ibaret olup farklı kaynaklardan da yararlanarak ilerleyen zamanlarda bitirme çalışmasının geri kalan bölümüde verilecektir.
Verilen Tez Çalışması örneği henüz başlangıçtır ve önsöz ile giriş başlangıcını kapsamaktadır. ilerleyen zamanlarda amaç, kapsam ve çalışma planı dediğimiz yöntemlerde giriş olarak verilecektir.
Konuya ilişkin fikirlerinizi ve elelştirilerinizi bekliyorum sevgili dostlarım. Aşağıda okuyacağınız makale tamamen bana ait olup başka sitelerde açmış olduğum bu konunun linki vermeden yayımı yasaktır.
Hüseyin AKTAŞ

YOKSULLUK
Yoksulluk konusunu incelerken belirli bir çerçeve disiplinine uyarak, kitapta öncelikle yazarın düşüncelerini özetleyip ve kendi düşüncelerimle birlikte bazı noktalarda eleştiri ve bazı noktalarda da yazarın haklı olduğu noktaları da göstererek yapacağımız bu çalışma uzun bir makale niteliğini taşıyacak biçimde olup ve hocalarımın da eleştirilerine açık bir şekilde olacaktır. Yoksulluk kavramı geniş bir anlam içerip günümüzde kendini daha açık bir şekilde göstermektedir.Tüm dünyaya baktığımızda dünyanın hemen hemen her ülkesinde başta beslenme sorunu önceliğiyle karşı karşıya milyonlarca inanları görebiliyoruz. Yoksullukla karşı karşıya gelen birey ne yapacağını bilemez, geleceği değil sadece içinde bulunduğu anı düşünür. Bu yüzden yoksulların dünya için bir tehditliği de meydana getirmektedir.
Yoksulluğun artmaması ve yoksulluğa karşı önlemlerin alınması için “Yoksullukla Mücadele” programı ortaya koyuldu. Bu mücadelede geniş çalışmalar başlatıldı. Yoksulluğa ilişkin önlemleri almak ve yoksulluğu azaltmak özellikle Az Gelişmiş Ülkeler (AGÜ) tarafından ilgiyle karşılandı.
Genel olarak yoksulluğa baktığımızda daha çok az gelişmiş ülkelerin sorunu olarak görülmekteydi. Ancak günümüz dünyasında gelişmiş ülkelerde de önemli bir sorun haline gelmiştir. Yoksulluğa karşı önlemler için bazı ülkelerde düşük gelirli bireylere devlet tarafından gelir desteği, eğitim hizmetleri ve sigorta kapsamına girmelerine yönelik etkili çalışmalar oldu. Ne yazık ki 40 – 50 yıl öncesinde alınan bu önlemler daha sonra artan aşırı işsizliğin ve beraberinde getirdiği yoksulluğun daha da artmasıyla alınan bu önlemler yetersiz kalmıştır. Hatta yakın zamana baktığımızda ( 80 li ve 90 lı yıllar) yoksulluk inanılmaz bir biçimde artmış ve yoksulluğa karşı endişeler devam etmiştir.


Öğretim Hocası : Fatih GÜNGÖR
Yararlandığı kaynaklar: Küreselleşmenin Öteki Yüzü YOKSULLUK 
Yazar: Fikret Şensoy
Çalışmayı hazırlayan: Hüseyin AKTAŞ
Fikret ŞENSOY 'a ve Fatih GÜNGÖR hocama Teşekkürle
Etiketler
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç