MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Sosyal Medyada Kurumsallaşma ve Zararlar

Sosyal Medyada Kurumsallaşma ve Zararlar

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Sosyal Medyada Kurumsallaşma ve Zararlar

17 Kasım 2012 Cumartesi
Sosyal Medyada Kurumsallaşma ve Kurumsal İletişim

Üretim ve Hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar, ürünleri tanıtarak kar paylarını artırmak,müşteriden gelen talepleri elde etmek,kurumsal imaj ve marka değeri oluşturabilmek gibi amaçlarla,belirlediği hedef kitlesindeki bireyler ile iletişim halinde olmak isterler.Çünkü bu sayede yukarıda belirtilen amaçları yapmaları mümkündür.Buradan yola çıkarak kurumsal iletişim kavramına bir tanım yapacak olursak; Kurum&kuruluşların hedef kitleleriyle etkileşime geçmesi diye basit bir tanım yapabiliriz.
Günümüzde irili-ufaklı birçok kuruluşun kurumsal iletişim stratejisi ve bu konuda çalışmalar yapan uzmanları vardır.Birçok konuda olduğu gibi bu çalışmalar da teknoloji çağında olmanın verdiği imkanlardan faydalanmıştır ve faydalanacaktır da.Basın-Yayın organlarının gelişmesi,bilgisayar ve internet teknolojisinin ülkemizde ve tüm dünyada yaygınlaşması kurumsal iletişim çalışmalarının ana eksenini bu platformlara yönlendirmiştir.

Kurumsal İletişimde Basın-Yayın organları ve İnternetin Yeri

Genel olarak yukarıda da bahsettiğimiz gibi,günümüzde kurumsal iletişimin odak noktasını Basın-Yayın organları ve İnternet oluşturmaktadır.Tüketiciler bir ürünü tercih ederken o ürün hakkında birçok bilgiyi elde etmek isterler.Firmalar ise bu bilgileri tüketicilere sunarken birçok yolu deneyebilir.Ancak en etkili yöntemler Tv-radyo reklamları ve internet uygulamalarıdır.Tv-Radyo reklamlarının de maliyetini göz önüne alacak olursak,kurumlar için en etkin ve maliyeti uygun olan kurumsal iletişim aracı hiç şüphesiz internettir.

İnternetin ülkemizde ortalama olarak 2 evden birine girmesi dolayısıyla,internet büyük bir müşteri havuzu haline gelmiştir.Bir internet uygulamasını bir tv reklamı ile karşılaştıracak olursak;

# TV reklamı anlıktır,internet uygulamaları ise süreklidir.
# TV reklamında reklamı gören kitle kısıtlıdır,ancak internet uygulamarında bu tip bir kısıtlama yoktur.
# TV reklamları maliyet olarak internete göre daha pahalıdır.
# Bu sebepler çoğaltılabilir ancak konumuzu dağıtmamak adına temel olarak belirtiyoruz.


Bu verileri değerlendirdiğimizde internetin kurumsal iletişimde hayati derecede önemli bir yere sahip olduğunu ve ihmal edilmemesi gerektiği sonucunu elde ediyoruz.

İnternette Kurumsal İletişim Ve Sosyal ağlar

Sosyal ağlar günümüz dünyasında hiç şüphesiz büyük bir öneme ve kullanım oranına sahip. Facebook,Twitter,FriendFeed gibi önde gelen sosyal ağlar,dünya çapında birçok ülke nüfusundan fazla sayıda üyeye sahip ve bu üye sayısının çok büyük bir bölümü sıklıkla bu ağları takip etmekte.Aynı zamanda sosyal ağların Yaş,cinsiyet,coğrafya gibi kriterlere göre ayrım yapabilmesi sayesinde etkin hedef kitlenin seçilmesi de mümkün.
Kurumsal iletişimde hedef kitlenin belirlenmesi ve onlarla iletişime geçilmesi prensibinin temel olduğunu göz önüne alırsak,sosyal ağlar bu hedef kitlenin belirlenmesi ve onlara ulaşılabilmesi açısından bir numaralı öneme sahiptir.
Bugün hemen her alanda faaliyet gösteren büyük şirketlerin sosyal ağ sayfaları vardır ve bu konuda profesyonel kişiler tarafından yönetilmektedir.Bu sayede kurumun yeni ürünleri,hizmetleri ve yaşanan gelişmeler istenilen hedef kitleye yalnızca saniyeler içerisinde ulaştırılabilmektedir.
Etiketler
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç