MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Kuranı Kerim Bütün Sureler Cüzler

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Kuranı Kerim Bütün Sureler Cüzler

10 Ocak 2013 Perşembe
Kuranı Kerim Bütün Cüzler
Dualarınızda lütfen bizleride unutmayın.İndirme Linkine Tıklayarak indirebilirsiniz veya indir yazlan yere Sağ Tıklayıp kayıt edebilirsiniz bilgisayarınıza.
Okuduğunuz veya okuyacağınız Hatimleri Yüce Mevlamız kabul eder inşallah..
Rabbim kabul etsin hatimlerinizi.
Kura'nı Kerimde ki sıralamaya göre verilmiştir süre sıraları.
Umarım işinize yaramıştır ve konuya ilişkin yorumlarınızı bekleriz.
Herhangi bir sorun yaşamanız durumunda iletişim bölümünden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde Ramazan Ayına özel bütün cüzler verilmiştir. Verilen hatimleri hem bilgisayarınıza indirebilirsiniz hemde online olarak dinleme olanağı da verilmiştir.
Online olarak dinlerken aynı anda takip edebilirsiniz ve videolar Kur'anı Kerim de verilmiştir.
Ramazan Hatim Serisini Takip Etmek için Aşağıda verilen adrese Tıklamanız Yeterlidir.
http://www.akblog.net/search/label/Ramazan-%C4%B1%20%C5%9Eerif

veya
 TIKLA

SURELERİ İNDİRMEK İÇİN SURE İSMİ ÜZERİNDE SAĞ TIKLAYIP HEDEFİ FARKLI KAYDET BÖLÜMÜNÜ SEÇİNİZ.
No.
Sure
No.
Sure
No.
Sure
No.
Sure
No.
Sure
1
Fatiha
25
Furkan
49
Hucurat
73
Muzzemmil
97
Kadr
2
Baqara
26
Şu’araa
50
Kaf
74
Muddessir
98
Beyyine
3
Aal İmran
27
Neml
51
Zariyat
75
Kıyamet
99
Zilzal
4
Nisaa
28
Kasas
52
Tur
76
İnsan
100
Adiyat
5
Ma’ide
29
Ankabut
53
Necm
77
Murselat
101
Kari’a
6
En’aam
30
Rum
54
Kamer
78
Nebe’
102
Takasur
7
A’raf
31
Lokman
55
Rahman
79
Nazi’aat
103
Asr
8
Enfal
32
Secde
56
Vaki’a
80
Abese
104
Humeze
9
Tevbe
33
Ahzab
57
Hadid
81
Tekvir
105
Fil
10
Yunus
34
Sebe
58
Mucadele
82
İnfitar
106
Kureyş
11
Hud
35
Fatir
59
Haşr
83
Mutaffifin
107
Ma’un
12
Yusuf
36
Yasin
60
Mumtehine
84
İnşikak
108
Kevser
13
Ra’d
37
Saffaat
61
Saff
85
Buruc
109
Kafirun
14
İbrahim
38
Saad
62
Cum’a
86
Tarık
110
Nasr
15
Hicr
39
Zumer
63
Munafikun
87
A’la
111
Tebbet
16
Nahl
40
Mu’min
64
Tağabun
88
Gaşiye
112
İhlas
17
İsraa
41
Fussilet
65
Talak
89
Fecr
113
Felak
18
Kahf
42
Şura
66
Tahrim
90
Beled
114
Naas
19
Meryem
43
Zuhruf
67
Mulk
91
Şems

20
Taha
44
Duhan
68
Kalem
92
Leyl

21
Enbiyaa
45
Casiye
69
Hakka
93
Duha

22
Hac
46
Ahkaf
70
Mearic
94
İnşirah

23
Mu’minun
47
Muhammed
71
Nuh
95
Tin

24
Nur
48
Fetih
72
Cin
96
Alak

Etiketler
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç