29 Eylül 2013 Pazar

Ekonomi ve Politika Çıkmazı

Ekonomi ve Politika Çıkmazı

Küreselleşme ve özelleştirme kavramları içerik olarak farklı anlamlar taşısalar da uygulama aşamasında

Dünya'da küreselleşme sürecine bakıldığında ekonominin dışa açılmasının yanında, bu açılmanın da etkisiyle yabancı şirket ve yatırımlarının özellikle gelişmekte olan ulusal ekonomilere aktığı anlaşılmaktadır. Gelen sermaye ve yatırımların nitelik ve amaçları hakkında farklı görüşler olsa da özelleştirme süreçlerinde büyük sermaye sahiplerinin etkinliği yadsınamaz. Doğrudan ya da dolaylı olarak gelen küresel sermayenin giderek ülkeyi dış etken ve olaylara karşı daha duyarlı hale getirdiği açıktır. Bu, ekonomide olduğu kadar siyasette de kırılganlığı arttırmıştır. Sıcak para/dış kaynak olmadan sürdürülebilirliği olmayan politikalar benimsenmesi rantiyer birikim alanlarını genişletmiş, özel sektör reel üretimden uzaklaşmaya başlamıştır.[1]

Ekonominin üretime değil de sıcak para/dış sermaye girişlerine bağlanması, politikanın ekonominin denetimine girmesine, parlamentoların yürütme karşısında etkisizleşmesine katkıda bulunmuştur.[2] Dünya piyasalarıyla bütünleşen ekonomilerde, ulusal ekonominin işleyişi ise hükümetin insiyatifinden çıkma eğilimi göstermektedir. Hem duyarlılık hem de işleyiş yönünden uluslararası bir nitelik kazanan ekonomiler açısından küresel sermayeler, giderek daha fazla söz sahibi olmaya başlamıştır. Bu ise modern anlamda ulusal devleti aşındırmakta ve çoğu zaman çatışmaya neden olmaktadır. Çünkü siyasi karar alıcıların politika belirleme yetki ve alanı büyük ölçüde ekonomi ile çizilmektedir.


[1] Yeldan, E. (2005). Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi. İstanbul: İletişim, s.39-40.

[2] Hatipoğlu, A. (2009). Küreselleşme Karşısında Politik Süreçler ve Kurumlar. Ed. A. Özdemir, & M. Eser, Küreselleşme (s. 33-65). Bursa: Ezgi Kitabevi, s.53-57

birbirlerini desteklediklerini görüyoruz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız bizim için önemlidir. Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.

Ziyaretçi Sayısı