MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Irkçılık ile ilgili Hadisler

Irkçılık ile ilgili Hadisler, Irkçılık nedir, kimler Irkçılık yapar, türk kürt …

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Irkçılık ile ilgili Hadisler

7 Eylül 2013 Cumartesi
Irkçılık ile ilgili Hadisler, Irkçılık nedir, kimler Irkçılık yapar, türk kürt laz zaza ermeni çerkez Irkçılığı
http://www.akblog.net/2012/12/irkclk-ile-ilgili-hadisler.html
Irkçılık yapan bizden değildir.
 Asabiyet (ırkçılık) dâvâsına kalkışan, onu benimseyen bizden (müslüman) değildir. Irkçılık uğrunda savaşan bizden değildir. Irkçılık dâvâsı üzere ölen de bizden değildir. Ebû Dâvud

 Bir kısım adamlar var ki, cehennem kömüründen başka bir şey olmayan kavimlerle övünürler. İşte bunlar, ya bu övünmelerinden vazgeçerler, ya da Allah katında, pisliği burunlarıyla karıştıran cualdan (pislik böceklerinden) daha değersiz olurlar. Ahmed b. Hanbel, Ebû Dâvud

 Her kim kâfir olan baba ve dedelerinden dokuzuna kendini nisbet ederek, adlarını sayarak onlarla şeref ve üstünlük kasdıyla: “Ben falan oğlu falanım” diye kendini onlardan sayarsa, cehennemde onların onuncusudur. Ahmed b. Hanbel

 Kim bir kavmi amellerine rağmen severse, kıyâmet gününde onların zümresinde haşrolunur, onların hesabı ile hesaba çekilir, onların ameli ile amel etmese bile. Ramûz el-Hadîs

 Soyumdan değil, yolumdan gelen benim evlâdımdır. Ali Haydar Efendi
 Ey iman edenler! Eğer babalarınız ve kardeşleriniz, iman üzere küfrü tercih edip seviyorlarsa, onları dostlar edinmeyiniz. Sizden kim onları velî (dost) edinirse işte onlar, nefislerine zulmedenlerdir. Tevbe: 23

 Çoklukla (soy-sopla) böbürlenmeniz, sizi öylesine oyaladı ki; mezarlıkları bile ziyâretle oradakileri sayacak kadar ileri gittiniz. Ya.. öyle mi? (Bu övünmenin ne demek olduğunu siz kabre girince) ileride bileceksiniz. Hayır gözünüzü açın, ileride bileceksiniz. Bundan vazgeçin. Ah, keşke bu yaptığınızın sonucunu kesin olarak bir bilseniz! And olsun ki, cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra o gün size verilmiş olan her nimetten sorguya çekileceksiniz. Tekâsür Sûresi

 Bu halkın elbette öyle zamanları olacak ki; kaatil ne üzerine adam öldürdüğünü bilmediği gibi, maktûl de neden dolayı öldürüldüğünü bilmez. “Bu nasıl olur?” denilince: “Evet olacak, buna hercümerc (karışıklık) derler. Öldüren de, ölen de cehennemdedir.” Müslim

 Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışıp bilişesiniz diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Şüphesiz Allah katında en şerefliniz, takvâca en üstün olanınızdır. Hucurât: 13 (Bkz. Âl-i İmran 3/162, Hûd 11/24, Mâide 5/100, Fâtır 35/19, Mü’min 40/58) 


 Allah, İslâmla câhiliyye böbürlenmesini ve atalarla övünülmesini kaldırmıştır. Çünkü insanlar, Âdem’dendir, Âdem de topraktandır. Allah katında en üstünleri, O’ndan en çok sakınanlardır. İslâmî Hayat, 2/503

 Bütün insanlar ya “dinde kardeş” ya da “yaratılışta eş” tirler! Hz. Ali

 Peygamberimiz (s.a.v.) yakınlarını uyararak: “Başkaları bana amelleriyle gelirken, siz ecdâdınızla övünerek gelmeyin” buyurmuştur. 

 İnsan, odur ki, “İşte ben (buyum)!” der, “Ben falanın oğluyum” diyen insan değildir. Tirmizî

 Şeref, soy-sop ile değil; fazîlet ve edeb iledir. Hz. Ali

 İslâm, bütün insanları içiçe dairelerden ibâret görür. Birinci ve en büyük daire, insanlık dairesidir. Sezâi Karakoç

 İnsanlar şekil bakımından birbirine denktir; babaları Âdem (a. s.), anneleri Hz. Havva’dır. Hz. Ali

 Kişi, babası ve dedesi ile değil; kendi fazîlet ve gayretiyle övünmelidir. 

 İnsanın hakîkî asâleti fazîletten gelir, doğuştan değil. Epiktetos

 Asîl misin? Şecereni kağıt üstünde değil, hayatında göster. C. Şahâbeddin

 Asâlet bir insanın geçmişinde değil, davranışlarında aranmalıdır. 

 Hadi diyelim ki baban fâzıl, bilgili bir kimse idi; babanın fazîletinden sana ne? İran atasözü

 Hünerin varsa göster, aslını ve soyunu bırak. Gül dikenden, İbrâhim Âzer’den olmuştur. Sa’dî 

 Yanmış mal ile, ölmüş baba ile iftihar olunmaz. Atasözü 

 Şeref ister isen kendin şerîf ol 
Mezar taşı ile iftihar olmaz. Bedrî

 ABD’de beyazlar, zencileri olimpiyattan olimpiyata severler! Amerika atasözü

 Babalarınızın yaptığı çadırda uykuya dalmayın; ilerleyin, dünyaya ayak uydurun. Muazzini

 Dedemin kim olduğu önemli değil, önemli olan onun neslinin ne olacağıdır. A. Lincoln

 Atalarınızı değiştiremezsiniz; ama, torunlarınızla ilgili olarak birşeyler yapabilirsiniz. Weizzard
Etiketler
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
  1. Gezi gerzekliği18 Eylül 2013 13:52

    Gezinin vaat ettiği kimlik fos çıktı. Bir furya gibi geldi geçti. Ülkede saflar sıkılaştı gençler vatanın önemini anladı. Teşekkürler gezi.

    YanıtlayınSil
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç