MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Ceza Kanununun Kişi Bakımından Uygulama Alanları

Ceza Kanununun Kişi Bakımından Uygulama Alanları, Ceza Kanununun Kişi Bakımında…

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Ceza Kanununun Kişi Bakımından Uygulama Alanları

11 Ekim 2013 Cuma
KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA

Suçişleyen kimsenin sıfatına bakılmaksızın kanun önünde eşitlik ilkesi uyarıncayargılanması ve cezalandırılması Ceza Hukukunun temel ilkelerindendir. Ancak bukuralın istisnaları bulunmaktadır:

1- Cumhurbaşkanı: Hukuk  Vatana ihanet dışında cezai sorumluluğu yoktur. Görevi nedeniyle işlemiş olduğusuçlardan ötürü tam olarak sorumsuzudur. T.B.M.M nin 1/3 ünün teklifi ve ¾ ününkararı ile Yüce DİVAN da ( Anayasa Mahkemesi ) Vatana ihanet ileyargılanabilir.

Cumhurbaşkanının hukuk davalarındadavalı olmasında bir engel yoktur.Ancak mahkemelerde tanıklık yapmaya zorlanamaz. Kendisi isterse tanıklık yapar.Yoksa Zorla götürülemez.


2- Yasama Dokunulmazlığı: Milletvekillerine tanınan bu dokunulmazlık ikitürdür. Bunlardan birisi kürsü dokunulmazlığı ikincisi ise yargılamaya karşıtanınan kişisel dokunulmazlık.
Mutlak Dokunulmazlık:
Parlamenterlerin meclis çalışmalarındaki (mutlakameclis binası içinde olması zorunlu değil) oyları,sözleri ve düşünce açıklamaları nedeniyle hiçbir surette sorumluluğuyoktur. Bu eylemler nedeniyle suç oluşsa dahi yargılama yapılamaz. Çünkü bueylemler nedeniyle cezai sorumluluk yoktur. Kürsü dokunulmazlığı mutlaktır,kaldırılamaz ve bu dokunulmazlıktan feragat edilemez. Milletvekilliği sonaermiş olsa dahi bu eylemlerden dolayı yargılama yapılamaz.

Nispi Dokunulmazlık: Seçimden önce ya da sonra bir suç işlediği ilerisürülen bir milletvekilinin MECLİSTARAFINDAN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMADIKÇA tutulamaması, yakalanamaması,sorguya çekilememesi, tutuklanamaması ve yargılanamamasıdır. Bu dokunulmazlıkmutlak değildir, geçicidir. Milletvekilliği süresi bittiğinde dokunulmazlık dakendiliğinden kalkar.

Dokunulmazlık süresi (milletvekilliği süresi) boyuncaZAMANAŞIMI DURUR.

Ancak Anayasanın 14. Maddesindeyazılı olan Devletin bütünlüğüne ve Anayasal düzene karşı işlenmiş olan suçlardanve suçüstü halinde işlenen AĞIR CEZALIK SUÇLARDAN dolayı Seçimden ÖNCESORUŞTURMAYA BAŞLANMIŞ olmak kaydı ile milletvekili yargılanabilir.

3- Yargı Bağışıklığı (Diplomatik Dokunulmazlık):
Diplomatik dokunulmazlık sebebiyle sağlananbağışıklıktır. Yabancı ülkede görev ile ilgili ya da görevi ile ilgili olmayanbir suç işleyen diplomat o ülkede yargılanamaz. Böyle bir suçtan dolayı sadecekendi ülkesinde yargılanabilir.


Bu dokunulmazlık büyükelçiler ve büyükelçi seviyesindedevleti temsil eden kimseler için söz konusudur. Konsoloslar diplomatikdokunulmazlıktan yararlanamazlar.

Bir yabancı ülkeyi ziyaret edendevlet başkanları, dışişleri bakanları, B. M Temsilcileri, Adalet Divanı vedevleti temsil eden kimseler bu bağışıklıktan yararlanırlar. Bu bağışıklıktan yararlanan kimseler yabancı ülkedecinayet işleseler dahi o ülkede yargılanamazlar. Kendi ülkelerindeyargılanırlar.

4- NATOAskerleri:
Türkiye de bulunan yabancıülke askerleri de bazı suçlarda dokunulmazlığa sahiptir. Bu kimseler de birtakım suçları işlediklerinde kendi ülkeleri tarafından yargılanırlar.
Etiketler
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
 1. However, during this interim period, your car insurance policy and recreational vehicle insurance policy can be
  converted to a life insurance policy into a life settlement as simply as possible.
  But the average human cheap auto insurance quotes is funny.
  Aside from personal auto insurance, including auto, landlord,
  condo, renters, life, vehicle, mobile home and condo insurance.

  A claim would then be made against the possibly wealthy driver.
  You also have to attend.

  My website :: cheap Car Insurance

  YanıtlayınSil
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç