MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

iktisadi Düşünceler Tarihi özet

iktisadi Düşünceler Tarihi özet, Kpss iktisat, kpss iktisat ders notları, kpss …

Ak Blog SEO
4349759590016280108

iktisadi Düşünceler Tarihi özet

12 Mart 2014 Çarşamba
İktisadi Düşünce Tarihinin bir civciv hikayesiyle kısa özeti
iktisadi Düşünceler Tarihi özet, Kpss iktisat, kpss iktisat ders notları, kpss de çıkan iktisat konuları soruları, Kpss Alan, Kpss iktisat konuları, Eğitim, Kpss Hukuk, 

''Bir civciv karşıdan karşıya geçerken, otomobil tarafından ezilmiş."
Merkantilistler: Ülkenin zenginliğinde azalma oldu. Daha çok civciv ihraç etmeliyiz.
Fizyokratlar: Doğal düzen düzenler. Toprağı bol olsun.

Klasikler: Görünmez el düzenler. Kalan sağlar bizim.
Neo-Klasikler: Diğer şeyler sabitken (ceteris paribus), civciv karşıya geçebilirdi.
Keynesyenler: Üst geçit yapılmış olsaydı (devlet müdahalesi), civciv ezilmezdi. Uzun dönemde tüm civcivler ölüdür.
Monetaristler: Para cezaları gereğinden az olduğu için civciv ezilmiştir. (Yanlış uygulanan para politikası)
Yeni Klasikler: Ezildiğini fark etmesiyle birlikte bir daha ezilmeyecektir. (Rasyonel beklentiler). Sadece
öngörülmeyen (süpriz) otomobiler civcivleri ezecektir.
Yeni Keynesyenler: Otomobilin hızlı gittiğinden (ahlaki tehlike) haberi olmayan (asimetrik bilgi) civciv, karşıya geçmek istediği için (ters seçim) ezilmiştir. Hem öngörülen hem de öngörülmeyen otomobiller civcivleri ezecektir. Ama öngörülmeyen otomobiller, daha çok ezecektir.
Arz Yanlı İktisatçılar: Civciv kaybını telafi etmek için vergiler düşürülüp, civciv üretimi teşvik edilmelidir.
Post-Keynesyenler: Otomobilin geçeceği belirsiz olduğu için civciv ezilmiştir.
Anayasal İktisat: Otomobillerin hızlı gitmesi anayasa ile engellenmelidir.
Reel Konjonktür Teorileri: Otomobil icat edilmeseydi, civciv ezilmeyecekti...

Hikayenin Gerçek Sahibi Yüksel Bilgili Hocamızdır.
Akblog Net

Etiketler
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç