MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Kardeş Askerden Yararlanmak

Darbe, Siyaset, politika, Türkiye, Haber,

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Kardeş Askerden Yararlanmak

2 Mart 2014 Pazar

KARDEŞLERİN SEVK TEHİR İŞLEMLERİ
Kardeş sevk tehir işlemleri 1111 sayılı askerlik kanununun 35/D maddesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde askere sevk sırasında yapılır. 
SEVK TEHİRİ ESASLARI
İki kardeşten biri askerde ise askerlik hizmet sırası gelenin sevki, baba veya annenin isteğine bağlı olarak, askerdeki kardeşinin hizmeti bitinceye kadar tehir edilir.  
İki kardeş aynı celp grubunda sevke tâbi ise baba veya annenin isteğine bağlı olarak kardeşlerden birinin sevki, diğerinin terhisine kadar tehir edilir. 
İkiden fazla kardeşten ikisi askerde olduğu sürece baba veya annenin isteğine bağlı olarak diğer kardeşlerin sevki, askerdeki kardeşlerinden birinin terhisine kadar tehir edilir.   

İkiden fazla kardeşten biri askerde ise hizmet sırası gelen kardeşin sevki, eğer diğer kardeşleri yirmi yaşından küçük ise, kardeşlerden biri yirmi yaşını bitirinceye kadar, aksi takdirde askerdeki kardeş terhis oluncaya kadar tehir edilir. Yirmi yaşından küçük kardeşlerin yanı sıra, ailenin geçimine yardım edemeyecek derecede malûl olduğu hastane sağlık kurullarınca düzenlenmiş sağlık raporu ile belgelenen kardeşler sevk tehiri işleminde dikkate alınmazlar. (Askerliğe elverişli değildir raporu olanlardan çalışabilir durumda bulunanların bu raporları dikkate alınmaz.)
 Üç kardeşin üçü de aynı celp grubunda sevke tâbi ise; baba veya annenin isteğine bağlı olarak ikisi askere alınır, üçüncünün askerliği diğerlerinin terhisine kadar tehir edilir. 
20 YAŞ HESABI
DOĞUM TARİHİ
20 YAŞINI BİTİRDİĞİ TARİH
08.03.1990
09.03.2010
15.06.1991
16.06.2011
28.11.1992
29.11.2012
  Sevk tehiri için babanın ya da annenin, askere sevk sırasında;
   a.      Dilekçe,
 b.      Ailesinin geçimine yardım edemeyecek derecede malûl olduğu beyan edilenler için bu durumlarını belgeleyen, hastane sağlık kurullarınca düzenlenmiş sağlık raporu, 
        ile birlikte askerlik şubesine müracaat etmesi gerekir.

Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç