MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Ön Muhasebe işlemleri Nelerdir Nasıl Yapılır

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Ön Muhasebe işlemleri Nelerdir Nasıl Yapılır

24 Temmuz 2014 Perşembe
Ön Muhasebe: İşletmelerin temel
muhasebe işlemlerini takip etmektir. Ön
muhasebe işletmenin parayla ifade
edilen işlemlerini yani, işletmenin nakit
parası, stokları, müşterileri, çekleri,
senetleri, banka hesapları gibi temel
unsurlarının kayıtlarını ve bunların
hareketlerini takip etmek için kullanılır.
Ön muhasebe de aşağıdaki temel işlemler yapılır.
Kasa Hesap Takibi
Müşteri (Cari) Hesabı Takibi
Fatura/İrsaliye İşlemleri
Stok Giriş ve Çıkış Takibi
Müşteri Çek/Senetleri Takibi
İşletme Çek/Senetleri Takibi
Banka Hesap Takibi
Ön muhasebe tutmak işletmelerin
muhasebesinin tutulduğu anlamına
gelmez. İşletmelerin belgelerini
muhasebe defterlerine işlemek, bu
bilgiler ile mali tablolar ve raporlar
düzenlemek, devletle olan ilişkileri
düzenlemek (beyanname, ssk) serbest
muhasebeci mali müşavirlerin görevidir.
Örneğin bir beyannamenin mutlaka
smmm tarafından düzenlenip
onaylanması gerekir. Bu nedenle
işletmenin muhasebe kayıtları mutlaka
smmm tarafından ve ilgili kayıt
sistemine göre tutulması gerekir.
Muhasebe kayıt sistemleri 2 tanedir.
Bunlar tek taraflı kayıt sistemi (basit
kayıt) ve çift taraflı kayıt sistemi
(Bilanço usülü kayıt) dir. Tek taraflı
kayıtta işletme defteri ve serbest meslek
kazanç defteri tutulur. Tek taraflı kayıdı
ikinci sınıf tacirler tutar. Çift taraflı
kayıtta ise yevmiye defteri, büyük defter,
bilanço, gelir tablosu gibi mali defterler
tutulur. Çift taraflı kayıdı birinci sınıf
tacirler tutmaktadır.
Ön muhasebe tutmak demek ise bu kayıt
sistemlerine hazırlık aşaması demektir.
Muhasebe kayıt sistemleri belgelere
dayanılarak yapılır. Bu belgeler ise
işletmeler tarafından toplanır. İşte bu
belgeleri düzenleyerek takip edecek
kişilere ihtiyaç vardır. Bu kişilerde
işletmelerin ön muhasebesini tutmuş
olurlar. Yine işletmeler tarafından çok
kullanılan işlemlerde ön muhasebe
tarafından takip edilebilir. Örneğin, stok
durumları, çek ve senet durumları,
banka hesaplarındaki durumlar gibi.
Ön muhasebe elemanları genellikle
işyerlerinde çalışır. Ön muhasebe için
yazılmış muhasebe paket programlarıda
bulunmakta olup, bu programlarda da
ön muhasebe tutulmaktadır.
Kısacası işletmede bir fatura
düzenlenmesi gerektiği zaman bunu
işletme sahipleri, işletmede çalışan biri
veya ön muhasebe elemanı
düzenleyebilir. Ama bu faturanın
muhasebe defterine kaydedilerek
resmiyet kazanması muhasebecilerin
görevidir. Muhasebecilerin her işletme
için gidipte her zaman fatura
düzenlemesi imkansızdır. Bunun için
işletmeler basit ve temel işleri
yapabilecek eleman görevlendirirler.
Bunlar da ön muhasebe elemanı olarak
adlandırılmaktadır.
Ön Muhasebe Nasıl Öğrenilir: Ön muhasebe öğrenmek için yukarıda belirtilen temel işlemleri yapabilmek yeterli olabilmektedir. Bu temel işlemleri takip ederek işletmeye ve işletmenin
muhasebesine yardımcı olunacaktır. Bu
işlemleri takip etmek son derece
kolaydır. Bunlardan bazıları şöyledir:
Kasa Hesabı Takibi: İşletmenin nakit
işlemlerini takip etmektir. Bunu için bir
kasa defteri tutulabilir. İşletmenin
nakitleri bu defter ile tekip edilebilir.
Kasa hesabında işletmeye nakit girişi ve
nakit çıkışı olduğu zaman hareket
meydana gelir. Bu nedenle her nakit
hareketinde kasa defterine kayıt yapılır.
Yapılan tahsilatlar ve ödemeler kasa
bölümünde izlenir. Böylece işletmenin
nakit parası takip ederek günlük gelir ve
gider takibi yapılır.
Müşteri (Cari) Hesabı Takibi: İşletmenin
birlikte çalıştığı müşterileri takip
etmektir. İşletme alıcılarına mal ve
hizmet satar. Böylece işletmeye
borçlanırlar. İşletme satıcılarından mal
ve hizmet alırlar. Böylece işletme
satıcılara karşı borçlanır. Cari hesap
takibinde buradaki alıcılar ve satıcılar
takip edilir. Alıcıların ve satıcıların borç
ve alacakları izlenir.
Fatura/İrsaliye İşlemleri: İşletme mal veya hizmet sattığı zaman fatura kesilir. Mal veya hizmet aldığında ise fatura alınır.
Buradaki fatura kesme işlemini, gelen,
giden fatura ve belgeleri takip eder.
Stok Giriş/Çıkış Takibi: İşletme mal aldığı
zaman bunları giriş yapar, mal atıldığı
zaman da stoklardan düşer. Böylece
malların yani stokların takibini yaparak
azalan malları veya biten malları
belirleyebilir. Alış faturası ile
stoklarımızda artış, satış faturası ile de
stoklarımızda azalış meydana gelir.
Çek/Senetleri Takibi: İşletmenin veya
müşterilerin çek-senetlerini takip eder.
Çek-senetlerin giriş çıkışlarını
kaydederek, ne kadar tahsil edilecek ve
ne kadar ödenecek çek senet olduğu
bilinir. Bunların vadeleri de takip
edilerek, ödeme günlerinde ödemeler
yapılır, tahsil günlerinde tahsilatlar
yapılır.
Banka Hesap Takibi: İşletmenin
bankalardaki hesaplarını durumu takip
edilir. Bazen işletmenin kasasında nakit
olmadığı durumlarda banka hesapları
kullanılır. İşletmenin çek ve senetlerinin
vadeleri takip edilerek bankada çek veya
senedin tahsili için para olup olmadığı
takip edilir. Dışarıdan gelen ödemelerde
banka hesabı kontrol edilir.

Posted via Blogaway
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç