MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Temel Ön Muhasebe Eğitimi

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Temel Ön Muhasebe Eğitimi

25 Temmuz 2014 Cuma

Ön Muhasebe Nedir, Nasıl Yapılır , Ön
Muhasebede Hangi İşler Yapılır Sorularının
Yanıtlarını sizlere vermek istiyoruz.
Ön Muhasebe: İşletmelerin basit muhasebe
işlemlerini takip etmektir . Ön muhasebe
işletmenin parayla ifade edilen işlemlerini yani ,
işletmenin nakit parası , stokları , müşterileri ,
çekleri , senetleri , banka hesapları bunun için
benzer basit unsurlarının kayıtlarını ve bunların
hareketlerini takip etmek amaçlı kullanılır .
Ön muhasebe de aşağıdaki basit işlemler yapılır .
Kasa Hesap Takibi
Müşteri ( Cari ) Hesabı Takibi
Fatura/İrsaliye İşlemleri
Stok Giriş ve Çıkış Takibi
Müşteri Çek/Senetleri Takibi
İşletme Çek/Senetleri Takibi
Banka Hesap Takibi
Ön muhasebe tutmak işletmelerin muhasebesinin
tutulduğu manasına gelmez . İşletmelerin
belgelerini muhasebe defterlerine işlemek , bu
veriler ile mali tablolar ve raporlar editlemek ,
devletle kalan ilişkileri editlemek ( beyanname ,
ssk ) özgür muhasebeci mali müşavirlerin
görevidir . Mesela bir beyannamenin kesinlikle
smmm açısından düzenlenip onaylanması
gerekir . Bu sebeple işletmenin muhasebe kayıtları
kesinlikle smmm açısından ve alakadar olan kayıt
sistemine karşı tutulması gerekir .
Muhasebe kayıt sistemleri 2 tanedir . Şunlar bir
taraflı kayıt sistemi ( Kolay kayıt ) ve çift taraflı
kayıt sistemi ( Bilanço usülü kayıt ) dir . Bir taraflı
kayıtta işletme defteri ve özgür meslek para
defteri tutulur . Bir taraflı kayıdı 2. dershane
tacirler tutar . Çift taraflı kayıtta ise yevmiye
defteri , büyük defter , bilanço , gelir tablosu
bunun için benzer mali defterler tutulur . Çift
taraflı kayıdı birinci dershane tacirler tutmaktadır .
Ön muhasebe tutmak demek ise bu kayıt
sistemlerine hazırlık aşaması demektir . Muhasebe
kayıt sistemleri belgelere dayanılarak yapılır . Bu
belgeler ise işletmeler açısından toplanır . İşte bu
belgeleri düzenleyerek takip edecek kişilere
gereksinim vardır . Bu kişilerde işletmelerin ön
muhasebesini tutmuş olurlar . Yeniden işletmeler
açısından çok kullanılan işlemlerde ön muhasebe
açısından takip edilebilir . Mesela , stok
durumları , çek ve senet durumları , banka
hesaplarındaki durumlar bunun için benzer .
Ön muhasebe elemanları büyük ihtimalle
işyerlerinde çalışır . Ön muhasebe amaçlı yazılmış
muhasebe paket programlarıda bulunmakta olup ,
bu programlarda da ön muhasebe tutulmaktadır .
Kısacası işletmede bir fatura düzenlenmesi
gerektiği zaman bunu işletme sahipleri , işletmede
personel biri ya da ön muhasebe elemanı
düzenleyebilir . Ama bu faturanın muhasebe
defterine kaydedilerek resmiyet kazanması
muhasebecilerin görevidir . Muhasebecilerin her
işletme amaçlı gidipte her an fatura düzenlemesi
imkansızdır . Bunun amaçlı işletmeler Kolay ve
basit işleri yapabilecek eleman görevlendirirler .
Şunlar da ön muhasebe elemanı olarak
adlandırılmaktadır .
Ön Muhasebe Nasıl ve Ne Şekilde Öğrenilir: Ön
muhasebe öğrenmek amaçlı yukarıda işaret edilen
basit işlemleri yapabilmek yeteri kadar olabilir .
Bu basit işlemleri takip ederek işletmeye ve
işletmenin muhasebesine destekçi olunacaktır . Bu
işlemleri takip etmek bitiş derece kolaydır .
Bunlardan bazıları şöyledir:
Kasa Hesabı Takibi: İşletmenin nakit işlemlerini
takip etmektir . Bunu amaçlı bir kasa defteri
tutulabilir . İşletmenin nakitleri bu defter ile tekip
edilebilir . Kasa hesabında işletmeye nakit girişi ve
nakit çıkışı olduğu zaman davranış ortaya çıkar .
Bu sebeple her nakit hareketinde kasa defterine
kayıt yapılır . Yapılmış Olan tahsilatlar ve
ödemeler kasa bölgesinde izlenir . Böyle
işletmenin nakit parası takip ederek muhtıra gelir
ve gider takibi yapılır .
Müşteri ( Cari ) Hesabı Takibi: İşletmenin beraber
çalıştığı müşterileri takip etmektir . İşletme
alıcılarına mal ve hizmet satar . Böyle işletmeye
borçlanırlar . İşletme satıcılarından mal ve hizmet
alırlar . Böyle işletme satıcılara karşı borçlanır .
Cari hesap takibinde buradaki müşteriler ve
satıcılar takip edilir . Tüketicilerin ve satıcıların
borç ve alacakları izlenir .
Fatura/İrsaliye İşlemleri: İşletme mal ya da
hizmet sattığı zaman fatura kesilir . Mal ya da
hizmet aldığında ise fatura alınır . Buradaki fatura
kesme işlemini , iştirak eden , giden fatura ve
belgeleri takip eder .
Stok Giriş/Çıkış Takibi: İşletme mal aldığı zaman
bunları giriş yapar , mal atıldığı zaman da
stoklardan düşer . Böyle malların yani stokların
takibini yaparak azalan malları ya da biten malları
belirleyebilir . Alış faturasıyla stoklarımızda
yükseliş , satış faturasıyla de stoklarımızda azalış
ortaya çıkar .
Çek/Senetleri Takibi: İşletmenin ya da
müşterilerin çek – senetlerini takip eder . Çek –
senetlerin giriş çıkışlarını kaydederek , ne
civarında tahsil edilecek ve ne civarında ödenecek
çek senet olduğu bilinir . Bunların vadeleri de
takip edilerek , tediye günlerinde ödemeler yapılır ,
tahsil günlerinde tahsilatlar yapılır .
Banka Hesap Takibi: İşletmenin bankalardaki
hesaplarını hali takip edilir . Bazen işletmenin
kasasında nakit olmadığı durumlarda banka
hesapları kullanılır . İşletmenin çek ve senetlerinin
vadeleri takip edilerek bankada çek ya da senedin
tahsili amaçlı miras olup olmadığı takip edilir .
Dışarıdan iştirak eden ödemelerde banka hesabı
kontrol edilir .
Bilgi Media & Vikipedi Ekonomi Terimleri Sözlüğü
Benzer Konular
ön muhasebe nedir , n muhasebe nedir , ön
muhasebe nasıl tutulur, ön muhasebe nasıl
yapılır, ön muhasebe nedir nasıl yapılır, muhasebe
nedir muhasebe nedir , ön muhasebe nedir ne
yapılır, ön muhasebe işlemleri , ön muhasebe nedir
ne iş yapar , ön muhasebe öğrenme


Posted via Blogaway
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç