3 Ağustos 2014 Pazar

Gelir Vergisi nedir

Gelir Vergisi nedir?
Gelir vergisi, gelir üzerinden verilen bir
vergidir. Gerçek kişilerin gelirleri gelir
vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir
takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve
iratların safi tutarıdır. Yani şahıs firmalarının
bir dönemde elde ettikleri kâr üzerinden
devlete ödediği vergiye Gelir Vergisi denir.
Yıllık Gelir Vergisi Kodu: 0001′dir.
Gelir Vergisi Nasıl ödenir?
Gelir vergisi Gelir Vergisi Beyannamesi ile
ödenir. Beyanat mükellefin imzası ile bir
muhasebeci tarafından yapılır. Muhasebeci
beyannameyi, hesap döneminin kapanmasını
takip eden 3. aya kadar ilgili vergi dairesine
verebilir. Bu süre içinde vermek zorunludur.
Aksi halde şahıs cezaya düşer. Gelir vergisi
üç eşit taksitte ödenir. Birinci taksit Mart
ayı içersinde, ikinci taksit Haziran ayı
içerisinde ve üçüncü taksit ise Eylül ayı
içerisinde

Posted via Blogaway

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız bizim için önemlidir. Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.

Ziyaretçi Sayısı