MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Gelir Vergisi nedir

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Gelir Vergisi nedir

3 Ağustos 2014 Pazar
Gelir Vergisi nedir?
Gelir vergisi, gelir üzerinden verilen bir
vergidir. Gerçek kişilerin gelirleri gelir
vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir
takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve
iratların safi tutarıdır. Yani şahıs firmalarının
bir dönemde elde ettikleri kâr üzerinden
devlete ödediği vergiye Gelir Vergisi denir.
Yıllık Gelir Vergisi Kodu: 0001′dir.
Gelir Vergisi Nasıl ödenir?
Gelir vergisi Gelir Vergisi Beyannamesi ile
ödenir. Beyanat mükellefin imzası ile bir
muhasebeci tarafından yapılır. Muhasebeci
beyannameyi, hesap döneminin kapanmasını
takip eden 3. aya kadar ilgili vergi dairesine
verebilir. Bu süre içinde vermek zorunludur.
Aksi halde şahıs cezaya düşer. Gelir vergisi
üç eşit taksitte ödenir. Birinci taksit Mart
ayı içersinde, ikinci taksit Haziran ayı
içerisinde ve üçüncü taksit ise Eylül ayı
içerisinde

Posted via Blogaway
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Yorumlarınız bizim için önemlidir. Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
Diğer Bilgileriniz
iletişime geç