MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Gelir Vergisi nedir

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Gelir Vergisi nedir

3 Ağustos 2014 Pazar

Gelir Vergisi nedir?

Gelir vergisi, gelir üzerinden verilen bir vergidir. Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Yani şahıs firmalarının bir dönemde elde ettikleri kâr üzerinden devlete ödediği vergiye Gelir Vergisi denir.
Yıllık Gelir Vergisi Kodu: 0001′dir.

Gelir Vergisi Nasıl ödenir?

Gelir vergisi Gelir Vergisi Beyannamesi ile ödenir. Beyanat mükellefin imzası ile bir muhasebeci tarafından yapılır. Muhasebeci beyannameyi, hesap döneminin kapanmasını takip eden 3. aya kadar ilgili vergi dairesine verebilir. Bu süre içinde vermek zorunludur.
Aksi halde şahıs cezaya düşer. Gelir vergisi üç eşit taksitte ödenir. Birinci taksit Mart ayı içersinde, ikinci taksit Haziran ayı içerisinde ve üçüncü taksit ise Eylül ayı içerisinde

Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç