MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Genel Muhasebe Konuları

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Genel Muhasebe Konuları

11 Ağustos 2014 Pazartesi
Genel Muhasebe Konuları
Genel muhasebe, muhasebenin en önemli konularını içerir ve genel olarak muhasebenin anlayışını kavramamızda yardımcı olur. Genel muhasebe konuları, muhasebe hesapları, mizan ve gelir tablosu,çift taraflı kayıt sistemi, yevmiye defteri ve büyük defter,gibi en önemli ders konularına sahip olan bölümdür.
Genel muhasebeyi öğrendiğiniz zaman ders notlarınıza baktığınızda muhasebenin temel kavramlarını, hesap işleyişlerini, tek düze hesap planını, hesap planını, yevmiye defterini, büyük defteri, mizanı ve envanter işlemlerini öğrenebilirsiniz ve bütün bunlarla ilgili örnekleri bulabilirsiniz. Muhasebe sisteminin en önemli konuları bu derste işlendiği için bu sistemin mantığını ve nasıl işlediğini anlayabilirsiniz.
Bu paragraf altında bütün genel muhasebe
konularının başlıklarını sıralayalım.

Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları, Muhasebe kayıt yöntemleri, Hesap kavramı, Muhasebenin temel kavramları, Gelir tablosu hesaplarının işleyiş kuralları, Muhasebe süreci, Bilanço hesaplarının işleyiş kuralları, Yevmiye defteri, Açılış kaydı, Tek düzen hesap planı, Nazım hesaplar, Yevmiye defterine kayıt mantığı, Mizan, Büyük defter, Envanter işlemleri, Muhasebe içi envanter, Sürekli envanter yöntemi, Muhasebe dışı envanter, Muhasebe fişleri, Gelir tablosunun hazırlanması,
Ay sonu KDV tahakkuk kaydı, Aralıklı envanter yöntemi, Değerleme işlemleri, Kesin mizanın hazırlanması, Amortismanda azalan bakiyeler yöntemi, Bilanço, yevmiye defteri ve büyük defter ilişkisi, Amortisman, normal amortisman yöntemi, Düzenleyici hesaplar,
Basit usulden yararlanamayacak olanlar, Genel kabul görmüş muhasebe standartları, Basit usule tabi olmanın şartları, Basit usulden gerçek usule geçiş, KDV Hesaplama ve Basit usulde ticari kazancın tespiti, bütün genel muhasebe konularıdır.
Kaynak: Muhasebe-Tr.Net

Akblog.Net
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç