MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Muhasebe ve iş kanunları

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Muhasebe ve iş kanunları

8 Ağustos 2014 Cuma
MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI VE
TEKDÜZEN HESAPPLANI
Ülkemizin muhasebe uygulamasında,
Maliye Bakanlığı’nın 26.12.1992 tarih ve
21447 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan 1. sayılı
Muhasebe Uygulama Genel Tebliği ile
zorunlu hale getirilen Tekdüzen
Muhasebe Uygulamamasına 01 Ocak
1994 tarihinden
itibaren bağlanarak yeni bir aşamaya
geçilmiştir.
20 yıldır uygulanan Tekdüzen
Muhasebe Uygulaması meslek
mensupları tarafından benimsenmiş,
muhasebe uygulamalarında aynı temel
kavramlar, aynı genel kabul görmüş
muhasebe ilkeleri kullanılmış, bilanço
esasına tabi tüm işletmeler
aynı hesap planı kullanarak aynı mali
tabloları düzenlemiştir.
Artık meslek mensupları, yeni yüzyılda
meslek uzmanlığa sahip olmak için bilgi
beceriye sahip olacak biçimde
kendilerini yetiştirmeleri, geleceğe açık
olacak şekilde eğitmeli ve eğitilmelidir.
Bugün muhasebe mesleği; Bir vergi
denetimi mesleği değildir. Muhasebe
sistemi kurma ve iyileştirme mesleği
değildir. Kayıt tutma ve sistemden mizan
çıkarma hatta bilanço, gelir tablosu elde
etme mesleği değildir. Bu meslek
işletmelerde yaratılmış mali tablolara ait
bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu
onaylayan, sonuçlarını yorumlayan,
toplumun her kesimini bilgilendiren
şeffaf raporlar sunan ve işletme
sahiplerine karar almak için bilgi veren
meslek olmalıdır.

Posted via Blogaway
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
  1. www.muhasebeturk.org/tek-duzen-hesap-plani.html
    Tek Düzen Hesap Planı - TDHP

    YanıtlayınSil
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç