MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Muhasebenin Fonksiyonları

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Muhasebenin Fonksiyonları

11 Ağustos 2014 Pazartesi
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin fonksiyonlarını dört ana başlık olarak toplayabiliriz. Bunlar; kaydetme fonksiyonu, sınıflandırma fonksiyonu, özetleme fonksiyonu ve raporlama fonksiyonudur. Muhasebe teriminin içeriğini anlamamız için bu dört fonksiyonu bilmemiz gerekir.
Şimdi sırasıyla bu maddeleri açıklayalım:
Kaydetme Fonksiyonu: İşletmenin bütün mali işlemlerinin belgeler kontrolünde muhasebe defterine kayıt yapılması aşamasını oluşturur. En önemli ve ilk sıradaki fonksiyondur. Muhasebenin kayıtlarının kesinlikle doğru ve gerçek belgelerle birlikte kayıt altına alınmalıdır. Kaydetme fonksiyonu tek taraflı kayıt ve çift taraflı kayıt olarak ikiye ayrılır.
Sınıflandırma Fonksiyonu : Kayıt altına alınan bilgiler belli bir zaman aralığında düzenlenip gruplara ayrılır. Bu işlem farklı gruplardaki işlemlerin karışmasını engeller. Sınıflandırma fonksiyonu, kayıtların muhasebe defterinden büyük deftere geçmesini sağlar.

Özetleme Fonksiyonu: Sınıflandırılan işlemlerin toplanıp dönem sonunda daha kolay sonuçlara ulaşılması ve bu kayıtların daha kontollü bir şekilde incelenmesi için yapılan aşamadır.
İşletmeler, bir dönem boyunca binlerce işlem yaparlar. Bu işlemlerin özetii görmek daha kolay ve hızlıdır.  Özetleme Fonksiyonu, muhasebe tablolarından mizan kullanılarak yapılmaktadır.
Raporlama Fonksiyonu: Bütün işlemlerden sonra yapılan raporlama fonksiyonunda kayıt altına alınan, sınıflandırılan ve sonrasında özetlenen işlemler sonuç aşamasına taşınır. Raporlama,
muhasebenin son aşaması olmakla birlikte
yorumlar burada yapılır. Bu yüzden en önemli fonksiyondur diyebiliriz. Rapordan sonra işletme bu sonuçlara göre geleceğine karar vermektedir.
Bu aşamanın en önemli iki tablosu, gelir ve
bilanço tablosudur.Bu muhasebe fonksiyonları sırasıyla yapılmalıdır. Mali işlemler ile ilgili sonuçlar çıkarak bilgi sağlamalıdır. Ülkemizdeki
sistem 26.12.1992 tarihli Resmi Gazete'de
yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Akblog.Net
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç