MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Tek düzen hesap Planı hakkında Temel Bilgiler

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Tek düzen hesap Planı hakkında Temel Bilgiler

8 Ağustos 2014 Cuma
TEK DÜZEN HESAP PLANI
1. Tek Düzen Hesap Planı Tanımı:
Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde
kullanılan, belirli bir sisteme göre
hazırlanmış hesapların yer aldığı listeye
tek düzen hesap planı denir. Türkiye'de
bilanço esasına göre defter tutan tacirler
1 Ocak 1994 tarihinden itibaren
yürürlüğe konan tek düzen hesap planını
uygulamak zorundadırlar. Hesap
planındaki kodlar ve hesaplar
değişitirilemez, fakat işletmeler istediği
hesapları seçip muhasebe kayıtlarında
kullanabilirler.
Hesap planındaki kodlar belli bir sisteme
ve mantığa göre oluşturulmuştur.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim
İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı
Kayıtları
>> Ay Sonu KDV
Tahakkuku
>> Aylık Ücret
Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun
Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi
Örneği
>> Defter Tutma
Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri
Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı
Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi
Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve
Tablosu
>> Girişimci
(Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri
Kayıtları
>> KDV Beyannamesi
Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin
Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi
Hesapları
>> Mikro Programı
Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin
Tanımı
>> Muhasebenin Temel
Kavramları
>> Muhtasar
Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı
Envanter
>> Şirket Kuruluş
İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap
Planı
>> Ticari İşletme ve
Tacir
>> Ücret Bordrosu
Düzenleme
>> Ücret Bordrosu
Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama
Hesap kodunun ilk rakamı: Hesap sınıfı
Hesap kodunun ikinci rakamı : Hesap
grubu
Hesap kodunun üçüncü rakamı: Büyük
defter hesabı
102 BANKALAR HESABI hesap planı
sisteminde incelenirse,
1 ---> Hesap Sınıfı (Dönen Varlıklar)
0 ---> Hesap Grubu (Hazır Değerler)
2 ---> Büyük Defter Hesabı (Bankalar
Hesabı)

Posted via Blogaway
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç