MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR YEVMiYE KAYDI

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI, Kpss Muhasebe Eğitim Döküman Video, Muhase…

Ak Blog SEO
4349759590016280108

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR YEVMiYE KAYDI

16 Kasım 2014 Pazar
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR YEVMiYE KAYDI
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI YEVMİYE KAYDI
http://www.akblog.net/2014/11/360-odenecek-vergi-ve-fonlar.html
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı: İşletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunmasının sonucu ilgili mali mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla işletmenin kendisine, personeline ve üçüncü kişilere ilişkin olarak ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve fonların izlendiği hesaptır. 


360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabının İşleyişi: Vergi,
resim, harçların tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler ortaya çıktıkça hesaplar alacak olarak kaydedilir, ödemeler yapıldıkça hesap borçlanır. Bir yıldan daha uzun sürede ödenecek ertelenmiş veya takside bağlanmış vergiler varsa, bunlar 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı'na aktarılır.


BORÇ360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABIALACAK

AZALIŞLAR
(-)

ARTIŞLAR
(+)

Örnek: İşletme 30.04.2009 tarihinde işyerinin kirası olarak 2.000 TL nakit ödüyor. Kiradan %20 gelir vergisi kesilmiştir. Ertesi ayın 15'inde vergi peşin olarak ödeniyor.


Mad. NoAÇIKLAMABORÇALACAK
1
....................................30.04.2009......................................
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
100 Kasa Hesabı
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
Kira giderinin ödenmesi (2.000x%20=400)

2.0001.600
400
2
....................................15.05.2009......................................
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı
100 Kasa Hesabı
Verginin ödenmesi

400400

BORÇ360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABIALACAK
400400

Örnek: İşletmenin şubat ayındaki KDV hesapları aşağıdaki gibidir. Buna göre ay sonu kdv tahakkukunu yapınız.
BORÇ191 İNDİRİLECEK KDV HESABIALACAK
7.200
4.500
320
12.020


BORÇ391 HESAPLANAN KDV HESABIALACAK
9.000
3.600
12.600

Mad. NoAÇIKLAMABORÇALACAK
1
....................................28.02.2009......................................
391 Hesaplanan KDV Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
Ay sonu KDV tahakkuku

12.600


12.020
580
391 Hesaplanan KDV daha fazla olduğu için Ödenecek Katma Değer Vergisi ortaya çıkar. Bu tutarda 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabında izlenir.
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç