MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Kosgeb'in Desteklediği Sektörler

Kosgeb'in Desteklediği Sektörler, Kosgeb ile iş öğrenmek, Kosgeb Uygulamalı…

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Kosgeb'in Desteklediği Sektörler

26 Mayıs 2015 Salı

Kosgeb'in Desteklediği Sektörler

http://www.akblog.net/2015/05/kosgebin-destekledigi-sektorler.html

DESTEKLENEN SEKTÖRLER NELERDİR ?
KOSGEB 1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur.
KOSGEB’in 1990-2009 yılları arasında imalat sanayi KOBİ’lerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar takdirle karşılanmış ve 2009 yılında imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ’lerin de geliştirilmesi görevi KOSGEB’e verilmiştir. 
18 Eylül 2009 Tarihinde alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile, KOSGEB’in geliştirilmesinden sorumlu olduğu KOBİ sektörleri belirlenmiştir.

Aşağıda Kosgeb in resmi sitesinden aldığımız bilgileri sizlerle paylaşıyoruz..
Konuyla ilgili kaynak link: http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/b.aspx?ref=16
Devletimizin verdiği bu hizmetlerden yararlanmayı bilelim, bilinçli olalım.

DESTEKLENEN SEKTÖRLER NELERDİR ?

DESTEK ALABİLECEK SEKTÖRLER LİSTESİ
NACE Rev 2 KoduSektör AdıAçıklama
BMADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
05Kömür ve linyit çıkartılması
05.1Taş kömürü madenciliği
05.10Taş kömürü madenciliği
05.2Linyit madenciliği
05.20Linyit madenciliği
06Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı
06.1Ham petrol çıkarımı
06.10Ham petrol çıkarımı
06.2Doğal gaz çıkarımı
06.20Doğal gaz çıkarımı
07Metal cevherleri madenciliği
07.1Demir cevherleri madenciliği
07.10Demir cevherleri madenciliği
07.2Demir dışı metal cevherleri madenciliği
07.21Uranyum ve toryum cevherleri madenciliği
07.29Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği
08Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
08.1Kum, kil ve taş ocakçılığı
08.11Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı
08.12Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı
08.9Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı
08.91Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği
08.92Turba çıkarımı
08.93Tuz çıkarımı
08.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı
09Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri
09.1Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
09.10Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
09.9Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
09.90Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
CİMALAT
10Gıda ürünlerinin imalatı
10.1Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı
10.11Etin işlenmesi ve saklanması
10.12Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması
10.13Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı
10.2Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
10.20Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
10.3Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması
10.31Patatesin işlenmesi ve saklanması
10.32Sebze ve meyve suyu imalatı
10.39Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması
10.4Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı
10.41Sıvı ve katı yağ imalatı
10.42Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağların imalatı
10.5Süt ürünleri imalatı
10.51Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı
10.52Dondurma imalatı
10.6Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
10.61Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı
10.62Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
10.7Fırın ve unlu mamuller imalatı
10.71Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı
10.72Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı
10.73Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı
10.8Diğer gıda maddelerinin imalatı
10.81Şeker imalatı
10.82Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı
10.83Kahve ve çayın işlenmesi
10.84Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı
10.85Hazır yemeklerin imalatı
10.86Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı
10.89Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı
10.9Hazır hayvan yemleri imalatı
10.91Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı
10.92Ev hayvanları için hazır gıda imalatı
11İçeceklerin imalatı
11.0İçecek imalatı
11.01Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması
11.02Üzümden şarap imalatı
11.03Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı
11.04Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı
11.05Bira imalatı
11.06Malt imalatı
11.07Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi
12Tütün ürünleri imalatı
12.0Tütün ürünleri imalatı
12.00Tütün ürünleri imalatı
13Tekstil ürünlerinin imalatı
13.1Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi
13.10Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi
13.2Dokuma
13.20Dokuma
13.3Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
13.30Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
13.9Diğer tekstil ürünlerinin imalatı
13.91Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşların imalatı
13.92Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı
13.93Halı ve kilim imalatı
13.94Halat, urgan, kınnap ve ağ imalatı
13.95Dokusuz kumaşların ve dokusuz kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç
13.96Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı
13.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı
14Giyim eşyalarının imalatı
14.1Kürk hariç, giyim eşyası imalatı
14.11Deri giyim eşyası imalatı
14.12İş giysisi imalatı
14.13Diğer dış giyim eşyaları imalatı
14.14İç giyim eşyası imalatı
14.19Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı
14.2Kürkten eşya imalatı
14.20Kürkten eşya imalatı
14.3Örme (trikotaj) ve tığ işi ürünlerin imalatı
14.31Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) çorap imalatı
14.39Örme (trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatı
15Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
15.1Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması
15.11Derinin tabaklanması ve işlenmesi; kürkün işlenmesi ve boyanması
15.12Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç)
15.2Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı
15.20Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı
16Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı
16.1Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
16.10Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
16.2Ağaç, mantar, kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı
16.21Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı
16.22Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı
16.23Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı
16.24Ahşap konteyner imalatı
16.29Diğer ağaç ürünleri imalatı; mantar, saz, saman ve benzeri örme malzemelerinden yapılmış ürünlerin imalatı
17Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
17.1Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı
17.11Kağıt hamuru imalatı
17.12Kağıt ve mukavva imalatı
17.2Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı
17.21Oluklu kağıt ve mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan muhafazaların imalatı
17.22Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi malzemeler ve tuvalet malzemeleri imalatı
17.23Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı
17.24Duvar kağıdı imalatı
17.29Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı
18Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
18.1Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri
18.11Gazetelerin basımı
18.12Diğer matbaacılık
18.13Basım ve yayım öncesi hizmetler
18.14Ciltçilik ve ilgili hizmetler
18.2Kayıtlı medyanın çoğaltılması
18.20Kayıtlı medyanın çoğaltılması
19Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
19.1Kok fırını ürünlerinin imalatı
19.10Kok fırını ürünlerinin imalatı
19.2Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
19.20Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
20Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
20.1Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı
20.11Sanayi gazları imalatı
20.12Boya maddeleri ve pigment imalatı
20.13Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
20.14Diğer organik temel kimyasalların imalatı
20.15Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı
20.16Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı
20.17Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
20.2Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
20.20Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
20.3Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
20.30Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
20.4Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı
20.41Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı
20.42Parfümlerin, kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin imalatı
20.5Diğer kimyasal ürünlerin imalatı
20.51Patlayıcı madde imalatı
20.52Tutkal imalatı
20.53Uçucu yağların imalatı
20.59Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı
20.6Suni veya sentetik elyaf imalatı
20.60Suni veya sentetik elyaf imalatı
21Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
21.1Temel eczacılık ürünleri imalatı
21.10Temel eczacılık ürünleri imalatı
21.2Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
21.20Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
22Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
22.1Kauçuk ürünlerin imalatı
22.11İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi
22.19Diğer kauçuk ürünleri imalatı
22.2Plastik ürünlerin imalatı
22.21Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı
22.22Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin imalatı
22.23Plastik inşaat malzemesi imalatı
22.29Diğer plastik ürünlerin imalatı
23Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
23.1Cam ve cam ürünleri imalatı
23.11Düz cam imalatı
23.12Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi
23.13Çukur cam imalatı
23.14Cam elyafı imalatı
23.19Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil)
23.2Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı
23.20Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı
23.3Kilden inşaat malzemeleri imalatı
23.31Seramik karo ve kaldırım taşları imalatı
23.32Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı
23.4Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı
23.41Seramik ev ve süs eşyaları imalatı
23.42Seramik sıhhi ürünlerin imalatı
23.43Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı
23.44Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı
23.49Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı
23.5Çimento, kireç ve alçı imalatı
23.51Çimento imalatı
23.52Kireç ve alçı imalatı
23.6Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı
23.61İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı
23.62İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı
23.63Hazır beton imalatı
23.64Toz harç imalatı
23.65Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı
23.69Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı
23.7Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi
23.70Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi
23.9Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
23.91Aşındırıcı ürünlerin imalatı
23.99Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı
24Ana metal sanayii
24.1Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı
24.10Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı
24.2Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı
24.20Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı
24.3Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünlerin imalatı
24.31Barların soğuk çekilmesi
24.32Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi
24.33Soğuk şekillendirme veya katlama
24.34Tellerin soğuk çekilmesi
24.4Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı
24.41Değerli metal üretimi
24.42Alüminyum üretimi
24.43Kurşun, çinko ve kalay üretimi
24.44Bakır üretimi
24.45Demir dışı diğer metallerin üretimi
24.46Nükleer yakıtların işlenmesi
24.5Metal döküm sanayii
24.51Demir döküm
24.52Çelik dökümü
24.53Hafif metallerin dökümü
24.54Diğer demir dışı metallerin dökümü
25Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı
25.1Metal yapı malzemeleri imalatı
25.11Metal yapı ve yapı parçaları imalatı
25.12Metalden kapı ve pencere imalatı
25.2Metal tank, rezervuar ve muhafaza kapları imalatı
25.21Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç) ve sıcak su kazanları (boylerleri) imalatı
25.29Metalden diğer tank, rezervuar ve konteynerler imalatı
25.3Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç
25.30Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç
25.4Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
25.40Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
25.5Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi
25.50Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi
25.6Metallerin işlenmesi ve kaplanması; makinede işleme
25.61Metallerin işlenmesi ve kaplanması
25.62Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi
25.7Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı
25.71Çatal-bıçak takımları ve diğer kesici aletlerin imalatı
25.72Kilit ve menteşe imalatı
25.73El aletleri, takım tezgahı uçları, testere ağızları vb. imalatı
25.9Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı
25.91Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı
25.92Metalden hafif paketleme malzemeleri imalatı
25.93Tel ürünleri, zincir ve yayların imalatı
25.94Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatı
25.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı
26Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
26.1Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı
26.11Elektronik bileşenlerin imalatı
26.12Yüklü elektronik kart imalatı
26.2Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
26.20Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
26.3İletişim ekipmanlarının imalatı
26.30İletişim ekipmanlarının imalatı
26.4Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
26.40Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
26.5Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı
26.51Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı
26.52Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı
26.6Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı
26.60Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı
26.7Optik aletlerin ve fotoğrafçılıkla ilgili ekipmanların imalatı
26.70Optik aletlerin ve fotografik ekipmanların imalatı
26.8Manyetik ve optik kaset, bant, CD vb. ortamların imalatı
26.80Manyetik ve optik kaset, bant, CD, vb. ortamların imalatı
27Elektrikli teçhizat imalatı
27.1Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı
27.11Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı
27.12Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı
27.2Akümülatör ve pil imalatı
27.20Akümülatör ve pil imalatı
27.3Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı
27.31Fiber optik kabloların imalatı
27.32Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı
27.33Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı
27.4Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı
27.40Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı
27.5Ev aletleri imalatı
27.51Elektrikli ev aletlerinin imalatı
27.52Elektriksiz ev aletlerinin imalatı
27.9Diğer elektrikli donanımların imalatı
27.90Diğer elektrikli ekipmanların imalatı
28Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
28.1Genel amaçlı makinelerin imalatı
28.11Motor ve türbin imalatı; hava taşıtı, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç
28.12Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı
28.13Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı
28.14Diğer musluk ve valf/vana imalatı
28.15Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı
28.2Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı
28.21Fırın, ocak (sanayi ocakları) ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı
28.22Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı
28.23Büro makineleri ve ekipmanları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç)
28.24Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı
28.25Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç
28.29Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı
28.3Tarım ve ormancılık makineleri imalatı
28.30Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı
28.4Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı
28.41Metal işleme makinelerinin imalatı
28.49Diğer takım tezgahlarının imalatı
28.9Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
28.91Metalürji makineleri imalatı
28.92Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı
28.93Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı
28.94Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
28.95Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
28.96Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı
28.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
29Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
29.1Motorlu kara taşıtlarının imalatı
29.10Motorlu kara taşıtlarının imalatı
29.2Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
29.20Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
29.3Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı
29.31Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımların imalatı
29.32Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
30Diğer ulaşım araçlarının imalatı
30.1Gemi ve tekne yapımı
30.11Gemilerin ve yüzen yapıların inşası
30.12Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı
30.2Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
30.20Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
30.3Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı
30.30Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
30.4Askeri savaş araçlarının imalatı
30.40Askeri savaş araçlarının imalatı
30.9Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı
30.91Motosiklet imalatı
30.92Bisiklet ve engelli aracı imalatı
30.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı
31Mobilya imalatı
31.0Mobilya imalatı
31.01Büro ve mağaza mobilyaları imalatı
31.02Mutfak mobilyalarının imalatı
31.03Yatak imalatı
31.09Diğer mobilyaların imalatı
32Diğer imalatlar
32.1Mücevherat, bijuteri eşyaları ve ilgili ürünlerin imalatı
32.11Madeni para basımı
32.12Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı
32.13İmitasyon (taklit) mücevherler ve benzeri ürünlerin imalatı
32.2Müzik aletleri imalatı
32.20Müzik aletleri imalatı
32.3Spor malzemeleri imalatı
32.30Spor malzemeleri imalatı
32.4Oyun ve oyuncak imalatı
32.40Oyun ve oyuncak imalatı
32.5Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı
32.50Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
32.9Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar
32.91Süpürge ve fırça imalatı
32.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar
33Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
33.1Fabrikasyon metal ürünlerin, makinelerin ve ekipmanların onarımı
33.11Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı
33.12Makinelerin onarımı
33.13Elektronik veya optik ekipmanların onarımı
33.14Elektrikli ekipmanların onarımı
33.15Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı
33.16Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı
33.17Diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarımı
33.19Diğer ekipmanların onarımı
33.2Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu
33.20Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu
DELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI
35Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı
35.1Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı
35.11Elektrik enerjisi üretimi
35.12Elektrik enerjisinin iletimi
35.13Elektrik enerjisinin dağıtımı
35.14Elektrik enerjisinin ticareti
35.2Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı
35.21Gaz imalatı
35.22Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı
35.23Ana şebeke üzerinden gaz ticareti
35.3Buhar ve iklimlendirme temini
35.30Buhar ve iklimlendirme temini
ESU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ
36Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
36.0Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
36.00Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
37Kanalizasyon
37.0Kanalizasyon
37.00Kanalizasyon
38Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı
38.1Atıkların toplanması
38.11Tehlikesiz atıkların toplanması
38.12Tehlikeli atıkların toplanması
38.2Atıkların ıslahı ve bertarafı
38.21Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
38.22Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
38.3Materyallerin geri kazanımı
38.31Hurdaların parçalara ayrılması
38.32Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı
39İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
39.0İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
39.00İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
FİNŞAAT
41Bina inşaatı
41.1İnşaat projelerinin geliştirilmesi
41.10İnşaat projelerinin geliştirilmesi
41.2İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
41.20İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
42Bina dışı yapıların inşaatı
42.1Kara ve demir yollarının inşaatı
42.11Kara yolları ve otoyolların inşaatı
42.12Demir yolları ve metroların inşaatı
42.13Köprüler ve tünellerin inşaatı
42.2Hizmet projelerinin inşaatı
42.21Akışkanlar için hizmet projelerinin inşaatı
42.22Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı
42.9Bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı
42.91Su projeleri inşaatı
42.99Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı
43Özel inşaat faaliyetleri
43.1Yıkım ve şantiyenin hazırlanması
43.11Yıkım
43.12Şantiyenin hazırlanması
43.13Test sondajı ve delme
43.2Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve diğer inşaat tesisatı faaliyetleri
43.21Elektrik tesisatı
43.22Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı
43.29Diğer inşaat tesisatı
43.3Binanın tamamlanması ve bitirilmesi
43.31Sıva işleri
43.32Doğrama tesisatı
43.33Yer ve duvar kaplama
43.34Boya ve cam işleri
43.39İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler
43.9Diğer özel inşaat faaliyetleri
43.91Çatı işleri
43.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri
GTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI
45Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı
45.1Motorlu kara taşıtlarının ticareti
45.11Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının ticareti
45.19Diğer motorlu kara taşıtlarının ticareti
45.2Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
45.20Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
45.3Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının ticareti
45.31Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının toptan ticareti
45.32Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının perakende ticareti
45.4Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakımı ve onarımı
45.40Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakımı ve onarımı
46Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
46.1Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret
46.11Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların satışı ile ilgili aracılar
46.12Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar
46.13Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar
46.14Makine, sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar
46.15Mobilya, ev eşyaları, madeni eşyalar ve hırdavatların satışı ile ilgili aracılar
46.16Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar
46.17Gıda, içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar
46.18Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış aracılar
46.19Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar
46.2Tarımsal hammadde ve canlı hayvanların toptan ticareti
46.21Tahıl, işlenmemiş tütün, tohum ve hayvan yemi toptan ticareti
46.22Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti
46.23Canlı hayvanların toptan ticareti
46.24Ham deri, post ve deri toptan ticareti
46.3Gıda, içecek ve tütün toptan ticareti
46.31Meyve ve sebzelerin toptan ticareti
46.32Et ve et ürünlerinin toptan ticareti
46.33Süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti
46.34İçecek toptan ticaretiAlkollü içecek toptan ticareti hariçtir.
46.36Şeker, çikolata ve şekerleme toptan ticareti
46.37Kahve, çay, kakao ve baharat toptan ticareti
46.38Balık, kabuklular ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti
46.39Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki gıda, içecek ve tütün toptan ticareti
46.4Ev eşyalarının toptan ticareti
46.41Tekstil ürünlerinin toptan ticareti
46.42Giysi ve ayakkabı toptan ticareti
46.43Elektrikli ev aletleri toptan ticareti
46.44Porselen ve cam eşya ile temizlik maddelerinin toptan ticareti
46.45Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti
46.46Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti
46.47Mobilya, halı ve aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti
46.48Saat ve mücevher toptan ticareti
46.49Diğer ev eşyalarının toptan ticareti
46.5Bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti
46.51Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılım toptan ticareti
46.52Elektronik ve telekomünikasyon ekipmanlarının ve parçalarının toptan ticareti
46.6Diğer makine, ekipman, aksam ve parçaları ile büro mobilyalarının toptan ticareti
46.61Tarımsal amaçlı makine ve ekipmanlar ile aksam ve parçalarının toptan ticareti
46.62Takım tezgahlarının toptan ticareti
46.63Madencilik, bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti
46.64Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti
46.65Büro mobilyalarının toptan ticareti
46.66Diğer büro makine ve ekipmanlarının toptan ticareti
46.69Diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti
46.7Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret
46.71Katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti
46.72Madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti
46.73Ağaç, inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti
46.74Hırdavat, sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti
46.75Kimyasal ürünlerin toptan ticareti
46.76Diğer ara ürünlerin toptan ticareti
46.77Atık ve hurda toptan ticareti
46.9Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret
46.90Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret
47Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
47.1Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki perakende ticaret
47.11Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret
47.19Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret
47.2Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gıda, içecek ve tütün perakende ticareti
47.21Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki meyve ve sebze perakende ticareti
47.22Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti
47.23Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticareti
47.24Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek, pastalar, unlu mamuller ve şekerli ürünlerin perakende ticareti
47.25Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki içeceklerin perakende ticareti
47.26Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin perakende ticareti
47.29Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti
47.3Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti
47.30Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti
47.4Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) teçhizatının perakende ticareti
47.41Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre donanımlarının ve yazılım programlarının perakende ticareti
47.42Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
47.43Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının perakende ticareti
47.5Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer ev eşyalarının perakende ticareti
47.51Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil ürünleri perakende ticareti
47.52Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat, boya ve cam perakende ticareti
47.53Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda halı, kilim, duvar ve yer kaplamalarının perakende ticareti
47.54Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
47.59Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya, aydınlatma teçhizatı ve diğer ev eşyalarının perakende ticareti
47.6Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kültür ve eğlence mallarının perakende ticareti
47.61Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti
47.62Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti
47.63Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti
47.64Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti
47.65Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti
47.7Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer malların perakende ticareti
47.71Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giyim eşyalarının perakende ticareti
47.72Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı ve deri eşyaların perakende ticareti
47.73Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti
47.74Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti
47.75Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti
47.76Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek, bitki, tohum, gübre, ev hayvanları ve ev hayvanları yemleri  perakende ticareti
47.77Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat ve mücevher perakende ticareti
47.78Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende ticareti
47.79Kullanılmış malların satıldığı mağazalardaki perakende ticaret
47.8Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan perakende ticaret
47.81Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda, içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti
47.82Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti
47.89Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti
47.9Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan perakende ticaret
47.91Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret
47.99Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret
HULAŞTIRMA VE DEPOLAMA
49Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
49.1Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı
49.10Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı
49.2Demiryolu ile yük taşımacılığı
49.20Demiryolu ile yük taşımacılığı
49.3Kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı
49.31Kara taşımacılığı ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı
49.32Taksi taşımacılığı
49.39Başka yerde sınıflandırılmamış kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı
49.4Karayolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
49.41Karayolu ile yük taşımacılığı
49.42Ev ve iş yerlerine verilen taşımacılık hizmetleri
49.5Boru hattı taşımacılığı
49.50Boru hattı taşımacılığı
50Su yolu taşımacılığı
50.1Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı
50.10Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı
50.2Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
50.20Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
50.3İç sularda yolcu taşımacılığı
50.30İç sularda yolcu taşımacılığı
50.4İç sularda yük taşımacılığı
50.40İç sularda yük taşımacılığı
51Havayolu taşımacılığı
51.1Havayolu ile yolcu taşımacılığı
51.10Havayolu ile yolcu taşımacılığı
51.2Havayolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
51.21Havayolu ile yük taşımacılığı
51.22Uzay taşımacılığı
52Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
52.1Depolama ve ambarlama
52.10Depolama ve ambarlama
52.2Taşımacılık için destekleyici faaliyetler
52.21Kara taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
52.22Suyolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
52.23Havayolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
52.24Kargo yükleme boşaltma hizmetleri
52.29Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler
53Posta ve kurye faaliyetleri
53.1Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri
53.10Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri
53.2Diğer posta ve kurye faaliyetleri
53.20Diğer posta ve kurye faaliyetleri
IKONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ
55Konaklama
55.1Oteller ve benzer konaklama yerleri
55.10Oteller ve benzer konaklama yerleri
55.2Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri
55.20Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri
55.3Kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi treyler park hizmetleri
55.30Kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi treyler park hizmetleri
55.9Diğer konaklama yerleri
55.90Diğer konaklama yerleri
56Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri
56.1Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
56.10Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
56.2Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin (catering) faaliyetleri ve diğer yiyecek hizmetleri faaliyetleri
56.21Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri
56.29Diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri
56.3İçecek sunum hizmetleri
56.30İçecek sunum hizmetleriBarlar, tavernalar, kokteyl salonları, diskotekler, birahaneler, kahve salonları hariçtir.
JBİLGİ VE İLETİŞİM
58Yayımcılık faaliyetleri
58.1Kitapların, süreli yayınların yayımlanması ve diğer yayımlama faaliyetleri
58.11Kitap yayımı
58.12Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması
58.13Gazetelerin yayımlanması
58.14Dergi ve süreli yayınların yayımlanması
58.19Diğer yayıncılık faaliyetleri
58.2Yazılım programlarının yayımlanması
58.21Bilgisayar oyunlarının yayımlanması
58.29Diğer yazılım programlarının yayımlanması
59.11Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleriSinema filmi, video yapım faaliyetleri hariçtir.
59.12Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleriSinema filmi, video çekim sonrası faaliyetleri hariçtir.
59.13Sinema filmi, video ve televizyon programları dağıtım faaliyetleriSinema filmi, video dağıtım faaliyetleri hariçtir.
60Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri
60.1Radyo yayıncılığı
60.10Radyo yayıncılığı
60.2Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri
60.20Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri
61Telekomünikasyon
61.1Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
61.10Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
61.2Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri
61.20Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri
61.3Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
61.30Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
61.9Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
61.90Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
62Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
62.0Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
62.01Bilgisayar programlama faaliyetleri
62.02Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri
62.03Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
62.09Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
63Bilgi hizmet faaliyetleri
63.1Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları
63.11Veri işleme, barındırma (hosting) ve ilgili faaliyetler
63.12Web portalları
63.9Diğer bilgi hizmet faaliyetleri
63.91Haber ajanslarının faaliyetleri
63.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri
MMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
70İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri
70.1İdare merkezi faaliyetleri
70.10İdare merkezi faaliyetleri
70.2İdari danışmanlık faaliyetleri
70.21Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri
70.22İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri
71Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve analiz
71.1Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
71.11Mimarlık faaliyetleri
71.12Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
71.2Teknik test ve analiz faaliyetleri
71.20Teknik test ve analiz faaliyetleri
72Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
72.1Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.11Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.19Doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.2Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.20Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
73Reklamcılık ve pazar araştırması
73.1Reklamcılık
73.11Reklam ajanslarının faaliyetleri
73.12Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışı
73.2Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri
73.20Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri
74Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
74.1Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
74.10Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
74.2Fotoğrafçılık faaliyetleri
74.20Fotoğrafçılık faaliyetleri
74.3Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri
74.30Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri
74.9Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
74.90Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
NİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
77Kiralama ve leasing faaliyetleri
77.1Motorlu taşıtların kiralanması ve leasingi
77.11Hafif motorlu taşıtların ve arabaların kiralanması ve leasingi
77.12Kamyonların kiralanması ve leasingi
77.2Kişisel eşyaların ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi
77.21Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi
77.22Video kasetlerin ve disklerin kiralanması
77.29Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi
77.3Diğer makine, ekipman ve maddi malların kiralanması ve leasingi
77.31Tarımsal makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi
77.32Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve teçhizatın kiralanması ve leasingi
77.33Büro makine ve ekipmanın (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi
77.34Su yolu taşımacılığı ekipmanının kiralanması ve leasingi
77.35Hava taşımacığı araçlarının kiralanması ve leasingi
77.39Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, teçhizat ve eşyaların kiralanması ve leasingi
77.4Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi
77.40Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi
78İstihdam faaliyetleri
78.1İş bulma acentelerinin faaliyetleri
78.10İş bulma acentelerinin faaliyetleri
78.2Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri
78.20Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri
78.3Diğer insan kaynaklarının sağlanması
78.30Diğer insan kaynaklarının sağlanması
79Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler
79.1Seyahat acentesi ve tur operatörlerinin faaliyetleri
79.11Seyahat acentesi faaliyetleri
79.12Tur operatörü faaliyetleri
79.9Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
79.90Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
80Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri
80.1Özel güvenlik faaliyetleri
80.10Özel güvenlik faaliyetleri
80.2Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
80.20Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
80.3Soruşturma faaliyetleri
80.30Soruşturma faaliyetleri
81Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri
81.1Tesis bünyesindeki ortak destek hizmetleri
81.10Tesis bünyesindeki ortak destek hizmetleri
81.2Temizlik faaliyetleri
81.21Binaların genel temizliği
81.22Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri
81.29Diğer temizlik faaliyetleri
81.3Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri
81.30Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri
82Büro yönetimi, büro desteği ve iş destek faaliyetleri
82.1Büro yönetimi ve destek faaliyetleri
82.11Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleri
82.19Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer özel büro destek hizmetleri
82.2Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
82.20Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
82.3Kongre ve ticari fuar organizasyonu
82.30Kongre ve ticari fuar organizasyonu
82.9Başka yerde sınıflandırılmamış şirket destek hizmet faaliyetleri
82.91Tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri
82.92Paketleme faaliyetleri
82.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek hizmet faaliyetleri
RKÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR
91Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler
91.0Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler
91.01Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri
91.02Müzelerin faaliyetleri
91.03Tarihi alanlar ve yapılar ile turistik yerlerin işletilmesi
91.04Botanik ve hayvanat bahçeleri ile koruma altındaki alanlarla ilgili faaliyetler
SDİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
95Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı
95.1Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı
95.11Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı
95.12İletişim araç ve gereçlerinin onarımı
95.2Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı
95.21Tüketici elektronik eşyalarının onarımı
95.22Evde kullanılan cihazlar ile ev ve bahçe gereçlerinin onarımı
95.23Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı
95.24Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı
95.25Saatlerin ve mücevherlerin onarımı
95.29Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı
96Diğer hizmet faaliyetleri
96.0Diğer hizmet faaliyetleri
96.01Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve kuru temizlenmesi
96.02Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri
96.03Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler
96.09Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri


Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç