MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Vergiden Kaçınmanın Yasal Yolları

Vergi, Vergiden Kaçınmanın Yasal Yolları, Türk Vergi Sistemi, Vergiden Kaçınma…

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Vergiden Kaçınmanın Yasal Yolları

10 Haziran 2015 Çarşamba
Vergiden Kaçınma Yolları
http://www.akblog.net/2015/06/vergiden-kacnmann-yasal-yollar.html


Vergi kaçırmak suç unsurudur, fakat Devletin koyduğu kanunlarla istisnalar, indirimler, muafiyetler ve bazı tanınan avantajlar ile ödenecek vergiyi ötelemek veya tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmaktadır. Vergi yükü altında ezilen işletmelerin vergi yükünü az da olsa hafifletecek istisna ve muafiyetlerin bir kısmını anlatayım.
Vergi Kaçırmak Suçtur, Vergiden Kaçınmak Suç Değildir.
 Vergiden kaçınma olayında, yasaların tanıdığı bazı haklardan, yasalarda yer alan bazı madde ya da bent açıklamalarından yararlanarak hiç vergi ödenmez ya da çok az vergi ödenir. Vergiden kaçınma, yasal anlamda suç değildir. Buna karşılık, “vergi kaçırma” suçtur. Vergi kaçıran kişi yakalandığında, sadece kaçırdığı vergi değil, bu verginin gecikme faizi ve ayrıca cezası istenir. Duruma göre, 3 yılı bulabilen hapis cezası da uygulanabilir. Vergiden kaçınmada ise böyle bir risk yok.
Yatırım İndirimi
Vergi kanunlarında yapılan düzenlemeler ile yatırım indiriminden yararlanmak için teşvik belgesine sahip olma zorunluluğu kaldırılarak, yatırım indirimi ayrıcalık olmaktan çıkarıldı. Yararlanılan yatırım indirimi üzerinden ödenen stopaj da kaldırıldı.


Gelir Vergisi Kanununun 19.Md. istinaden, ticari ve zirai kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden vergi mükellefleri, 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren faaliyetlerinde kullanmak üzere satın alacakları veya imal edecekleri amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin yüzde 40’ını, vergi matrahının tespitinde, yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapacaklar.
Teşvik Belgesi,
Yatırım yapacak olanlar, Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nden “yatırım teşvik belgesi” aldıklarında, gerek ithal edecekleri, gerekse yurtiçinden alacakları yatırım konusu makine ve teçhizat için, hiç KDV ödemezler. Aynı şekilde, gümrük vergisi de ödemezler.
Borsa kazançları,
Borsadan edindiğiniz hisse senetlerini iktisap (yani edinme) tarihinden itibaren “üç ay içinde” satarsanız, elde ettiğiniz kazanç gelir vergisine tabi olur. Fakat, üç aylık süreyi bir gün dahi olsa geçirdikten sonra hisse senedini satarsanız, isterseniz milyonlar kazanın beş kuruş vergi ödemezsiniz.
Özel Fonlar Hesabını kullan Vergiyi 3 yıl ertele
Bazı durumlarda, ödenecek vergiyi sıfır faizle üç yıl geciktirmek de mümkün, hatta hiç ödememek. Amortismana tabi sabit kıymet satışından doğan kazancı 3 yıl erteleyebilirsiniz.
Mesela, nakil vasıtası veya Makine gibi Sabit Kıymet satışından elde ettiğiniz kazancı, Yönetim kurulu kararı alarak,  aynı demirbaştan satın alacağınızı belirtirseniz, 3 yıl boyunca yeni alacağınız demirbaşın amortismanını, sattığınız demirbaşın karı ile eritebilirsiniz. Eğer yani demirbaş almazsanız 3 yılın sonunda kazanç matrahına ilave ederek böylece kazancın vergisini 3 yıl sonra ödeyebilirsiniz.

- 115.840.TL YE KADAR OLAN İŞYERİ KİRASINA, VERGİ İADESİ VAR
İşyeri olarak kullanılan ve kiracı tarafından kira bedelinin %20′sinin stopaj olarak ödendiği yerler için yıllık brüt tutarın 27000 TL’yi aşmaması halinde beyanname verilmeyecek ve vergi ödenmeyecektir.
Bu Yazı iGOTEK Bilgi Bankası'na Aittir. http://blog.igotek.net - Powered by iGOTEK Kurumsal Çözümler
Brüt kira geliri 27000 TL’yi aşıyor ise yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor. Ancak 115.840 TL’ye kadar olan işyeri kira gelirleri için vergi ödemeyecekler aksine vergi iadesi alacaklar. Bu vergi iadesinin de kaynağı kira bedelinin %20′sinin stopaj olarak devlete ödenmesinden kaynaklanıyor. Vergi iadesinin alınabilmesi için stopajın vergi dairesine ödenmiş olması şartı bulunmaktadır.

- GAYRİMENKUL SATIŞINDAN DOĞAN KAZANCIN VERGİSİNİ ÖDEMEMENİN YOLU
Aldığınız evi, dükkanı, mağazayı, arsayı ya da araziyi 5 yıl içinde satarsanız, gelir vergisi ödersiniz. Ancak, gayrimenkulünüzü, iktisap (yani edinme) tarihinden 5 yıl geçtikten sonra satarsanız, 1 trilyon lira kazansanız dahi, 1 lira gelir vergisi ödemezsiniz.
Yalnız dikkatli olalım yeni çıkacak Türk Ticaret Kanunu taslağında 15 yıl sonra bile satsanız elde ettiğiniz gelirden vergi ödeyeceksiniz.

- FAİZ GELİRİNİZ İÇİN BEYANNAME VERMEYEBİLİRSİNİZ
Tasarruf sahiplerinin, tasarruflarını ne şekilde ve nerede değerlendirecekleri son derece önemli. Yapacağınız tercihe göre, hiç beyanname vermeyeceğiniz gibi, hem beyanname verip hem de yüzde 45’e yaklaşan gelir vergisi de ödeyebilirsiniz Oysa, mevduat faizi, repo ya da döviz tevdiat hesabında değerlendirirseniz, kazanca bakılmaksızın faiz ya da repo geliri elde etseniz dahi, beyanname vermezsiniz. Yapılan stopaj nihai vergi olur.

- BONO ve DEVLET TAHVİLLERİNDEKİ DURUMLARİ
Hazine bonosu ve devlet tahvili gelirlerine istisna uygulaması, 2013 yılı sonuna kadar ihraç edilenler bonolar içinde devam ediyor. Yüzde 10 Stopaj dışında hiçbir vergi bulunmuyor, bu yüzden beyanda yok vergi de yok.

- SERBEST BÖLGELER VERGİSEL AVANTAJLAR
Serbest bölgede faaliyette bulunanlar, belirli koşullar taşımalarına bağlı olarak, sayısız vergi avantajına sahipler. Serbest bölgelerden birinde faaliyette bulunursanız, elde edeceğiniz kazanç gelir ya da kurumlar vergisine tabi olmayacak, üstelik çalışanların ücretlerinde de vergi kesintisi yok. Serbest bölge yurtdışından yapılan ithalatlara KDV ve gümrük vergisi de yok.

- KÂRI SERMAYEYE EKLEME AVANTAJI
Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmayacağı için yüzde 10’luk stopaj da ödenmeyecek.
Gerçek kişi ortaklarda kârın sermayeye eklenmesi olayında “menkul sermaye iradı” elde etmiş sayılmayacaklar dolayısıyla vergi de ödemeyecekler.

- AMORTİSMAN YÖNTEMİ İLE VERGİSEL AVANTAJLAR
Değeri 800 TL’ sını (2014 yılı için) geçen makine, tesisat, nakil vasıtası ve demirbaşların, yüzde 33 oranına amortisman uygulanması suretiyle gider yazılması mümkün
Normal amortisman olarak adlandırılan amortisman yönteminin yanısıra, bilanço esasına göre defter tutanlar için de “azalan bakiyeler usulüne göre amortisman” diye adlandırılan ve normal amortisman oranının iki katı olarak hesaplanan, bir başka amortisman yöntemi daha var... Normal amortisman yerine, azalan bakiyeler usulüne göre amortisman yönteminin seçilmesi halinde, yüzde 20 yerine yüzde 40 amortisman ayırıp, gider yazabilmek mümkün.

- SENETLİ ALACAĞI OLANA REESKONT AVANTAJI
Vadeli satış yapan ve yıl sonunda elinde bol miktarda “alacak senedi” bulunan bir şirketler, alacak senetlerini yüzde 10,25 oranına göre reeskonta tabi tutmak suretiyle on binlerce liralık reeskont gideri yazabiliyorlar ve kazancı da aşağı çekerek az vergi ödeyebiliyorlar.

- ŞİRKET ORTAKLARINA 286.000.-TL’ YE KADAR VERGİ YOK
2013 yılı kazancı için Limited Şirket kar payına ve Anonim Şirket kar payına(temettü geliri) dağıtılacak 286.000.-TL.’ ye kadar avantaj var.
2013 yılı elde edilen temettü geliri veya kar payı;
52.000.-TL den az ise beyanname verilmeyecek, kar dağıtımında % 15 stopaj var,
52.000.-TL ile 286.000.-TL arası ise beyanname verilecek fakat vergi çıkmayacak. Vergi iadesi var ise talep edilebilinecek,
286.000.-TL den fazla ise beyanname veriliyor ve ödenecek vergi çıkıyor.

- YURTDIŞINDAKİ TÜRKLERİN VERGİ AVANTAJI

Vergi yasalarında, yurtdışında oturma ya da çalışma izni bulunan vatandaşlarımızın, Türkiye’deki gelirleri açısından, son derece avantajlı hükümler yeralıyor.
Yurtdışında oturma veya çalışma izni bulunan vatandaşlarımız; Türkiye’de
- Ortağı oldukları anonim ya da limited şirketten, elde ettikleri temettü veya kâr payı geliri,
- Faiz, repo, bono ve tahvil gelirleri,
- İşyeri kira gelirleri nedeniyle,
yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecek ve vergi de ödemeyecekler.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile bir çok değişiklikler olacaktır. Gelişmeleri takip edip önemli bulduğum konuları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizlerden sorular gelirse yoğunluğa göre köşemde bilgilendirmeye çalışacağımı bildirir, hepinize sağlık ve bol kazançlar dilerim.

Kaynak: http://www.marasgundem.com/vergiden-kacinma-yollari-13083yy.htm
 

Belezza.NET
Etiketler
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç