MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

ithalatın püf noktaları

ithalatın püf noktaları, Ithalat, ithalat ihracat, ihracat, ithalat, ithalatın …

Ak Blog SEO
4349759590016280108

ithalatın püf noktaları

6 Ağustos 2015 Perşembe
İTHALAT NASIL YAPILIR? Belgeler Nelerdir?
İthalat; yurtdışında üretilmiş bir malın, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına denir.
İthalat işleminin gerçekleşebilmesi için öncelikle ortada satın alınacak bir ürün olması gerekir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İlk defa ithalat yapılacaksa; Gümrük İdaresi’ne kayıt olunması şarttır,
kayıt için aşağıda listelenmiş evrakların tamamı gereklidir:

  • İmza sirküleri (tüzel kişiler için), imza beyannamesi (gerçek kişiler için)
  • Faaliyet Belgesi (tüzel kişiler için)
  • Ticaret sicil gazetesi (tüzel kişiler için)
  • Vergi mükellefiyet yazısı (tüzel kişiler için)
  • Vekâletname (temsil yoluyla işlem yapılması halinde)
  • Yetkililerin kimlik sureti
Bütün ürünler için geçerli olan yukarıda bahsedilen genel uygulamalar sonrasında, ithalatı gerçekleştirilecek malın tabi olduğu mevzuat çerçevesinde vergilerinin ödenmesi ve diğer işlemler de (gerekli izinlerin alınması, ardiye ücretinin ödenmesi, vb.) gerçekleştirilir.

ARDIYE NEDIR?

Kısa Açıklama…
Ardiye; Genellikle ticaret eşyasının saklandığı yer veya depo, böyle bir yerde saklanan eşya için ödenen ücret.
Detaylı Açıklama
Ardiye; gümrüklü sahalara  gelen  konteynır  ve  diğer yüklerin  kapalı  ve  açık sahalarda  saklanması,  depolanması,  etiketlenmesi,  paketlenmesi  ve benzeri katma değerli hizmetleri ve bu hizmetler için ödenen ücreti ifade eder.
Ardiye Ücretinin Hesaplanması:
İthalatta bir yükün gümrüklü sahaya tahliye edildiği günden, gümrüklü sahadan kara yolu, hava yolu veya deniz yolu ile çıkış yaptığı güne kadar (tahliye edildiği gün ve çıkış yaptığı gün dâhil olmak üzere) gümrüklü sahada geçirdiği bekleme süresi ile ilgili gümrüklü saha ithalat tarifesindeki günlük ithalat ardiyeücretinin çarpılması suretiyle hesaplanır.
İhracatta bir yükün gümrüklü sahaya tahliye edildiği günden, gümrüklü sahadan kara yolu, hava yolu veya deniz yolu ile çıkış yaptığı güne kadar (tahliye edildiği gün ve çıkış yaptığı gün dâhil olmak üzere) gümrüklü sahada geçirdiği bekleme süresi ile ilgili gümrüklü saha ihracat tarifesindeki günlük ihracat ardiye ücretinin çarpılması suretiyle hesaplanır.
Kaynak: http://www.gumrukleme.com.tr/baslarken/ithalat-nasil-yapilir
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç