MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI

Ak Blog SEO
4349759590016280108

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI

21 Ocak 2016 Perşembe
ULUSLARARASI FİNANS UZMANI
TANIM
Bankalar ve diğer mali kuruluşlar ile işletmelerin uluslar arası finansal hareketlerini planlama, uygulama ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine  sahip kişidir.
GÖREVLER
Uluslararası Finans Uzmanların, çalıştığı işletmenin çeşidine (mali sektör, reel sektör) ve büyüklüğüne göre değişik görevler yaparlar. Genel olarak meslek elemanları;

 İşletmenin finansal planlamasını yapar,
 İşletmenin finansal tablolarını hazırlar (Bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, fon akış tablosu, özkaynak değişim tablosu vb.),

 İşletme sermayesinin yönetimini (alacak, stok yönetimi, kısa vadeli fon kaynakları),
 Uluslararası finansal tekniklerin seçimini ve kullanımı konusunda işletme sahiplerine bilgi verir,
 Dış ticaretle ilgili işlemleri yapar,
 İşletmenin yatırım proje analizlerini yapar,
 Finansal risk analizleri yaparak işletme yönetimine bilgi verir,
 Portföy yönetimi yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Uluslararası Finans Uzmanı olmak isteyenlerin;
 Sayısal düşünme gücüne ve analitik düşünme yeteneğine sahip,
 Mali konulara ilgi duyan, geleceği öngörebilen,
 Tertipli ve düzenli çalışma alışkanlığına sahip zamanı iyi kullanabilen,
 Stres altında çalışabilen,
 Ekip çalışmasına yatkın,
 İkna yeteneği olan ve sorumluluk sahibi,
 Hızlı karar alabilen kimseler olmaları gerekir.ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI:
Uluslararası Finans Uzmanı, çalışmalarını büro ortamında oturarak yürütülür. Çalışırken birinci derecede verilerle ilgilidir. Çalışırken düşünme, araştırma yapma gibi zihinsel faaliyetlerde bulunur. Çalışırken işletme içinde işletmenin muhasebe birimi, üst yönetim ile işletme dışında müşteriler ve finansal kuruluşlarla, mali ve finansmanla ilgili kamu ve özel kuruluş yetkilileri ile iletişimde bulunur.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin “Uluslararası Finans” bölümlerinde verilmektedir.

 Çağ Üniversitesi (Mersin) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi,
 İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi,
 Kadir Has Ün. (İstanbul) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi,
 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi,
 Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi,
 Doğu Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu.

Bugün için spesifik olarak bu alanda eleman yetiştiren bölüm sayısı çok azdır. Ancak, yakın gelecekte bölüm sayısının artacağı beklenmektedir. Halen meslek elemanları daha çok İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun öğrencilere hizmet içi eğitim verilerek yetiştirilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
 Matematik
 Türkçe

EĞİTİM SÜRESİ  VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitimi lise ve dengi okuldan sonra 4 yıldır. Eğitim süresince aşağıdaki dersleri görürler.
1. Yıl : Ticaret İçin Bilgi Sistemleri, Akademik Okuma Yazma, İşletme
Yönetimine Giriş, İktisada Giriş, İşletme ve İktisat İçin Matematik, Uygarlık
Tarihi, Ekonomi İçin Analiz, Finansal Muhasebenin Temelleri, İşletme Hukuku,
Bilgisayar Programlama, Sosyolojiye Giriş, Türkçe, Yabancı Dil
2.Yıl : Muhasebenin İlkeleri, Yönetim İlkeleri, Olasılık ve İstatistiğe Giriş, Sanayi İktisadı, Finansal Tablolar Analizi, Finansın Temelleri, Açık Ekonomi Makroiktisadı, Sigortacılığın Temelleri, Hukuk, Yabancı Dil, Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeri ve İnkılap Tarihi, Staj Programı.
3 Yıl : Temel Finansal Ekonometri, İşletme Finansı, Para ve Banka, Uluslararası Finans ve Ticaret Teorisi, Atatürk İlke ve İnkılapları, Uluslar arası Finans  Yönetimi, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar,
4. Yıl : Türkiye Ekonomisi, Türev Piyasaları, Kamu Maliyesi, Finansal Risk Analizi, Yabancı Dil, Bitirme Projesi, Alan ve Serbest Seçmeli Dersler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Kamu sektöründe işe girmek isteyenler Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS)
girmek zorundadırlar. Bu bölümden mezun öğrenciler ulusal ve uluslararası şirketlerin finansal analiz bölümlerinde, yurt içi ve yurt dışındaki bankalarda, aracı kurumlarda çalışabilirler. İngilizce ve bilişim teknolojilerini çok iyi kullanabilen mezunlar, özel sektörde ve çok uluslu şirketlerde iş imkânı bulabilmektedirler. Bunun yanında, kamu kuruluşlarından İMKB, SPK, Merkez Bankası, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı´nda; uluslararası alanda ise Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumlarda istihdam edilebilirler. Uluslararası Finans bölümü mezunları ulusal ve uluslararası çeşitli şirketlerde finansal analist, muhasebe bölümü yöneticisi, stratejik planlama faaliyetlerinin sorumlusu, uluslararası finansal kuruluşların temsilcisi gibi görevleri üstlenebilirler.
Bölüm mezunları kendi alanlarında çalışabileceği gibi benzer alanlarda da geniş çalışma alanına sahiptir. Yakın gelecekte ülkemizde bankalar, borsalar ve tüm mali kuruluşların gerek boyut gerekse teknolojik açıdan daha önemli büyüme ve gelişmelere sahne olacağı beklenmektedir. Bu çalışma alanlarında bilgisayar ve internet teknolojisinin kullanımı sınırsız bir şekilde gelişmekte ve bu alana meraklı gençler için çok cazip fırsatlar sunmaktadır. Çağdaş mesleki bilgi ile donatılmış, bilgisayar uygulamaları yapabilen, bir veya daha fazla yabancı dili olan bölüm mezunları geniş ve cazip iş olanakları bulabilirler. Bankalar, borsalar ve mali kuruluşların dışında reel sektör firmaları bünyelerinde de çalışma olanağı bulabilirler.
Bölüm mezunları finans uzmanı, portföy yöneticisi, yatırım projesi uzmanı, borsa uzmanı, bankacılık ve para ekonomisti, dış ticaret uzmanı, banka yöneticiliği gibi işler yapabilirler. Alanları ile ilgili serbest çalışabilirler. Ancak, mezun olduktan hemen sonra bu konuma gelmek mümkün değildir. Genellikle çeşitli kurum ve kuruluşlar, mezunları sınavla uzman yardımcısı olarak istihdam edip, belirli bir hizmet içi eğitim ve deneyimden sonra belirtilen pozisyonlara yerleştirmektedirler.

Ayrıca bölüm mezunları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin benzer  bölümlerinden mezun olanların başvurabileceği kamu ve özel sektör kuruluşlarının uzman yardımcılığı veya müfettiş yardımcılığı sınavlarına katılabilirler.

EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
- Meslek mensupları ilk işe girişte oldukça değişken ücretler alabilmektedirler.
Aldıkları ücret meslek mensubunun mesleğinde kendisini iyi yetiştirip,
yetiştirmemesi, çalıştığı işletmenin mali durumu ve büyüklüğü oranında değişiklik arz edebilmektedir. Meslek mensupları yönetici konumuna geldiklerinde ücretleri daha da artmaktadır. Yapılan araştırmalarda meslek mensubunun özel sektörde ilk işe girişte asgari ücretin 3 katı civarında olan ücretleri, tecrübeleri arttıkça yükselebilmektedir.

Kamu sektöründe 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun derecesi ve kademesi için öngördüğü oranda ücret alırlar.

MESLEKTE İLERLEME
Uluslararası Finans bölümünden mezun olanlar yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilirler. Çalıştıkları işletmelerde idari kadrolarda görev alarak bölüm şefi, müdür yardımcısı, müdür gibi görevlere yükselebilirler.Uzman yardımcısı olarak göreve başlayanlar 3 yıl sonra uzmanlık tezi hazırlarlar veya sınava girerler. Başarılı olmaları halinde uzman olarak göreve devam ederler.

BENZER MESLEKLER
 Avrupa Birliği İlişkileri Meslek Elemanı
 Finans Uzmanı
 Fon Yöneticisi
 Yatırım Uzmanı
 İşletme Meslek Elemanı
Etiketler
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç