MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Geleceğin Dili - Programlama

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Geleceğin Dili - Programlama

28 Eylül 2018 Cuma

Geleceğin Dili -  Programlama

Geleceğin Dili -  Programlama
Geleceğin Dili -  Programlama
Uzmanlar, kodlama için 'yolu çok açık' yorumu yapıyor. Ayrıca kişiler hangi mesleği seçerse seçsin teknolojiye hakim olmaları isteniyor. Genç kuşaklar için de kodlama eğitimi olmazsa olmazlardan biri... Peki, kodlama nedir, kodlama nasıl yapılır? Kodlama kolay öğrenilen bir şey mi? Kodlama bilmek gençlere hangi kapıları açacak? Lincoln Üniversitesi bünyesinde yayın yapan Journal of Media Critiques akademik derginin baş editörü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü – Bilişim Bilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Arif Yıldırım, kodlama hakkında bilinmesi gerekenleri HABERTÜRK'e anlattı.

Kodlama derslerinin anaokuluna kadar indirgenmesi gerektiği konuşuluyor. Yeni neslin muhakkak bilmesi gerekiyor deniliyor. Peki, kodlama nedir? Kodlamanın önemine değinir misiniz?

Kodlama; bir sistemden/makineden/bilgisayardan yapılması istenen şeylerin sistematik bir şekilde bu araçlara anlatılması yöntemidir. Bilgisayarlar için; bilgisayardan beklenilenler için talimatlar bütünüdür. Dijital dünyayı şekillendiren, yöneten kodlardır. Her internet sitesi, akıllı telefonların uygulamaları, bilgisayar yazılımları, oyunları, hesap makineleri, buzdolapları, mikro dalga fırınlara kadar her cihaz çalışabilmek için bu kodlara ihtiyaç duyar. Bu da, kod yazanları dijital çağın mimarları, inşacıları haline getirir. Gelecek; reel dünyanın, sanal dünyadan inşası ile şekillenecektir.

Kodlamanın yararları nelerdir? Kodlama nasıl yapılır?

Yararları konusu birkaç boyutta ele alınması gereken bir konu: Standart bir kullanıcının temel düzeyde kodlama bilmesi sadece sistemi daha iyi anlama ve kullanma düzeyinde bir fayda sağlayacaktır. İleri düzey kullanıcının, ileri düzey kodlama bilmesi hem bireysel hem ülke ekonomisinin refah düzeyine katkısı olacaktır. Bir de ülke olarak iyi kodlama yapabiliyor olmak, üretiyor olmak boyutu var ki; bunun da en basit olarak yazılımsal dışa bağımlılığın azaltılması ve yazılım, fikir ihracatının büyük getirilerinden faydalanan bir ekonomi anlamına gelmektedir. Mevcut yüzyıl akılla bilgi üretme ekonomisi üzerine kuruludur. Kodlama, tanımım itibariyle bir işin yapılma yöntemi ve bu yöntemi belirleyen dillerdir. Kodlamaya başlamadan önce “ne isteniyor?”, “amaç ne?” vb. soruların cevapları verildikten sonra “nasıl?” soruları karşımıza gelir ki bu da sizin uygulanacak/tasarlanacak “algoritmayı” belirlemenizi zorunlu kılar. Bütün bunlar da bir kodlama eyleminin bir parçası olduğu gibi asıl kodlama/üretme aşaması bu noktadan sonra; yapılması istenen iş için belirlenen algoritma doğrultusunda kullanılacak kodlama dilinin belirlenmesi süreci ile başlar. Kodlama bir dil ailesinden olan yabancı bir dil vasıtasıyla yapılır.

Kodlama dilleri nelerdir?

Amaçlarına göre değişmekle birlikte bilgisayar dünyasının dilleri zaman içinde değişiklikler de göstermektedir. Yok olmuş, unutulmuş, yetersiz kalmış diller olduğu gibi, kendini geliştiren geçmişin bir döneminden bugüne ayakta kalmış veya tamamen zamanın şartları doğrultusunda yeni türemiş diller de bulunmaktadır. En yaygın diller olarak; Java, Python, C++, C#, Javascript, PHP, Perl gibi diller ve yeni olarak da Swift, Ruby, Rust, Elixir, Scala, R dilleri sayılabilir.

Kodlama kolay öğrenilen bir şey mi?

Bir yabancı dilin sıfırdan öğrenilmesi ile kıyaslanabilir ya da bir dil ailesinden dil veya diller öğrenmekle kıyaslanabilir bir süreçtir, fakat kodlama öğrenmek için biraz da matematik bakışına sahip olmak, o altyapıya ihtiyaç vardır. Kolay öğrenilir mi sorusu da farklılık gösterir kişiden kişiye, kimisi için bisiklete biner binmez pedal çevirmeyi başarır, kimisi içinde destekleyici tekerlerin varlığı ile pedal çevirmeyi, dengede kalmayı başarır.

Kodlama bilmek gençlere ne kazandıracak? Hangi kapıların açılmasını sağlayacak?

Dijital çağ henüz ilkel boyutunu yaşıyor ve bizler bunun içinde yaşarken bu emekleme sürecinin pek farkına varamıyoruz. Daha da ilerleyeceğini, gelişeceğini şu an hayalini bile kuramayacağımız ya da bilim kurgu filmlerindeki gibi bir geleceğe doğru gittiğimizin pek de farkında değiliz. Belirtmek gerekir ki, bu geleceğe bir sabah uyandığımızda ulaşmış olacağımız bir durum değildir. Gençlere ne sağlayacak noktasında işte bu gelişim sürecindeki dijital çağın içinde kalmayı ve bundan her anlamda faydalanmayı sağlayacaktır. Her yıl iş kavramları, türleri değişiklikler göstermekte, şekillerde yöntemler değişmekte ve yeni iş/meslek dalları ortaya çıkmaktadır. Kodlama bu yeni iş dünyasında tutunmaya faydası olacak özel bir alan olma durumundadır.

Dr. Arif Yıldırım

Kodlamayı kolay öğrenebilmek için önerebileceğiniz şeyler nelerdir?

Kodlama öğrenmek için öncelikle zaman ve çaba gösterilmesinin bilinmesi ve temel düzeyde bile olsa İngilizce ve matematik bilgisinin olması gerekmektedir. Ayrıca öğrenilecek dilin ihtiyaçları ve amaçları çerçevesinde doğru olarak belirlenmesi amaca giderken zaman ve emek tasarrufu sağlayacaktır. İnternet; doğru kullanıldığında en büyük kaynaktır bu noktada. Codeschool, Udacity, Khan Academy, Udemy, Code Academy, Lynda.com, W3Schools, Google Developers, Code.org vb. online kaynaklar ile gerekli zaman ve çaba gösterildiğinde öğrenilebilir.

Dünyada kodlama ne durumda?

Bu işin kontrolünü ticaretini yönlendiren gelişmiş ülkelerde kodlama ciddi bir iş kaynağı ve üretim noktasında da ileri düzeylere ulaşmış durumdadır. Bir de konunun önemini fark edip gerekli akılcı politikaları uygulamaya geçirip ilerlemiş veya ilerleme gösteren Estonya gibi ülkeler göze çarpmaktadır. Hindistan’da bu noktada gerek ilerlemesi ve uyguladığı politikalarla göz ardı edilmemesi gereken bir ülkedir. Serbest olarak kod yazanlara ulaşabileceğiniz platformlardaki yazılımcıların/kodlayıcıların büyük çoğunluğunun Hint kökenli olması dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Sizce kodlama kaçıncı sınıftan itibaren ders olarak görülmeli?

Bunu iki yönden ele almak gerekiyor. Birincisi; herkesin kodlama bilip bilmemesi gerekliliği. Kodlama çok spesifik bilgi, birikim, ilgi ve istek gerektiren bir olgudur. Herkes bu konudan, kodlama yapmaktan zevk alabilir noktası çelişkilidir. Zor bir süreçtir ve bunu şu şekilde algılamak gerekir; Cin Ali bile çizemeyen öğrenciden yağlı boya tablo yapmasını beklemekle aynı şeydir. İkincisi ise eğitiminde belli bir yaş aralığına indirilecekse anaokulu gibi bunun oyunlarla öğretilmesi en doğru yöntem olarak gözüküyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Medya Laboratuvarı Yaşam boyu Anaokulu araştırma grubunun ücretsiz kullanılabilecek bir projesi olan Scratch (https://scratch.mit.edu) çocukların kodlama eğitimi almasında gösterilebilecek en güzel örnektir.
--
Kaynak: https://www.haberturk.com/kodlama-gelecegin-meslegi-peki-kodlama-nedir-nasil-yapilir-2157190
---
Akblog.NET
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç