MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Değişkenler - Python

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Değişkenler - Python

5 Ekim 2018 Cuma

Değişkenler - Python

Değişkenler - Python
Değişkenler - Python
Bir veriyi içerisinde depolayan birime değişken denir. Değişkeni yandaki kutuya benzetebilirsiniz.
Siz ona bir değer verirsiniz. 
O da verdiğiniz değeri sizin için saklar. Değişken isimleri sayı ile başlayamaz ve program içinde bulunan herhangi bir komut değişken ismi olarak atanamaz.
Eğer herhangi bir programlama dili ile ilgilendiyseniz değişkenler ile bol bol uğraşmış olmanız gerekir. Diğer programlama dillerinde(C,C++,C#) bir değişken tanımlanırken değişkenin adı yazılmadan önce türü yazılır.

int tamSayi=10;
char karakter = 'a';
cumle = "Bu bir cümledir."
float ondalikSayi = 2.5

Python programlama dilinde bu kural geçerli değildir. Değişken tanımlarken adını ve değerini yazmak yeterlidir.Eğer Python gibi yorumlayıcı web programlama dili olan PHP ile ilgilendiyseniz bu tanımla yolu size çok tanıdık gelecektir. Yukarı da verilen değişkenleri Python'da tanımlayalım. 
?
1
2
3
4
>>>tamSayi = 10 #integer
>>>karakter = 'a' #char
>>>cumle = "Bu bir cümledir." #string
>>>ondalikSayi = 2.5 #float
Aşağıda Python'da değişken kullanımları ile ilgili bir kaç örnek verilmiştir. 
?
1
2
3
4
5
>>> ad="Mazlum"
>>> soyad="Ağar"
>>> adSoyad = ad + soyad
>>> print adSoyad
MazlumAğar
Bu örnekte kullanılan "+" operatör dikkatinizi çekmiştir. Operatörler daha ileri yazılarda detaylı bir şekilde incelenecektir. "+" operatörü iki karakter dizinini birleştirmek için kullanılmıştır. 
?
1
2
3
4
>>> sayi1=10
>>> sayi2=2
>>> print "sayi1 ve sayi2'nin carpimi", sayi1*sayi2,"dir."
sayi1 ve sayi2'nin carpimi 20 dir.
Bu örnekte ise birleştirme işlemi için "," kullanılmıştır. Bir önceki örnekte kullanılan "+" operatörü sadece karakter dizilerini birleştirmek için kullanılır."," ile her türden ifadeler birleştirilebilir. "," işaretinin burada yaptığı işlem birden fazla karakter dizisini tek bir karakter dizisine dönüştürmektir.
Değişkenleri yazdırmanın bir diğer yolu da şu şekildedir:
?
1
2
3
4
>>> adres="pythondersleri.com"
>>> gorev="herkese python ogretmektir."
>>> print "%s'un amacı %s"%(adres,gorev)
pythondersleri.com'un amacı herkese Python ogretmektir.
Float tipi değişkenler için ise değişken tanımlanırken sayı noktalı olarak yazılmalıdır. Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi tanımlama yapılırken float tipinden bir değişken olduğu belli olmaktadır. Bu yüzden artık o sayı üzerinden işlem yapıldığı sürece sonuçlar da float tipinden dönecektir. 
?
1
2
3
4
>>> sayi=3.6
>>> bol=sayi/2
>>> print bol
1.8

Dönüştürme İşlemleri
Bazı durumlarda değişkenler üzerinde tür dönüşümü yapmak zorunda kalabilirsiniz. Program yazdıkça farkına varacaksınız ki; En çok dönüştürme işlemi 'string' ve 'integer' ifadeler arasında yapılmaktadır. Tür Dönüşümü İçin Kullanılan Fonksiyonlar: 
  • Float() => Herhangi bir sayı veya sayı değerli karakter dizisini noktalı sayıya çevirir.
  • int() => Herhangi bir sayıyı veya sayı değerli karakter dizisini tam sayıya dönüştürür.
  • str() => Herhangi bir sayıyı karakter dizisine dönüştürür.
Tür Dönüşümleri ile ilgili bir kaç örnek verilebilir. 
?
1
2
3
>>> a = 2
>>> print float(a)
2.0
Bu örnekte görüldüğü üzere 'integer' tipinde değişken olan "a" float() fonksiyonu ile 'float' tipine dönüştürülmüştür. Ekrana çıktı olarak da artık noktalı sayı dönmüştür. 
?
1
2
3
4
5
6
7
>>> a=10
>>> b="15"
>>> print a+b
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'
</module></stdin>
Bu şekilde bir kullanım yapılırsa görüldüğü gibi Python integer ve string türünü toplayamadığı için hata döndürdü.Bu yüzden bunu şu şekilde yapabiliriz. 
?
1
2
3
4
>>> a=10
>>> b="15"
>>> print a+int(b)
25
Bu kullanım çok mantıklı olmayabilir. İleri ki yazılarda kullanıcı ile etkileşime geçildiği zaman bu dönüşümlerin ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğiz.

--
Kaynak: http://www.pythondersleri.com/2013/04/degiskenler.html
---
Akblog.NET
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç