MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Google Haberler'e Kayıt Edilme Şartları

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Google Haberler'e Kayıt Edilme Şartları

30 Ekim 2018 Salı

Google Haberler'e Kayıt Edilme Şartları

Google Haberler'e Kayıt Edilme Şartları
Google Haberler'e Kayıt Edilme Şartları

İçerik politikaları

İçerik politikalarımız hem kullanıcılarımız hem de yayıncı ortaklarımız için olumlu bir deneyim sağlamada önemli rol oynar. Lütfen siz de bu yönergelere uyarak çabamıza destek olun. İçeriğin sanatsal, eğitim amaçlı, tarihsel, belgesel veya bilimsel nitelikte ya da önemli ölçüde kamu yararına olup olmadığını göz önünde bulundurarak bu politikalarımızda istisnalar yapabiliriz.

En iyi uygulamalar

Genel olarak, haber siteleri açıkça anlaşılabilen ve dil bilgisi hatası içermeyen içeriklere sahip olmalıdır. 

Hesap verebilir ve şeffaf olun

İçerik; yazarla ilgili şeffaf bilgiler, açıkça erişilebilir iletişim bilgileri (e-posta adresleri, posta adresleri ve telefon numaraları gibi) ve tarih satırı ile künyeye sahip olmalıdır. 

Reklamları sınırlayın

Reklamlar ve sayfalarınızdaki diğer ücretli tanıtım malzemelerin miktarı, içeriğinizden fazla olmamalıdır.

Yasaklanmış içerik

Kişisel ve gizli bilgiler
Bir özel kişinin gizli ve kimlik bilgilerinin paylaşılmasına izin vermeyiz (ör. tıbbi kayıtlar veya finansal bilgiler). 

Telif hakkıyla korunan içerik

Bir kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden içeriğe izin vermeyiz ve telif hakkı ihlali iddiası içeren açık bildirimlere yanıt veririz. Telif hakkı dahil olmak üzere, fikri mülkiyet hakkı ihlalinin tekrarlanması hesabın kapatılmasına neden olur. Google’ın telif hakkı politikaları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kısıtlanmış içerik

Müstehcen içerik
Öncelikle cinsel uyarılmaya neden olan uygunsuz cinsel görsellere izin vermeyiz.

Görsel olarak rahatsız edici şiddet barındıran içerik
Şiddeti teşvik eden ya da yücelten içeriklere izin vermeyiz. Ayrıca, başkalarını tiksindirmek adına görsel olarak son derece rahatsız edici veya şiddet içeren malzemelere izin vermeyiz.

Nefret barındıran içerik

Etnik köken, dini inanç, engellilik, cinsiyet, yaş, gazilik durumu, cinsel tercih veya cinsel kimliğe göre belirli bir kişiye veya gruba karşı şiddeti veya tacizi teşvik eden içeriğe izin vermeyiz.

Tehlikeli ve yasa dışı faaliyetler

Kendine zarar verme, yeme bozuklukları veya madde bağımlılığı gibi kişilerin kendilerine zarar vermesi dahil olmak üzere, tehlikeli ya da yasa dışı etkinlikleri destekleyen veya kolaylaştıran içeriğe izin vermeyiz. Ayrıca, tehdit, şiddeti organize eden ya da şiddet örgütlerini destekleyen içeriğe de izin vermeyiz.

Sponsorlu içerik

Sponsorlu içeriği bağımsız, editör içeriğiymiş gibi gizleyen veya yanlış yansıtan içeriğe izin vermeyiz.

Yasaklanan uygulamalar

Taciz ve siber zorbalık
Taciz, zorbalık amaçlı veya başkalarını fiziksel veya cinsel olarak tehdit eden mesajlar gönderen içeriğe izin vermeyiz.

Yanıltıcı davranış

Herhangi bir kişinin veya kuruluşun kimliğine bürünen veya sahipliğini ya da birincil amacını yanlış yansıtan veya gizleyen sitelere ya da hesaplara izin vermeyiz. Kullanıcıları yanıltmak amacıyla düzenlenmiş faaliyetlerde bulunan sitelere veya hesaplara izin vermeyiz. Bu, merkez ülkelerini yanlış tanıtan veya gizleyen ya da sahte yapılar oluşturarak başka bir ülkedeki kullanıcıları hedefleyen siteleri veya hesapları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

Spam ve kötü amaçlı yazılım

Aşırı tekrar eden içeriğe, yazım hatalarına veya dikkat çekme amaçlı karakter kullanımına izin vermeyiz. Ayrıca kötü amaçlı yazılımlara, virüslere veya diğer zararlı yazılımlara verilen bağlantılara izin vermeyi
--
---
Akblog.NET
Etiketler
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç