MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Print Komutu ve Kaçış Dizileri

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Print Komutu ve Kaçış Dizileri

5 Ekim 2018 Cuma

Print Komutu ve Kaçış Dizileri

Linux kullanıcıları uç birimi açarak "python" yazdıklarında resimdeki gibi bir çıktı alacaklardır. Windows kullanıcıları ise Python Shell'i açtıklarında çok benzer bir kod ile karşılaşacaklardır. 


Yazılacak Python kodları >>> işaretinden hemen sonra (Kesinlikle boşluk bırakılmamalıdır.Eğer boşluk bırakılırsa program hata verecektir.) yazılmaya başlanacaktır.

Uyarı : Burada yazılan kodlar Python 2.x ile yazılacaktır. Eğer sizde Python 3.x kurulu ise bu kodlar çalışmayabilir.

Print Komutu
Print komutu adından da anlaşılacağı gibi ekrana yazı yazdırılmasını sağlar. Hemen küçük bir deneme ile işe başlayalım. Komut olarak sadece "print" yazın ve "enter" tuşuna basın. Görüleceği üzere hiç bir şey yapmadan bir alt satıra geçti. Zaten verilen kod ile de bu isteniyordu.Şimdi print komutu kullanılarak ekrana birkaç yazı yazdırılacaktır.
?
1
2
3
4
5
6
7
8
>>>print "akblog.net"
akblog.net
>>>print 'Python öğrenmeye başlıyorum.'
Python öğrenmeye başlıyorum.
>>>print """10"""
10
>>>print "Korsan Değil Özgür Yazılım"
Korsan Değil Özgür Yazılım
Yukarıda ki örneklerde görüldüğü gibi; print ile ekrana yazı yazdırmak için sadece çift tırnak("yazı") kullanılmak zorunda değildir. Aynı zamanda tek tırnak('yazı') ve üç tırnak("""yazı""") da kullanılabilir.

Aslında hangi tırnak işaretini kullanacağı birazda programcıya kalmıştır. Ama bazı durumlarda tırnak hangi tırnak işaretinin kullanıldığı önem arz eder. Şu şekilde bir örnek vermek gerekirse;
?
1
>>>print 'pythondersleri.com'un amacı herkese Python öğretmektir.'
Eğer bu şekilde bir kullanım yapılırsa program .com'un içindeki tırnak işaretini açılan tırnağın kapanışı zannedeceği için kafası karışacaktır.Zaten burada da görüldüğü gibi renklendirme farklılaşmıştır.
?
1
2
>>>print "akblog.net'in amacı herkese Python öğretmektir."
akblog.net'in amacı herkese Python öğretmektir.
Bu şekilde bir kullanım da ise herhangi bir problemle karşılaşmadan ekrana çıktı verilecektir. Söylendiği gibi programcı nerede hangi tırnak işaretini kullanacağına kendisi karar vermelidir.
?
1
2
>>>print """Python'ın ekrana yazdırma komuru "print"dir."""
Python'ın ekrana yazdırma komuru "print"dir.
Bu tarz tırnak problemleri "Kaçış Dizileri" ile de halledilebilmektedir.
Kaçış Dizileri
İlk kaçış dizi olan "\" işaretinden yukarıda verilen örnekler üzerinden açıklık getirilebilir.
?
1
>>>print 'akblog.net'in amacı herkese Python öğretmektir.'
Burada karşılaşın problem "\" işareti ile ortadan kaldırılabilmektedir. Eğer kullanım şu hale getirilirse herhangi bir problem kalmayacaktır.
?
1
2
>>>print 'akblog.net\'in amacı herkese Python öğretmektir.'
akblog.net'in amacı herkese Python öğretmektir.

Burada kullanıcı Python'a "com'un içindeki tırnak açılan tırnağı kapatmak için değil sen bunu atla ve yoluna devam et." demektedir. Python da bu yüzden o tırnağı atlar ve herhangi bir problem ile karşılaşmaz.
?
1
2
>>>print "Python'ın ekrana yazdırma komuru \"print\" dir."
Python'ın ekrana yazdırma komuru "print" dir.

Not : "\" işaretinin bir diğer kullanımından da bahsedilmelidir.Eğer bir kod yazılırken "\" kullanılır ve "enter" tuşuna basılırsa Python alt satırdaki kodun üst satırdaki kodun devam olduğunu anlar. Şu şekilde bir örnek verebiliriz:
?
1
2
3
>>> print "Özgür yazılım için \
... bir araya toplandık."
Özgür yazılım için bir araya toplandık.

"\n" kaçış dizisi ise ekrana yazı yazdırırken bir alt satırdan yazdırılmasını sağlar.
?
1
2
3
>>>print "Bilgisayar Mühendisliği\nElektrik Mühendisliği"
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
"\t" kaçı dizisi kullanıldığı yerde boşluk bırakmak için kullanılır.
?
1
2
>>> print "İlk konu:\tprint komutu ve Kaçış Dizileri"
İlk konu: print komutu ve Kaçış Dizileri
Python'da yukarıda ki kaçış dizilerinden biraz daha farklı olan "r" kaçış dizisi de bulunmaktadır."r" kaçış dizisi ifade içindeki bütün kaçış dizilerini etkisiz hale getirir. Örneğin elimizde şöyle bir ifade olsun:
?
1
2
3
print "D:\\Python\nedir\tartisma"
D:\Python
edir artisma
Dikkatinizi çekmiş olmalı ki ifade de hem "\n" hem de "\t" kaçış dizisi bulunmaktadır.Bu yüzden de bize istemediğimiz bir sonuç döndürmüştür.İşte tam bu nokta da "r" kaçış dizisi şu şekilde kullanılırsa "\n" ve "\t" kaçış dizileri etkisiz hale gelecek ve istediğimiz sonuç ekrana dönecektir.
?
1
2
print r"D:\\Python\nedir\tartisma"
D:\\Python\nedir\tartisma

--

Kaynak: http://www.pythondersleri.com/
---
Akblog.NET
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç