MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Python Print() Fonksiyonu Nedir?

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Python Print() Fonksiyonu Nedir?

24 Ekim 2018 Çarşamba

Print() Fonksiyonu Nedir?

Değişkenler - Python
Değişkenler - Python
Bu konuda size Print() Fonksiyonu hakkında bilgi verelim.
Evet arkadaşlar print() fonksiyonunun ne olduğu ve ne ise yaradığı konusunda bilgi verelim.
Bugün itibariyle yavaş yavaş da olsa python'a başlamış bulunmaktayım.
Sizlerle birlikte öğrenmeye çalışacağız.
Yararlı olması dileğiyle.
Sizlerde sayfamızı takip ederek python'a başlangıç yapabilirsiniz.
Umarım hep birlikte öğreniriz.
Yavaş yavaş öğreneceğiz hep birlikte.

print() fonksiyonunun görevi ekrana çıktı vermemizi sağlamaktır. Hemen bununla ilgili bir örnek vermek gerekirse:

>>> print("Python programlama dili")
        Python programlama dili

Peki print() fonksiyonu Nasıl Kullanılır?
1. Tek tırnak (‘ ‘)
2. Çift tırnak (” ”)
3. Üç tırnak (“”” “””)


Dolayısıyla yukarıdaki örneği üç farklı şekilde yazabiliriz:

>>> print('Python programlama dili')
         Python programlama dili
>>> print("Python programlama dili")
         Python programlama dili
>>> print(""Python programlama dili""")

         Python programlama dili


Dikkat ediniz bu oyunlara gelmeyin.

>>> print('İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini')
         File "<stdin>", line 1
         print('İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini')
         ^         SyntaxError: invalid syntax

Bu hatanın sebebi ‘Istanbul’un’ kelimesi içinde geçen kesme işaretidir. Tıpkı bir önceki örnekte olduğu gibi, Python karakter dizisini başlatan ve bitiren tırnakların hangisi olduğunu
kestiremiyor. Python, karakter dizisinin en basındaki tek tırnak işaretinin ardından ‘Istanbul’un’ kelimesi içindeki kesme işaretini görünce karakter dizisinin burada sona erdiğini
zannediyor. Ancak karakter dizisini soldan saga dogru okumaya devam edince bir yerlerde
bir terslik olduğunu düşünüyor ve bize bir hata mesajı göstermekten başka çaresi kalmıyor.

Yukarıdaki karakter dizisini en kolay söyle tanımlayabiliriz:
>>> print("İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini")      İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini

Burada da, karakter dizisi içinde geçen kesme işaretine takılmamak için karakter dizimizi çift tırnak işaretleri içine alıyoruz.
Yukarıdaki karakter dizilerini düzgün bir şekilde çıktı verebilmek için üç tırnak işaretlerinden de yararlanabiliriz.

>>> print("""Python programlama dilinin adı "piton" yılanından gelmez""")
        Python programlama dilinin adı "piton" yılanından gelmez
>>> print("""İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini""")        İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini

https://drive.google.com/file/d/1ypDVPAdbYwmZUlw6-sahJZaxN1Z0IAGr

---
Akblog.NET
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç