MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

İngilizcede Bilinmesi 100 Filler

İngilizcede Bilinmesi 100 Filler

Ak Blog SEO
4349759590016280108

İngilizcede Bilinmesi 100 Filler

18 Aralık 2018 Salı

İngilizcede Bilinmesi 100  Filler

ingilizcede bilinmesi gereken 100 Temel Filler – Top 100 verbs in english


ingilizce
Türkçe
ingilizce
Türkçe
accept 
kabul etmek 
close/shut 
kapamak
allow 
izin vermek 
organise 
düzenlemek, kurmak
ask 
sormak 
pay 
ödemek
believe 
inanmak 
play 
oynamak, çalmak
borrow 
ödünç almak 
put 
koymak
break 
kırmak 
rain 
yağmak 
bring 
getirmek 
read 
okumak 
buy 
satın almak 
reply 
cevap vermek 
can/able 
-ebilmek
run 
koşmak 
cancel 
iptal etmek 
say 
söylemek 
change 
değiştirmek 
see 
görmek 
clean 
temizlemek
sell 
satmak 
comb 
taramak 
send 
göndermek 
complain 
şikayet etmek 
sign 
imzalamak 
cough 
öksürmek
sing 
[Şarkı] söylemek
count 
saymak 
sit 
oturmak 
cut 
kesmek 
sleep 
uyumak 
dance 
dans etmek
smoke 
sigara içmek 
draw 
çizmek 
speak 
konuşmak 
drink 
içmek 
spell 
harf harf söylemek
drive 
sürmek 
spend 
harcamak
eat 
yemek
stand 
beklemek 
explain 
açıklamak 
start/begin 
başlamak 
fall 
düşmek 
study 
[ders] çalışmak
fill 
doldurmak 
succeed 
başarmak 
find 
bulmak
swim 
yüzmek 
finish 
bitirmek 
take 
almak 
fit 
uymak, uygun olmak
talk 
konuşmak 
fix 
sabitleştirmek
teach 
öğretmek 
fly 
uçmak
tell 
anlatmak 
forget 
unutmak 
think 
düşünmek 
give 
vermek 
translate 
tercüme etmek, çevirmek 
go 
gitmek 
travel 
seyahat, yolculuk yapmak
have 
sahip olmak 
try 
denemek
hear 
işitmek 
turnoff 
[tv, ışık] kapamak 
hurt 
incitmek, incinmek
turnon 
açmak 
know 
bilmek
type 
daktilo, klavye ile yazmak
learn 
öğrenmek 
understand 
anlamak 
leave 
terk etmek 
use 
kullanmak 
listen 
dinlemek 
wait 
beklemek 
live 
yaşamak 
wakeup 
uyandırmak 
look 
bakmak 
want 
istemek 
lose 
kaybetmek 
watch 
[tv] izlemek 
make/do 
yapmak 
work 
çalışmak 
need 
ihtiyacı olmak 
worry 
kaygılanmak
open
açmak
write
yazmak


ingilizce'de Cümle Yapısı : ingilizce ile Türkçe'nin sözcük dizilişi farklıdır.
Türkçe'de Özne+Nesne+Yüklem şeklindedir.
İngilizce'de ise Özne+Yüklem+Nesne şeklindedir.
 
Ben İngilize öğrenirim. Özne + Nesne + Yüklem
I learn English. Özne + Yüklem + Nesne
Yukardaki örneklerde görüldüğü gibi İngilizce'de özne ve nesnenin yerleri değişmektedir. Bu nedenle İngilizce'de cümle kurarken bu kurala dikkat etmemiz gerekecek (Özne + Yüklem + Nesne).
Dolaylı tümleç veya zarf tümleci İngilizce'de cümlenin en sonuna yüklemden sonra getirilir.
Ben akşamları İngilizce çalışırım.Özne + Zarf + Nesne + Yüklem
I study English in the evenings. Özne + Yüklem + Nesne + Zarf
Etiketler
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç