MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Osmanlı Devleti Imparatorluğu

Osmanlı Devleti Imparatorluğu Padişahları Dönemleri.

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Osmanlı Devleti Imparatorluğu

2 Ocak 2020 Perşembe

Osmanlı Devleti Imparatorluğu Padişahları

Sizlerebu konumuzda Osmanlı Devleti İmparatorluğunun kuruluş dönemi, yükselme dönemi fetret devri dönemi ve gerileme dönemi padişahlarından bahsedeceğiz. Osman Bey (Gazi)’den son padişah IV.Mehmed’e kadar Osmanlı İmparatorluğu’da tam 36 padişah tahta geçmiştir. İşte Fatih'ten, Kanuni'ye Osman Gazi'den Selim'e bir çok başarılı padişahın yönetimi ile 6 yüzyıl hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu'nun 36 padişahı...!
Osmanlı Devleti Imparatorluğu Padişahları Dönemleri Fatih Sultan Mehmed
Dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından birisi olmuş olan Osmanlı İmparatorluğu’da 36 padişah tahta geçmiştir. 600 yılı aşkın süre ayaktan kalan Osmanlı Devleti 3 kıtaya hükmetti. Osman Bey (Gazi)’den son padişah IV.Mehmed’e kadar tüm Osmanlı padişahları ve padişahların tahta kalış süreleri haberimizde yer alıyor. İşte Osmanlı padişahları

OSMANLI PADİŞAHLARI LİSTESİ
Osmanlı Devleti Kuruluş devri

1- I. Osman (1300-1324) (Osman Gazi) 24 yıl
2- Orhan (1324-1360) (Orhan Gazi) 36 yıl
3- I. Murat Hüdavendigâr (1360-1389) 29 yıl
4- Yıldırım Beyazıt (1389-1402) 13 yıl
Fetret devri,  (1402-1413). Yıldırım'ın oğulları arasındaki kavgada I. Mehmet Çelebi diğerlerine üstün geldi. Yenilen oğulları padişahtan sayılmaz ama bir süre hüküm sürmüşlerdir. Süleyman Çelebi 7 yıl 10 ay hükümranlığı sürdü. Musa Çelebi Rumeli’de 3 yıl 6 ay hükmetti. Mustafa Çelebi
5- Mehmet Çelebi (1413-1421) 8 yıl.
6- II. Murat (1421-1451) Tahta iki kez çıkmıştır. 1421-1444 arası birinci dönem 23 yıl. Sonra 2 yıl oğlu Fatih Sultan Mehmet. 30 yıl. 1446-1451 arası ikinci dönem 5 yıl.

Osmanlı Devleti Yükselme devri

7- Fatih Sultan Mehmet (1444-1481) Tahta iki kez çıkmıştır. 1444-1446 yıllarında birinci dönem 2 yıl. Daha sonra yine babası II. Murat. 1451-1481 arası ikinci dönem 30 yıl. Fatih Camii onun adına yapıldı.
8- II..Beyazıt (1481-1512) 31 yıl 31 yıl.
9- Yavuz Sultan Selim (I. Selim) (1512-1520) 8 yıl.
10- Kanuni Sultan Süleyman (I. Süleyman) (1520-1566) 46 yıl. İstanbul Süleymaniye Camii onun adına yapıldı.

Kanuni zamanında birinci Viyana kuşatmasından sonra duraklama devrine girildi.

11- II. Selim (1566-1574) 8 yıl. Edirne Selimiye Camii onun adına yapıldı.
12- III. Murat (1574-1595) 21 yıl.
13- III. Mehmet (1595-1603) 8 yıl.
14- I. Ahmet (1603-1617) 14 yıl. Sultanahmet Camii onun adına yapıldı.
15- I. Mustafa (1617-1618) (Deli Mustafa) Tahta iki kez çıkmıştır. III: Mehmet'in oğlu. 1622-1623 ikinci dönemidir. Akli dengesi yerinde değildi. Toplam 2 yıl padişahlık yaptı.
16- II. Osman (1617-1622) (Genç Osman) 5 yıl. I. Ahmet'in oğlu. Öldürülen ilk padişah.
17- IV. Murat (1623-1640) 17 yıl. I. Ahmet'in oğlu. Çocuk yaşta padişah oldu.
18- I. İbrahim (1640-1648) (Deli İbrahim) 8 yıl. I. Ahmet'in oğlu. 19- IV. Mehmet (1648-1687) (Avcı Mehmet) 39 yıl. I. İbrahim'in oğlu.
20- II. Süleyman (1687-1691) 4 yıl. I. İbrahim'in oğlu.
21- II. Ahmet (1691-1695) 4 yıl. I. İbrahim'in oğlu.
22- II. Mustafa (1695-1703) 8 yıl. Babası IV. Mehmet.

Osmanlı Devleti Gerileme devri

II. Mustafa zamanında 1699 Karlofça Antlaşması ile gerileme devri başladı.
23- III. Ahmet (1703-1730) 27 yıl. Babası IV. Mehmet, Lale Devri 24- I. Mahmut (1730-1754) 24 yıl. Babası II. Mustafa
25- III. Osman (1754-1757) 4 yıl. Babası II. Mustafa
26- III. Mustafa (1757-1774) 17 yıl. Babası III. Ahmet
27- I. Abdülhamit (1774-1789) 15 yıl. Babası III. Ahmet
28- III. Selim (1789-1807) 8 yıl. Babası III.Mustafa, Nizam-ı Cedid Ordusu'nun kuruluşu
29- IV. Mustafa (1807-1808) 1 yıl. Babası I. Abdülhamit
30- II. .Mahmut (1808-1839) 31 yıl. Babası I. Abdülhamit, 1826 Vaka-yı Hayriye, Yeniçeri Ocağının kaldırılması.
1839 Tanzimat Fermanı
31- Abdülmecit (1839-1861) 22 yıl. Babası II. Mahmut
32- Abdülaziz (1861-1871) 10 yıl. Babası II. Mahmut
33- V. Murat (1876) 3 ay. Babası Abdülmecid. Padişah olmak istemiyordu. Padişah iken aklını yitirdi.
34- II. Abdülhamit (1876-1909) 33 yıl. Babası Abdülmecid. Birinci Meşrutiyet, Plevne Savaşı, İstibdad dönemi, İkinci Meşrutiyet, İttihad ve Terakki dönemi,
35- V. Mehmet Reşat (1909-1918) 9 yıl. Babası Abdülmecid. 1. Dünya Savaşı, İşgal dönemi ve yıkılış
36- VI. Mehmet Vahdettin (1918-1922) 4 yıl
--
---
Akblog.NET
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
 1. https://www.akblog.net/2020/01/osmanl-devleti-imparatorlugu.html

  YanıtlayınSil
 2. Osmanlı Devleti Kuruluş devri Padişahları
  1- I. Osman (1300-1324) (Osman Gazi) 24 yıl
  2- Orhan (1324-1360) (Orhan Gazi) 36 yıl
  3- I. Murat Hüdavendigâr (1360-1389) 29 yıl
  4- Yıldırım Beyazıt (1389-1402) 13 yıl

  YanıtlayınSil
 3. Fetret devri, (1402-1413). Yıldırım'ın oğulları arasındaki kavgada I. Mehmet Çelebi diğerlerine üstün geldi. Yenilen oğulları padişahtan sayılmaz ama bir süre hüküm sürmüşlerdir. Süleyman Çelebi 7 yıl 10 ay hükümranlığı sürdü. Musa Çelebi Rumeli’de 3 yıl 6 ay hükmetti. Mustafa Çelebi
  5- Mehmet Çelebi (1413-1421) 8 yıl.
  6- II. Murat (1421-1451) Tahta iki kez çıkmıştır. 1421-1444 arası birinci dönem 23 yıl. Sonra 2 yıl oğlu Fatih Sultan Mehmet. 30 yıl. 1446-1451 arası ikinci dönem 5 yıl.

  YanıtlayınSil
 4. Osmanlı Devleti Yükselme devri
  7- Fatih Sultan Mehmet (1444-1481) Tahta iki kez çıkmıştır. 1444-1446 yıllarında birinci dönem 2 yıl. Daha sonra yine babası II. Murat. 1451-1481 arası ikinci dönem 30 yıl. Fatih Camii onun adına yapıldı.
  8- II..Beyazıt (1481-1512) 31 yıl 31 yıl.
  9- Yavuz Sultan Selim (I. Selim) (1512-1520) 8 yıl.
  10- Kanuni Sultan Süleyman (I. Süleyman) (1520-1566) 46 yıl. İstanbul Süleymaniye Camii onun adına yapıldı.

  YanıtlayınSil
 5. Kanuni zamanında birinci Viyana kuşatmasından sonra duraklama devrine girildi.
  11- II. Selim (1566-1574) 8 yıl. Edirne Selimiye Camii onun adına yapıldı.
  12- III. Murat (1574-1595) 21 yıl.
  13- III. Mehmet (1595-1603) 8 yıl.
  14- I. Ahmet (1603-1617) 14 yıl. Sultanahmet Camii onun adına yapıldı.
  15- I. Mustafa (1617-1618) (Deli Mustafa) Tahta iki kez çıkmıştır. III: Mehmet'in oğlu. 1622-1623 ikinci dönemidir. Akli dengesi yerinde değildi. Toplam 2 yıl padişahlık yaptı.
  16- II. Osman (1617-1622) (Genç Osman) 5 yıl. I. Ahmet'in oğlu. Öldürülen ilk padişah.
  17- IV. Murat (1623-1640) 17 yıl. I. Ahmet'in oğlu. Çocuk yaşta padişah oldu.
  18- I. İbrahim (1640-1648) (Deli İbrahim) 8 yıl. I. Ahmet'in oğlu. 19- IV. Mehmet (1648-1687) (Avcı Mehmet) 39 yıl. I. İbrahim'in oğlu.
  20- II. Süleyman (1687-1691) 4 yıl. I. İbrahim'in oğlu.
  21- II. Ahmet (1691-1695) 4 yıl. I. İbrahim'in oğlu.
  22- II. Mustafa (1695-1703) 8 yıl. Babası IV. Mehmet.

  YanıtlayınSil
 6. Osmanlı Devleti Gerileme devri Padişahları

  II. Mustafa zamanında 1699 Karlofça Antlaşması ile gerileme devri başladı.
  23- III. Ahmet (1703-1730) 27 yıl. Babası IV. Mehmet, Lale Devri 24- I. Mahmut (1730-1754) 24 yıl. Babası II. Mustafa
  25- III. Osman (1754-1757) 4 yıl. Babası II. Mustafa
  26- III. Mustafa (1757-1774) 17 yıl. Babası III. Ahmet
  27- I. Abdülhamit (1774-1789) 15 yıl. Babası III. Ahmet
  28- III. Selim (1789-1807) 8 yıl. Babası III.Mustafa, Nizam-ı Cedid Ordusu'nun kuruluşu
  29- IV. Mustafa (1807-1808) 1 yıl. Babası I. Abdülhamit
  30- II. .Mahmut (1808-1839) 31 yıl. Babası I. Abdülhamit, 1826 Vaka-yı Hayriye, Yeniçeri Ocağının kaldırılması.
  1839 Tanzimat Fermanı
  31- Abdülmecit (1839-1861) 22 yıl. Babası II. Mahmut
  32- Abdülaziz (1861-1871) 10 yıl. Babası II. Mahmut
  33- V. Murat (1876) 3 ay. Babası Abdülmecid. Padişah olmak istemiyordu. Padişah iken aklını yitirdi.
  34- II. Abdülhamit (1876-1909) 33 yıl. Babası Abdülmecid. Birinci Meşrutiyet, Plevne Savaşı, İstibdad dönemi, İkinci Meşrutiyet, İttihad ve Terakki dönemi,
  35- V. Mehmet Reşat (1909-1918) 9 yıl. Babası Abdülmecid. 1. Dünya Savaşı, İşgal dönemi ve yıkılış
  36- VI. Mehmet Vahdettin (1918-1922) 4 yıl

  YanıtlayınSil
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç