MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Python Eğitimi Konu Başlıkları

Python ile Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesi Eğitimi Konuları Başlıkları - Akblog…

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Python Eğitimi Konu Başlıkları

29 Ağustos 2023 Salı

Python ile Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesi Eğitimi Konuları Başlıkları

Python, veri bilimi ve makine öğrenmesi gibi alanlarda kullanılan popüler bir programlama dilidir. 

Python Veri Bilimi Nedir?

Veri bilimi: 
Verileri toplama, depolama, analiz etme ve özetleme gibi işlemleri gerçekleştirmeye yarayan bir disiplindir. 

Python Makine Öğrenimi Nedir? 

Makine öğrenimi:
Verileri kullanarak sistemlerin öğrenmesini ve daha sonra öğrendiği bilgiyi kullanarak tahmin yapmasını sağlar.
Python, veri biliminde ve makine öğreniminde kullanılan çeşitli kütüphaneler ve araçlar için destek sunar. 
Python'da Veri işleme Veri Bilimi ve analizi için aşağıdaki kütüphaneleri kullanabilirsiniz.
NumPy, pandas, scikit-learn
Python'da Makine öğrenimi ve kullanımı için aşağıdaki kütüphaneleri kullanabilirsiniz.
TensorFlow, PyTorch
Yukarıdaki kütüphaneler, Python kodlarının yazılmasını ve veri bilimi ve makine öğrenimi işlemlerinin gerçekleştirilmesini kolaylaştırır.

Python Eğitimi Konu İçerik Başlıkları İçeriği

Aşağıda Python eğitimlerine dair konu başlıkları listelenmiştir.
 1. Python Programının Tanıtımı
 2. Kullanım Alanları
 3. İndirilmesi ve Kurulması
 4. Temel Operatörler
 5. Atama Operatörleri
 6. Aritmetik Operatörler
 7. Mantıksal Operatörler
 8. Veri Türleri
 9. Değişken Türüne Göre Değişken Elemanlarına Erişim
 10. Değişken Türleri Arasında Dönüşümler
 11. İşlem Çıktılarının Alınması
 12. Temel Metin İşlevleri
 13. Ön Tanımlı Fonksiyonlar
 14. Fonksiyon Ataması ve Fonksiyonların Yazımı
 15. Lokal ve Global Değişkenler
 16. If İfadesinin Kullanımı
 17. If ve Else İlişkisi
 18. İf,Else ve Elif İlişkisi
 19. Döngüler
 20. For Döngüsü
 21. While Döngüsü
 22. Veri İşleme
 23. Modül Kavramı ve Modülün Çalıştırılması
 24. Numpy Modülünün Yüklenmesi
 25. Rastsal Veri Üretme
 26. Normal Dağılımdan Veri Üretme
 27. Tam Sayı Veri Üretme
 28. Numpy Dizeleri Oluşturmak
 29. Numpy Dizelerinin Özellikleri
 30. Yeniden Şekillendirme İşlemleri
 31. Dizeleri Birleştirme İşlemleri
 32. Dizeleri Ayrıştırma (Splitting) İşlemleri
 33. Dizelerde Sıralama İşlevi
 34. İndeksler ile Elamanlara Erişim
 35. Aralık Seçme İşlemleri
 36. Matrisler ve İki Boyutlu Aralık Seçme İşlemleri
 37. Alt Küme İşlemlerini Gerçekleştirme
 38. Dizelerde Matematiksel İşlemler
 39. Fonksiyonlar ile Matematiksel İşlemler
 40. Temel Matematiksel ve İstatistiksel İşlemler
 41. İki Bilinmeyenli Denklem Sisteminin Numpy Modülü ile Çözülmesi
 42. Pandas Modülünün Yüklenmesi
 43. İndeks Değerlerinin Değiştirilmesi
 44. Sözlükler Yardımı ile Listelerin Oluşturulması
 45. İki Seriyi Birleştirerek Yeni Bir Seri Oluşturma
 46. Pandas Modülünde Eleman İşlemleri
 47. Data Frame (Veri Çerçevesi)
 48. Data Frame (Veri Çerçevesi) Eleman İşlemleri
 49. loc ve iloc İşlevleri ile Değişken Seçme
 50. Koşullu Eleman Seçme İşlevleri
 51. Veri Çerçevelerinde (Data Frame) Birleştirme İşlemleri
 52. Veri Çerçevelerinde (Data Frame) Eşleştirme İşlemleri
 53. İçeri Veri Aktarma ve Dış Ortama Veri Aktarma
 54. Gruplama İşlemleri
 55. Toplulaştırma İşlev
 56. Filtreleme İşlemleri
 57. Tekrarlama Komutları
 58. Sıralama İşlemleri
 59. Dönüştürme İşlevleri
 60. Pivot Tablolar
 61. Veri Görselleştirme
 62. Verileri Kategorilere Ayırma
 63. Barplot Grafikleri
 64. Seaborn Modülünün Kurulumu
 65. Seaborn Modülü ile Dağılım Grafikleri Oluşturma
 66. Seaborn Modülü ile Serpilme Diyagramları Oluşturma
 67. Pandas Modülü ve Seaborn Modülünde Histogramlar ve Benzerlikleri
 68. Farklı Kırılımlara Göre Serpilme Diyagramlarının Elde Edilmesi
 69. Temel İstatistik Bilgileri ?
 70. Anket Verilerine Bakış
 71. Evren ve Örneklem
 72. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistik
 73. Değişken, Sabit Parametre
 74. Bağımlı Bağımsız Değişken
 75. Ölçüm Düzeyleri
 76. Sınıflama (Nominal) Ölçek
 77. Sıralama (Ordinal) Ölçek
 78. Eşit Aralıklı (Interval) Ölçek
 79. Temel İstatistiksel Kavramlar
 80. Ortalama
 81. Mod
 82. Medyan
 83. Standart Sapma
 84. Varyans
 85. Korelasyon
 86. Kovaryans
 87. Normal Dağılım
 88. Hipotez Testleri
 89. Hipotez Testinin Aşamaları
 90. Programının Arayüzünün Tanıtılması
 91. Programdaki Menüler
 92. Çalışma Dosyasının Kaydedilmesi ve Açılması
 93. Programda Değişken Görünümü ve Veri Görünümü
 94. Değişken Oluşturma ve Değişkene Özel Ayarlar
 95. Veri Etkiletlerinin Girilmesi
 96. Kategorik Değişkenlere İlişkin Kategori İsimlerinin Atanması
 97. Değişkenin Ölçme Düzeyinin Atanması
 98. Atanan Değişkene İlişkin Veri Girişi
 99. Sürekli Değişkenlerin Kategorik Değişkene Dönüştürülmesi
 100. Görsel Gruplama
 101. Gözlem ve Değişken Erişimi
 102. Gözlem ve Frekans İlave Etme
 103. Değişkenleri Artan ve Azalan Olarak Sıralama
 104. Tüm Gözlemler İçerisinden Alt Küme Olarak Belirli Koşulla Gözlem Seçme
 105. Gözlemleri Ağırlıklandırma
 106. Kategorik Değişkenleri Yeniden Kodlama ile Kategori Birleştirmek
 107. Matematiksel İşlemler ile Değişkenlerden Yeni Değişken Üretmek
 108. Ölçek Hesaplamaları
 109. Anket Verilerinin Güvenilirliğinin Analizi
 110. Çapraz Tablolar Oluşturmak
 111. Frekans Tabloları Oluşturmak
 112. Betimsel İstatistikler Elde Etmek
 113. Normal Dağılım Testlerine İlişkin Hipotezlerin Kurulması
 114. Normal Dağılım Testi
 115. Grup Ortalamalarının Testi
 116. Tek Örneklem t Testi
 117. Bağımsız Örneklem t Testi
 118. Parametrik Olmayan Bağımsız Örneklem Testi (Mann Whitney U)

Python Program Kazanımları Nelerdir?

Eğitim sonrasında elde edeceğiniz belgeniz ile kişisel ve mesleki gelişiminize katkıda bulunabilirsiniz. Hazırlanan bu eğitim sayesinde kariyerinizi daha başarılı bir noktaya taşımanız muhtemeldir.


Python Eğitimleri - Akblog Net - Yazılım Eğitimleri
Python Eğitim- Akblog Net


------------------
Google SEO (akblog.net)
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
 1. Python Program Kazanımları Nelerdir?
  Eğitim sonrasında elde edeceğiniz belgeniz ile kişisel ve mesleki gelişiminize katkıda bulunabilirsiniz. Hazırlanan bu eğitim sayesinde kariyerinizi daha başarılı bir noktaya taşımanız muhtemeldir.

  YanıtlaSil
 2. Python'da Veri işleme Veri Bilimi ve analizi için aşağıdaki kütüphaneleri kullanabilirsiniz.
  NumPy, pandas, scikit-learn
  -+-+-+-+-+-+-+-

  Python'da Makine öğrenimi ve kullanımı için aşağıdaki kütüphaneleri kullanabilirsiniz.

  TensorFlow, PyTorch

  YanıtlaSil
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

SEO | SEO | Hukuk | İngilizce Kursu |
Siz hayal edin. Biz Hayata geçirelim.
Akblog.NET
Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç

Merhaba!

Webekle@gmail.com adresine e-posta gönderin veya aşağıdaki temsilcilerimizden biriyle WhatsApp ile iletişime geçin.

Yönetim Ekibi Yönetici ile iletişim geçin.
+905050251428
Destek Ekibi Eva ile iletişime geçin.
+905050251428
Doğrudan arayabilirsiniz +905050251428
Destek Saatleri 09:30 - 17:30
Merhaba! Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
×
Nasıl Yardımcı olabilirim?