MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

İşçi Memur İstirahat Raporları Raporu

İşçi Memur İstirahat İzin Raporu Raporları Nedir? İzin Hakları Ne Kadardır - Ak…

Ak Blog SEO
4349759590016280108

İşçi Memur İstirahat Raporları Raporu

14 Eylül 2023 Perşembe

İşçi Memur İstirahat İzin Raporu Raporları Nedir? İzin Hakları Ne Kadardır?

Bu makalemizde sizlere istirahat raporu hakkında bilgiler verelim dedik. Okumuş olduğunuz makale ile ilgili olarak internetten edindiğimiz kaynak bilginin web adresiniz konumuzun alt kısmında belirttik. Yararlı olması dileğiyle.
Çalışanın kaza geçirmesi, hastalanması gibi sağlık sorunu nedeniyle, doktor tarafından çalışanlara istirahat raporu verilebiliyor. Bu belge İş görmezlik belgesi olarak da tanımlanıyor. Raporda görülen iş görmeme sürelerinde işveren işçiyi çalıştıramıyor. Raporun süresi doktor tarafından belirleniyor ancak bazı yasal sınırlamalar bulunuyor. İşçinin raporlu olduğu sürelerde, iş yerine gelmek ya da çalışmaya devam etmek gibi zorunluluğu bulunmuyor.
İşçinin düzenli olarak istirahat raporu alması halinde, bu durum işverence hoş karşılanmayabilir. Raporlar üzerinde şüphe ile yaklaşım olabilir. İşçinin düzenli olarak aynı sağlık kuruluşu ve aynı hekim aracılığı ile tekerrür halinde istirahat raporu alması durumunda işveren, bu durumu takip edebilir.

İş Yeri Hekimi ve Aile Hekimi Rapor Süreleri

Çalışan, hastalık durumlarında iş yeri hekimine de başvurabilir. İstirahatli olması gerektiren durumlarda iş yeri hekimi işçiye en fazla 2 gün rapor verebiliyor.
Aile hekimleri ise rapor süresini tek seferde 10 gün verebiliyor. Aile hekimi eğer rapor sonunda “kontrol” notu belirtmişse, işçinin rapor bitiminden sonra tekrar istirahat etmesi gerekiyorsa, vereceği rapor yine en fazla 10 günü geçemiyor. Bu duruma göre, aile hekimi tek seferde en fazla 10 gün olmak üzere toplamda en fazla 20 gün rapor verebiliyor.
Bir işçi iş yeri hekimi ve aile hekimi dışındaki doktorlara muayene olması halinde ise, yine aile hekiminde olduğu gibi tek hekim, tek seferde en fazla 10 gün rapor verebiliyor. Ek olarak tek hekim yılda en fazla 40 gün rapor yazabiliyor. Tek bir hekimin, bir işçiye yıl içerisinde verdiği iş göremezlik raporu 40 günü aşmışsa, SGK 40 günü aşan rapor için işçiye iş göremezlik ödeneği ödenmesi için heyet raporu isteyebiliyor.

Heyet Raporları

Çalışanın daha ciddi ya da iyileşme süreci uzun olan sağlık sorunlarında, aile hekimi ya da tek hekimin verdiği raporlar yeterli gelmeyebilir. Bu durumda daha uzun süreli rapor alabilmek için birden fazla hekimin onayı gerekecektir. Bu raporlara heyet raporları adı veriliyor. 
Heyet raporlarının süresi en fazla 6 ay olup, hayati durumların söz konusu olması halinde bu süre uzatılabiliyor.

Rapor Nedeniyle İş Akdi Fesih Olur Mu?

4857 sayılı İş Kanunu, işçinin uzun süreli ve kesintisiz devam eden bir raporu varsa; raporlu olunan süresinin, işçinin ihbar süresini 6 hafta daha aşması durumunda, işverene sözleşmeyi geçerli nedenle feshetme imkânı tanıyabiliyor.
Bu durum 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/I-(b) maddesi ile açıkça şu şekilde belirtiliyor; “…işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar.”
İbaresine yer verilmiştir.

İstirahat Raporlu İşçinin Tatile Gitmesi Halinde İş Akdi Fesih Olur Mu?

Türk Borçlar Kanun’una (m. 396 Özen ve Sadakat Borcu) göre işçi, üstlendiği işi özenle yapmak ve işverenine karşı sadakatli olmak zorunda.  Bu durum raporlu olduğu dönemlerde de geçerliliğini koruyor. İşçinin, işvereninin güvenini kötüye kullanması, doğrulukla bağdaşmayan davranışlarda bulunması, işçinin sadakat borcunu ihlal etmesi sonucunu doğuruyor. Buna göre işçinin raporluyken tatile gitmesi işverenin güveninin kötüye kullanma, doğruluk ve bağlılığa aykırı bir davranış olarak sayılıyor.
Konu ile ilgili Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 06.07.2017 tarih ve 2016/17532 E ve 2017/12196 K kararında bu husus tartışılmıştı.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin bir kararında, “işçinin güveni kötüye kullanması, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması nedeniyle iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğini, davacı işçinin kendisine sağlanan ücretsiz izin hakkını da suiistimal ederek, 8 aylık çalışma sürecinde 59 gün ücretsiz izin kullandığını, iş akışını ve proje düzenini bozduğunu, 17/08/2015 tarihinden itibaren 09/09/2015 tarihine kadar aralıksız olarak rapor aldığını, hastalık dolayısıyla rapor aldığı bu dönemde sosyal paylaşım sitelerinden birinde “herkese açık” olarak deniz kenarında tatil yaptığını gösterir fotoğraflar paylaştığını, davacının işi gereği yaptığı telefon görüşmelerinde ve ankette katılımcıya küfür ettiğinin tespit edildiğini belirterek, işçinin iş sözleşmesinin feshinin haklı nedenle yapılmasını yerinde görmüştür. Zira dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının istirahat raporu aldığı dönemde … iline gittiği ve orada plajda tatil kıyafetleri ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı, dosya kapsamıyla sabittir. Bu durum, kullanılan istirahat raporunun gerçeğe aykırı olduğunun açık delili olup raporlu olduğunu bildiren işçinin raporun aksine tatile gitmesi doğruluk ve bağlılığa aykırı olup haklı fesih için yeterlidir.”

Sonuç olarak çalışanın raporluyken tatile gitmesi, işverenine karşı özen ve sadakat borcunu yerine getiremediği aynı zamanda dürüstlük ve bağlılığa uymayan bir davranış olduğu kabul edilmiş ve işverenin haklı nedenle yapmış olduğu fesih yerinde görülmüştür.
Yararlı olması dileğiyle.
Kaynak: İş kanunu 

------------------
Google SEO (akblog.net)
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
 1. Heyet Raporları
  Çalışanın daha ciddi ya da iyileşme süreci uzun olan sağlık sorunlarında, aile hekimi ya da tek hekimin verdiği raporlar yeterli gelmeyebilir. Bu durumda daha uzun süreli rapor alabilmek için birden fazla hekimin onayı gerekecektir. Bu raporlara heyet raporları adı veriliyor.
  Heyet raporlarının süresi en fazla 6 ay olup, hayati durumların söz konusu olması halinde bu süre
  uzatılabiliyor.

  YanıtlaSil
 2. Sende benim gibi şizofrenisin bence. Saklanma ve çık ortaya.

  YanıtlaSil
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

SEO | SEO | Hukuk | İngilizce Kursu |
Siz hayal edin. Biz Hayata geçirelim.
Akblog.NET
Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç

Merhaba!

Webekle@gmail.com adresine e-posta gönderin veya aşağıdaki temsilcilerimizden biriyle WhatsApp ile iletişime geçin.

Yönetim Ekibi Yönetici ile iletişim geçin.
+905050251428
Destek Ekibi Eva ile iletişime geçin.
+905050251428
Doğrudan arayabilirsiniz +905050251428
Destek Saatleri 09:30 - 17:30
Merhaba! Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
×
Nasıl Yardımcı olabilirim?