MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Siber Güvenlik Yükseklisans

Siber Güvenlik Yükseklisans Nedir Nelerdir? - Akblog NET

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Siber Güvenlik Yükseklisans

20 Eylül 2023 Çarşamba

Siber Güvenlik Yükseklisans Eğitimi Eğitimleri Nedir Nelerdir?

Konumuza başlangıç yapmadan önce bilgi verelim.
Tezsiz yüksek lisans normal eğitim süresi iki yarıyıldır. İki yarıyıl sonunda mezuniyet hakkı elde edemeyen öğrenciler için bir yarıyıl uzatma hakkı verilir. Tezsiz yüksek lisansta öğrenim süresi hiçbir şekilde üç yarıyılı geçemez. Üç yarıyıl sonunda programı tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilmektedir.
Müracaat etmeden önce “Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı” dersleri ve ders içerikleri incelenmelidir zira yeterli bilişim bilgisi olmayan öğrenciler, derslerde zorlanabilmektedir.
Siber Güvenlik Yükseklisans  1. Ve 2. Dönem Dersleri
Yükseklisans dersleri aşağıda listelenmiştir.

 1. Kişisel ve Kurumsal Bilgi Güvenliği
 2. Bilgisayar Olay Analizi ve Müdahale Teknikleri
 3. Kritik Altyapılar ve Güvenliği
 4. Siber Güvenlik ve Savunma Politikaları, Stratejileri ve Hukuku 
 5. Araştırma Yöntemleri
 6. Adli Bilişim: Teknikler, Teknolojiler ve Yöntemler
 7. Casus, Fidye, Vb. Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri
 8. Siber Güvenlik Operasyon Yönetimi
 9. Güvenli Yazılım Geliştirme ve Yazılım Güvenliği
 10. Siber Güvenlikte Güncel Tehditler (Apt, Iot, vb.) Korunma Yöntemleri
 11. Dönem Projesi
Aşağıda yukarıda belirtilen derslerin dönemlerine göre eğitim müfredatı verilmiştir.

Siber Güvenlik Yükseklisans

1. Dönem dersleri aşağıdaki gibi listelenmiştir.
 • Kişisel ve Kurumsal Bilgi Güvenliği
 • Bilgisayar Olay Analizi ve Müdahale Teknikleri
 • Kritik Altyapılar ve Güvenliği
 • Siber Güvenlik ve Savunma Politikaları, Stratejileri ve Hukuku 
 • Araştırma Yöntemleri

Siber Güvenlik Yükseklisans 2. Dönem Dersleri

2. Dönem dersleri aşağıdaki gibi listelenmiştir.
 • Adli Bilişim: Teknikler, Teknolojiler ve Yöntemler
 • Casus, Fidye, Vb. Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri
 • Siber Güvenlik Operasyon Yönetimi
 • Güvenli Yazılım Geliştirme ve Yazılım Güvenliği
 • Siber Güvenlikte Güncel Tehditler (Apt, Iot, vb.) Korunma Yöntemleri
 • Dönem Projesi
Yukarıda verilen ders başlıkları müfredatının eğitim içeriği aşağıda verilmiştir.

TSBG-611 Kişisel ve Kurumsal Bilgi Güvenliği

Ders kapsamında; Kişisel ve Kurumsal Bilgi Güvenliği: Önem, Tanımlar, Unsurlar ve Önlemler, Kişisel ve Kurumsal Bilgi Güvenliğinin Temelleri, Kişisel Ve Kurumsal Güvenliğinde Güncel Tehditler, Kişisel ve Kurumsal Bilgi Güvenliğinin Sağlanmasında Güncel Yaklaşımlar Ve Çözüm Önerileri, Kişisel Ve Kurumsal Güvenliğini Sağlama Teknolojileri Ve Protokoller, Kurumsal Bilgi Güvenliği Standartları konu başlıklarına yer verilmektedir.

TSBG-612 Bilgisayar Olay Analizi ve Müdahale Teknikleri

Ders kapsamında; Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi, Bilgisayar Olay Analizi, Pentest (Penetrasyon Testleri), Elektronik Deliller, Adli Bilişim, Adli Bilişim Ekipmanları, Adli Bilişimde Bilgisayar Ağları, Elektronik Cihazlarda İnternet Kayıtlarının İncelenmesi, Mobil Cihaz Kayıtlarının İncelenmesi, İşletim Sistemleri Kayıtlarının İncelenmesi, Görüntü ve Ses Kayıtlarının İncelenmesi, Raporlama, Bilişim Hukuku, Siber Terörizm konu başlıklarına yer verilmektedir.

TSBG-613 Kritik Altyapılar ve Güvenliği 

Ders kapsamında; Temel Bilgiler, Kavramlar ve Terimler, Siber Tehdit Çeşitleri, Kritik Altyapılar, Kritik Altyapılarda Kullanılan Kontrol Sistemleri, Kritik Altyapılara Yönelik Genel Tehditler, Scada ve Endüstriyel Kontrol Sistemlerine Özgün Tehditler, Kablosuz Ağ Kullanan Kritik Altyapılarda Siber Güvenlik, Kritik Altyapılarda Sızma Testleri, Kritik Altyapılar İçin Siber Savunma Teknikleri, Saldırı Başarı İhtimalinin Analizi, Geçmişte Yaşanan Kritik Altyapılara Yönelik Saldırı Örnekleri, Kritik Altyapı Bilgi Sistemleri İçin Güvenlik Önlemleri, Stratejik Güvenlik Amaçları ve Eylemleri, Kritik Altyapıların Korunmasında Örnek Uygulamalar konu başlıklarına yer verilmektedir.

TSBG-614 Siber Güvenlik ve Savunma Politikaları, Stratejileri Ve Hukuku

Ders kapsamında; Temel Kavramlar, Temel Güvenlik Önlemleri, Siber İstihbarat ve Siber Savaşlar, Siber Saldırılar ve Savunma Yöntemleri, Kriptoloji, Kriprografik Sistemler, Kriptanaliz, Ulusal Çerçevede Siber Güvenlik, Strateji ve Hazırlama Yöntemleri, Ülkelerin Siber Güvenlik Stratejilerinin İncelenmesi, Bilişim Suçları, İşleme Biçimleri, Bilişim Hukuku, Adli Bilişim, Siber Güvenlik Matematiği, Geçmişten Bugüne Türkiyede Siber Güvenlik konu başlıklarına yer verilmektedir.

TSBG-615 Araştırma Yöntemleri

Ders kapsamında; Giriş, araştırma Problemini Tanımlama, Nitel Araştırmalar, Nicel Araştırmalar, Örnekleme Yöntemleri, Verilerin Toplanması konu başlıklarına yer verilmektedir.

TSBG-621 Adli Bilişim: Teknikler, Teknolojiler ve Yöntemler

Ders kapsamında; Adli Bilişim, Bilgisayar Mimarisi, Bilgisayar Ağları, Adli Bilişimde Elektronik Deliller, Adli Bilişim Suçları ve Teorik Yaklaşımlar, Adli Bilişimde İşletim Sistemleri, Adli Bilişim Süreçleri, Adli Bilişim ve Hukuk, Adli Bilişim, Internet ve Korunma Yöntemleri, Adli Bilişimde Sosyal Medya, Adli Bilişim, Mücadele ve Akredasyon, Adli Bilişim Güvenliği, Adli Bilişim Kriptoloji ve Adli Bilişimde Bulut Bilişim konu başlıklarına yer verilmektedir.

TSBG-622 Casus, Fidye, Vb. Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri

Ders kapsamında; Bilgi Güvenliği ve Casus Yazılımlar, Korsanlar ve Korsanlık, Sistemlere Yapılan Saldırılar, Casus Yazılımlar ile Gözetleme, Bilişim Suçları, Kötücül Yazılımlar, Klavye Dinleme ve Önleme Sistemleri, Casus Yazılımlara Karşı Önlemler ve Anti-Casus Yazılımlar konu başlıklarına yer verilmektedir.

TSBG-623 Siber Güvenlik Operasyon Yönetimi

Ders kapsamında; Siber Güvenlik Operasyon Merkezi Temelleri, SGOM Altyapısı ve Teknolojisi, Veri Toplama, LOG Yönetimi ve SIEM, Zafiyet Değerlendirmesi, Tehdit İstihbaratı, Uç Nokta Tehdit Algılama ve Yanıtı, Güvenlik Orkestrasyon, Otomasyon ve Yanıt, Güvenlik Analitiği, İnsan ve Bilgi Yönetimi, Politika, Uyumluluk ve SGOM Süreçleri, Risk Yönetimi, Sürekli Güvenlik İzleme, Vaka Yönetimi konu başlıklarına yer verilmektedir.

TSBG-624 Güvenli Yazılım Geliştirme ve Yazılım Güvenliği

Ders kapsamında; Güvenli Yazılım Geliştirme ve Yazılım Güvenliğine Giriş, Güvenli Yazılım Geliştirme Süreci, Standartlar ve Modeller, Güvenli Yazılım Geliştirme İlkeleri, İşletim Sistemi Koruma Kalkanları, Veri Güvenliği, Yazılımlara Yönelik Siber Saldırılar ve Tehditler, Yazılım Güvenliğini Sağlama Yöntemleri, Sanal Özel Ağlar (VPN) ve Güvenlik Protokolleri, Güvenlik Sistemleri, Güvenlik Testleri ve Kaynak Kod Analizi, Web Uygulama Güvenliği, Mobil Uygulama Güvenliği, Sistem Yedekleme ve Geri Yükleme, Güvenli Yazılım Geliştirmeye Yönelik Yasal Zorunluluklar ve Standartlar konu başlıklarına yer verilmektedir.

TSBG-625 Siber Güvenlikte Güncel Tehditler (Apt, Iot, vb.) Korunma Yöntemleri

Ders kapsamında; Siber Güvenlikte Temel Kavramlar, Siber Terör, Siber Savaş ve Siber Güvenlik, Siber Alanda Hukuk ve Mevzuat, Siber Güvenlikte Ulusal Stratejiler, Siber Güvenlikte Küresel Stratejiler, Ortak Web Uygulamaları ve Mimarileri, Siber Güvenlik Zafiyet ve Suistimalleri, Siber Güvenlikte Savunma Şekilleri ve Önlemler, Kurumsal Siber Güvenlikte Kişisel Verilerle İlgili Senaryolar, Hazır Araçlar ve Açık Kaynaklar, azırlık ve Test İçin Gerekli Rehber ve Çerçeveler, Siber Güvenlikte Sertifikasyon ve Açık Kaynaklar, Penetrasyon ve Saldırgan Savunma İçin Kali Linux Kurulumu, Güvenlik Uygulamalarında Yazılım Dili konu başlıklarına yer verilmektedir.

TSBG-691 Dönem Projesi

Dönem projesi dersi; tezsiz yüksek lisans programının son yarıyılında yer alan, kredisiz ve zorunlu bir derstir.
Dönem projesi dersi; öğrencinin eğitim-öğretim süresince kazandığı bilgileri kullanarak, danışman kontrolünde belirlenen bir konunun bilimsel yöntemlere göre araştırılmasını, işlenmesini ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda akademik ilkelere uygun bir rapor halinde sunulmasını içerir. Hazırlanan raporun danışman ve bölüm başkanlığınca kabulü ile öğrenci dersi başarılıyla tamamlamış sayılır.

Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Yükseklisans yapmak isteyenlere yönelik doküman paylaşımı yapılmış olup, daha sağlıklı bilgi almak için üniversitenin ilgili biriminden bilgi talebinde bulunmanız gerekmektedir.
Detay bilgi için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
https://www.turtep.edu.tr/index.php?sayfa=akademik_programlar_detay&bolum=23

Siber Güvenlik Yükseklisans Doküman.

------------------
Google SEO (akblog.net)
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

SEO | SEO | Hukuk | İngilizce Kursu |
Siz hayal edin. Biz Hayata geçirelim.
Akblog.NET
Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç

Merhaba!

Webekle@gmail.com adresine e-posta gönderin veya aşağıdaki temsilcilerimizden biriyle WhatsApp ile iletişime geçin.

Yönetim Ekibi Yönetici ile iletişim geçin.
+905050251428
Destek Ekibi Eva ile iletişime geçin.
+905050251428
Doğrudan arayabilirsiniz +905050251428
Destek Saatleri 09:30 - 17:30
Merhaba! Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
×
Nasıl Yardımcı olabilirim?