11 Ekim 2014 Cumartesi

KDV Tevkifatı Nedir

KDV Tevkifatı Nedir, Tevkifat Nedir, Muhasebe Tevkifatı nedir ne demek, Muhasebe, Kdv Tevkifatı
http://www.akblog.net/2014/10/kdv-tevkifat-nedir.html
KDV Tevkifatı Nedir?
KDV tevkifatı uygulaması, teslim edilen mal veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

KDV Tevkifatı Uygulamasında Amaç Nedir?
KDV tevkifatı uygulamasında amaç devletin KDV alacağını teminat altına almasıdır. Bir başka deyişle devlet alacağı KDV’yi bir şekilde garanti altına almak istemektedir.  Dikkat edilirse KDV tevkifatı daha çok KDV tahsilatının düşük olduğu sektörlerde uygulanmaktadır. Örneğin Özel Güvenlik Sektöründe devlet Özel Güvenlik firmalarından yeteri derecede KDV tahsilatı yapamadığını belirlemiş ve özel güvenlik hizmetlerine KDV tevkifatı getirmiştir. Böylece özel güvenlik firmalarının ödeyeceği KDV’nin bir kısmını bir hizmeti alan firma sorumlu sıfatıyla özel güvenlik firması adına ödemektedir.

Muhasebenin temel kavramları fonksiyonları

http://www.akblog.net/2014/10/muhasebenin-temel-kavramlar-fonksiyonlar.html

muhasebenin temel kavramları fonksiyonları ile ilgili aramalar, muhasebenin temel ilkeleri, muhasebenin türleri, muhasebenin temel kavramları nelerdir
MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI :
Muhasebenin temel kavramları şunlardır :
1. Sosyal Sorumluluk Kavramı,
2. Kişilik Kavramı,
3. İşletmenin Sürekliliği Kavram,
4. Dönemsellik Kavramı,
5. Parayla Ölçülme Kavramı,
6. Maliyet Esası Kavramı,
7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı,
8. Tutarlılık Kavramı,
9. Tam Açıklama Kavramı,
10. İhtiyatlılık Kavramı,
11. Önemlilik Kavramı,
12. Özün Önceliği Kavramı.

1. Sosyal Sorumluluk Kavramı :