MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Bordroda ücreti düşük gösteren hapsegirecek

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Bordroda ücreti düşük gösteren hapsegirecek

11 Ağustos 2014 Pazartesi
ÇALIŞANLARA ödediği ücreti, bordroda düşük gösteren yüz binlerce işveren, hapse girme tehlikesi ile karşı karşıya...
Çok kişi, işçinin ücretini düşük gösterip, daha azbsigorta primi ve vergi ödemenin hapis cezası gerektirdiğinin farkında bile değil!...
ÜÇ YILA KADAR HAPİS
Meclis’te kabul edilen ve dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 5728 sayılı "Temel Ceza KanunlarınabUyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca, çalışanlara ödediği ücreti, bordoda düşük gösteren işverenlervhakkında, "1 yıldan 3 yıla kadar, hapis cezası" verilebilecek.
Şu anda, özel sektörde çalışan işçilerin, yaklaşık yüzde 90’ının, ödenen ücret üzerinden bordroda gösterilmediği tahmin ediliyor. Örneğin; net ücretiv1.000 YTL olan işçi, asgari ücret üzerinden bildirilip, vergisi ve sigorta primi ödeniyor.

Net ücreti 3 bin YTL olan bir başkası da 1.000 ya dab1.500 YTL brüt ücret üzerinden gösterilip, vergisi ve primi ödeniyor.
Oysa yapılması gereken, net 1.000 YTL ya da net 3 bin YTL ücretin, brüt tutarını hesaplayıp, ücretbbordrosunda göstermek ve bunun üzerinden sigorta primi ve vergi ödemek olmalı.
22 Ocak 2008 tarihinde, Meclis’te kabul edilen ve dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 5728 sayılı Yasa ile Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesi değiştirildi.
Yeni düzenlemeye göre; muhteviyatı (kapsamı) itibariyle, yanıltıcı belge düzenleme sayılan gerçeğe aykırı bordrolar nedeniyle, işveren hakkında, (anonim şirketlerde yönetim kurulu hakkında) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
cezası uygulanabilecek (VUK Md. 359/a-2).
Ayrıca, bununla da yetinilmeyecek, ücretin vergisi de, üç kat ceza ve gecikme faizi ile birlikte istenecek. Kuşkusuz, sigorta primi de cezalı olarak istenilecek.
OLAY CİDDİ
Görüldüğü gibi, olay son derece ciddi.
Ücret bordrosunda, çalıştırdığı işçinin ücretini düşük gösteren, örneğin asgari ücret üzerinden bildiren mükellef, bu durum ortaya çıktığında, cayır cayır yanacak.
Bir yandan, eksik ödediği vergi ve sigorta primleri, kendisinden cezalarıyla birlikte istenecek, diğer yandan da olay "kapsamı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme" kabul edilip, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle, savcılığa intikal ettirilecek.
Bu nedenle, ücret bordrosunun gerçeğe uygun düzenlenmesinde yarar var.
KAÇAK İŞÇİYE HAPİS YOK
İşyerinde çalıştırdığı işçinin ücretini, bordroda düşük gösterene, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası var.
Peki İşçiyi çalıştırdığını hiç bildirmeyen ve 1 YTL dahi vergi ve sigorta primi ödemeyene, ne kadar
hapis cezası olduğunu biliyor musunuz?
Hemen yanıtlayalım; bir gün dahi hapis cezası yok!..
Başka bir anlatımla, "Kayıt içinde kayıtdışı
işçi" yani, ücreti düşük bildirilen işçi saptanırsa, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ayrıca bir sürü vergi, ceza ve faiz var. Öte yandan işçiyi, hiç bildirmeyip, "kaçak"çalıştırana, hapis cezası yok!..
İşte size, kayıtdışı istihdam ile ilgili, şimdiye kadar hiç dile getirilmeyen acı bir gerçek.
Nasıl, fıkra gibi değil mi?
Yıllardır yazıyoruz, neyimiz fıkra gibi değil ki!..
Kaynak: Hurriyet - Şükrü KIZILOT

Akblog.Net
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç