MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Anonim şirket

Anonim şirket nedir, Anonim şirket nasıl kurulur, Anonim şirket sermayesi, Anon…

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Anonim şirket

20 Ekim 2014 Pazartesi
Anonim şirket nedir, Anonim şirket nasıl kurulur, Anonim şirket sermayesi, Anonim şirket kurulumu nasıl yapılır, Muhasebe kursu, Muhasebe,
http://www.akblog.net/2014/10/anonim-sirket.html

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş ve borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye 50.000 Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi 100.000 Türk Lirası'ndan aşağı olamaz. Bu en az sermaye tutarı Bakanlar Kurulunca artırılabilir. Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır.
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç