MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Türkiye Vergi Çeşitleri

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Türkiye Vergi Çeşitleri

28 Temmuz 2017 Cuma

Türkiye Vergi Çeşitleri

Vergiler, dolaylı vergi ve dolaysız vergi olarak genel bir şekilde ikiye ayrılır.
Dolaylı vergi; kişilerin devletten bir hizmet almaları veya bir malı satın almaları sonucunda meydana gelir. Örneğin; oturduğun semtin marketinden aldığın çikolata ve meyve sularını alırken bile, devlete belli bir oranda vergi ödersin. Bu vergileri, K.D.V. ve Tekel vergisi olarak da sayabilirsin.
Dolaysız vergi ise, ticaret ile uğraşanların kazandıklarından veya bir iş yerinde ücretli olarak çalışan memur ve işçilerin ücret ve maaşlarından kesilen vergidir. Bir örnek gerekirse, anne veya babanın çalıştığı iş yerlerini düşünebilirsin. Devlet, anne ve babanın her ay aldığı maaşın belirli bir oranı kadar vergi alır. Devlet, bu vergileri çalışan ve maaşı olan her vatandaşından keser. Genel olarak devletin aldığı vergiler şunlardır.

Vergi Çeşitleri Nelerdir?

Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
-Gelir vergisi
-Kurumlar vergisi

Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler

-Katma Değer Vergisi (KDV)
-Muamele ve satış vergileri
-Kısmi istihlak vergileri
-Harcamalara dayalı gelir vergisi
-Gümrük Vergileri
-Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
-Özel İletişim Vergisi (ÖİV).

Servetle ya da Servet Transferi Üzerinden Vergiler

-Genel servet vergisi
-Emlak ve kısmi servet vergileri
-Sermaye vergisi
-Veraset ve diğer şekillerdeki servet transferi vergileri.


Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç