MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

ingilizce Düzensiz Fiiler 2

Ak Blog SEO
4349759590016280108

ingilizce Düzensiz Fiiler 2

3 Mayıs 2018 Perşembe

ingilizce Düzensiz Fiiler

Ingilizce Düzensiz Fiiller
Konuyu uzatmadan paylaşalım sizlere fiilleri.
--


1. Hali
Base Form
Okunuşu
2. Hali
Past Simple
Okunuşu
3. Hali
Past Participle
Okunuşu
Türkçe
Anlamı
awake
eweyk
awoke
evog
awoken
evokın
uyanmak
be
bi
was/were
vaz/vör
been
biin
olmak
beat
biıt
beat
biıt
beaten
bitın
vurmak
become
bikam
became
bikeym
become
bikam
olmak
begin
bigin
began
bigen
begun
bigan
başlamak
bend
bend
bent
bent
bent
bent
bükmek
bet
bet
bet
bet
bet
bet
bahse girmek
bid
biid
bid
biid
bid
biid
emretmek
bite
bayt
bit
bit
bitten
bitın
ısırmak
blow
bılov
blew
bıluv
blown
bılovn
esmek
break
bireyk
broke
bırog
broken
bırokın
kırmak
bring
bıring
brought
bıroukt
brought
bıroukt
Getirmek
build
build
built
built
built
built
inşa etmek
burst
borst
burst
borst
burst
borst
patlamak
buy
bay
bought
bouht
bought
bouht
satın almak
catch
ketç
caught
kouht
caught
kouht
tutmak
choose
çıuz
chose
çoz
chosen
çuızın
seçmek
come
kam
came
keym
come
kam
gelmek
cost
kost
cost
kost
cost
kost
mâl olmak
creep
kırip
crept
kırept
crept
kırept
emeklemek
cut
kat
cut
kat
cut
kat
kesmek
dig
dig
dug
dag
dug
dag
kazmak
do
du
did
did
done
dan
yapmak
draw
dırov
drew
dıruv
drawn
dırovn
çizmek
drive
dırayv
drove
dırov
driven
dırayvın
araba sürmek
drink
dıring
drank
direng
drunk
dırang
içmek
eat
iit
ate
eyt
eaten
itın
yemek yemek
fall
fol
fell
fel
fallen
follın
düşmek
feed
fiid
fed
fed
fed
fed
beslemek
feel
fiıl
felt
felt
felt
felt
hissetmek
fight
fayt
fought
fouht
fought
fouht
kavga etmek
find
faynd
found
faund
found
faund
bulmak
fly
fılay
flew
fıliuv
flown
fılavn
uçmak
forbid
forbıid
forbade
forbeyt
forbidden
forbidın
yasaklamak
forget
forget
forgot
forgat
forgotten
forgatın
unutmak
forgive
forgiv
forgave
forgeyv
forgiven
forgivın
affetmek
freeze
fıriiz
froze
fırooz
frozen
frozın
dondurmak
get
get
got
gat
gotten
gatın
elde etmek
give
giv
gave
geyv
given
givın
vermek
go
go
went
vent
gone
gan
gitmek
grow
gırov
grew
gırıuv
grown
gırovn
büyümek
hang
heng
hung
hang
hung
hang
asmak
have
hev
had
hed
had
hed
sahip olmak
hear
hiyır
heard
hörd
heard
hörd
duymak
hide
hayd
hid
hid
hidden
hidın
gizlemek
hit
hid
hit
hid
hit
hid
vurmak
1. Hali
Base Form
Okunuşu
2. Hali
Past Simple
Okunuşu
3. Hali
Past Participle
Okunuşu
Türkçe
Anlamı
hold
hoold
held
held
held
heeld
tutmak
hurt
hört
hurt
hört
hurt
hört
incinmek
keep
kiip
kept
kept
kept
kept
saklamak
know
nov
knew
niuv
known
novn
bilmek
lay
ley
laid
leyid
laid
leyid
yaymak
lie
lay
lay
ley
lain
layin
yalan söylemek
leave
liıv
left
left
left
left
ayrılmak
lend
lend
lent
lent
lent
lent
ödünç vermek
let
leet
let
leet
let
leet
izin vermek
lose
loos
lost
lost
lost
lost
kaybetmek
make
meyk
made
meyd
made
meyd
yapmak
meet
miit
met
met
met
met
buluşmak
pay
pey
paid
peid
paid
peid
ödemek
put
put
put
put
put
put
koymak
read
riid
read
red
read
red
okumak
ride
rayd
rode
rood
ridden
ridın
binmek
ring
ring
rang
reng
rung
rang
çalmak
rise
rays
rose
rooz
risen
raysın
yükselmek
run
ran
ran
ren
run
ran
koşmak
say
sey
said
sed
said
sed
söylemek
see
sii
saw
sov
seen
siın
görmek
sell
sel
sold
sold
sold
sold
satmak
send
send
sent
sent
sent
sent
göndermek
shut
şat
shut
şat
shut
şat
kapatmak
sing
sing
sang
seng
sung
sang
şarkısöylemek
sit
sit
sat
set
sat
sat
oturmak
sleep
sılip
slept
sılebt
slept
sılebt
uyumak
speak
sıpik
spoke
sıpog
spoken
sıpokın
konuşmak
spend
sıpend
spent
sıpent
spent
sıpent
harcamak
stand
sıtend
stood
stuud
stood
stuud
ayakta beklemek
swim
sıvim
swam
sıvem
swum
sıvam
yüzmek
take
teyk
took
tuuk
taken
teykın
almak
teach
tiiçh
taught
taıght
taught
taıght
öğretmek
tell
tel
told
told
told
told
söylemek anlatmak
think
tink
thought
dout
thought
dout
düşünmek
throw
tırov
threw
tıruv
thrown
tırovn
atmak
wake
weyk
woke
vog
woken
vokın
uyanmak
wear
viır
wore
vor
worn
vorn
giyinmek
understand
andırstend
understood
andırstud
understood
andırstud
anlamak
win
vin
won
von
won
von
kazanmak
write
rayt
wrote
root
written
ritın
yazmak
Akblog.NET


---
Akblog.NET
Etiketler
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç