MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Ingilizce Düzensiz Fiiller

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Ingilizce Düzensiz Fiiller

1 Mayıs 2018 Salı

Ingilizce Düzensiz Fiiller

Ingilizce Düzensiz Fiiller
Sizlere bu konumuzda İngilizce Düzensiz Fiileri verdik. Renkli tablo halinde daha kolay ezberlemenizi sağlayacak.
İngilizce Düzensiz Fiiller - Irregular Verbs
1. Hali
2. Hali
3. Hali
Türkçe
Base Form
Past Simple
Past
Participle
Anlamı
awake
awoke
awoken
uyanmak
be
was, were
been
olmak
beat
beat
beaten
vurmak
become
became
become
olmak
begin
began
begun
başlamak
bend
bent
bent
bükmek
bet
bet
bet
bahse  girmek
bid
bid
bid
emretmek
bite
bit
bitten
ısırmak
blow
blew
blown
esmek
break
broke
broken
kırmak
bring
brought
brought
getirmek
broadcast
broadcast
broadcast
yayımlamak
build
built
built
inşa etmek
burst
burst
burst
patlamak
burn
burned/burnt
burned/burnt
yakmak
buy
bought
bought
satın almak
catch
caught
caught
yakalamak
choose
chose
chosen
seçmek
come
came
come
gelmek
cost
cost
cost
değer biçmek
creep
crept
crept
emeklemek
cut
cut
cut
kesmek
deal
dealt
dealt
anlaşmak
dig
dug
dug
kazmak
do
did
done
yapmak
draw
drew
drawn
çekmek
dream
dreamed/dreamt
dreamed/dreamt
rüya görmek
drive
drove
driven
sürmek
drink
drank
drunk
içmek
eat
ate
eaten
yemek yemek
fall
fell
fallen
düşmek
feed
fed
fed
beslemek
feel
felt
felt
hissetmek
fight
fought
fought
dövüşmek
find
found
found
bulmak
flee
fled
fled
firar etmek
fly
flew
flown
uçmak
forbid
forbade
forbidden
yasaklamak
forget
forgot
forgotten
unutmak
forgive
forgave
forgiven
affetmek
freeze
froze
frozen
donmak
get
got
gotten
elde etmek
give
gave
given
vermek
go
went
gone
gitmek
grow
grew
grown
büyümek
hang
hung
hung
asmak
have
had
had
sahip olmak
hear
heard
heard
duymak
hide
hid
hidden
saklamak
hit
hit
hit
vurmak
hold
held
held
tutmak
hurt
hurt
hurt
yaralanmak
keep
kept
kept
saklamak
know
knew
known
bilmek
lay
laid
laid
yaymak
lead
led
led
rehberlik etmek
learn
learned/learnt
learned/learnt
öğretmek
leave
left
left
ayrılmak
lend
lent
lent
ödünç vermek
let
let
let
izin vermek
lie
lay
lain
yalan söylemek
lose
lost
lost
kaybetmek
make
made
made
yapmak
mean
meant
meant
anlamına gelmek
meet
met
met
buluşmak
pay
paid
paid
ödemek
put
put
put
koymak
read
read
read
okumak
ride
rode
ridden
binmek
ring
rang
rung
çalmak
rise
rose
risen
yükselmek
run
ran
run
koşmak
say
said
said
söylemek
see
saw
seen
görmek
sell
sold
sold
satmak
send
sent
sent
göndermek
show
showed
showed/shown
göstermek
shut
shut
shut
kapamak
sing
sang
sung
şarkı söylemek
sit
sat
sat
oturmak
sleep
slept
slept
uyumak
speak
spoke
spoken
konuşmak
spend
spent
spent
harcamak
stand
stood
stood
ayakta durmak
swim
swam
swum
yüzmek
take
took
taken
almak
teach
taught
taught
öğretmek
tear
tore
torn
yırtmak
tell
told
told
anlatmak
think
thought
thought
düşünmek
throw
threw
thrown
fırlatmak
understand
understood
understood
anlamak
wake
woke
woken
uyanmak
wear
wore
worn
giymek
win
won
won
kazanmak
write
wrote
written
yazmak
Etiketler
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç