24 Mayıs 2018 Perşembe

Ingilizce Şimdiki Zaman

Ingilizce Şimdiki Zaman

İngilizce Cümle Yapısı

İngilizce'de şimdiki zamanın kullanımı Türkçe'deki ile aynıdır. Yani, kısaca şu anda olmakta olan bir olayı anlatır.
Yardımcı fiiller
Şimdiki zamanda üç çeşit yardımcı fiil vardır. Bunlar:
I : am
You/We/They : are
He/She/It : is
Fiil çekimi Şimdiki zamanda fiil çekimi, fiilin sonuna -ing eki eklenerek yapılır. Örnek vermek gerekirse:
go → going (gidiyor)
do → doing (yapıyor)
look → looking (bakıyor)
Fiilin söylenişi çift heceliyse ve e ile bitiyorsa fiilin sonundaki e düşer, yerine ing gelir: come → coming (geliyor)
live → living (yaşıyor)
write → writing (yazıyor)
Eğer tek heceli bir fiilin sonunda vurgu varsa, sondaki ünsüz iki defa yazılır:

stop → stopping (duruyor)
swim → swimming (yüzüyor)
be (olmak) fiili için ise sadece yardımcı fiil kullanılır. know (bilmek), like (hoşlanmak) veya love (sevmek) gibi bazı fiiller ise şimdiki zaman ile kullanılmaz. Cümle yapıları

İngilizce'de şimdiki zaman olumlu cümle yapısı şöyledir:
Kişi + yardımcı fiil + fiil+ing
Örnekler: I am going to school. (Okula gidiyorum.)
We are going to school. (Okula gidiyoruz.)
She is going to school. (Okula gidiyor.)
İngilizce'de şimdiki zaman olumsuz cümle yapısı şöyledir:
Kişi + yardımcı fiil + not + fiil+ing
Örnekler: I am not going to school. (Okula gitmiyorum.)
You are not going to school. (Okula gitmiyorsun.)
He is not going to school. (Okula gitmiyor.)
İngilizce'de şimdiki zaman soru cümlesi yapısı şöyledir:
Yardımcı fiil + kişi + fiil+ing
Örnekler:
Am I going to school? (Okula gidiyor muyum?)
Are they going to school? (Okula gidiyorlar mı?)
Is he going to school? (Okula gidiyor mu?)
İngilizce'de şimdiki zaman cevap cümlesi yapısı şöyledir:
Yes (evet) / No (hayır) + kişi + yardımcı fiil + not
Örnekler: Yes, I am.
No, we are not.
Yes, she is.
Yardımcı fiil kısaltma
is → 's (He's)
am → 'm (I'm)
are → 're (You're)
is not → isn't
are not → aren't
am not → (kısaltması yoktur)
am/is/are not → ain't (resmi olmayan)
Source: tr.m.wikibooks. org

https://www.akblog.net/2018/05/ingilizce-simdiki-zaman.html

1 yorum:

Yorumlarınız bizim için önemlidir. Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.

Ziyaretçi Sayısı