MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Alfabeye Göre İngilizce Fiiller

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Alfabeye Göre İngilizce Fiiller

22 Kasım 2018 Perşembe

Alfabeye Göre İngilizce Fiiller

Alfabeye Göre İngilizce Fiiller
Alfabeye Göre İngilizce Fiiller
Tekrardan Merhabalar Arkadaşlar. 
Konu başlığından da anlaşıldığı gibi bu defa İngilizce Fiil Kelimeleri verirken Alfabetik sıralamasına göre yazdık ve bunu yaparken önceki konumuz olan "İngilizce Fiiller" konusundan daha geniş olarak 100 kelime ayrıca ekleyerek sizlere sunduk.
Yani önceki konumuz olan "İngilizce Fiiller" kelime sayısı 230 iken bu konumuzda sayıyı 335 e çıkardık.
Daha fazla uzatmadan konunun yararlı olması dileğiyle diyerek sizleri kelimelerle baş başa bırakalım.
Yararlı olması dileğiyle.
Diğer İngilizce konularımıza göz atmak için arama kısmına İngilizce yazarak Aratabilirsiniz.
Ayrıca: https://ingilizce.akblog.net sitemizi takip edebilirsiniz.
İyi çalışmalar diliyorum.
Başarılar herkese.
Akblog.NETAlfabeye Göre İngilizce Fiiller
A Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
accept – kabul etmek, kabullenmek

achieve – elde etmek, başarmak

act – davranmak, hareket etmek

add – ilave etmek, eklemek

admit – kabul etmek, itiraf etmek

affect – etkilemek

afford – parası yetmek, satın almaya gücü yetmek
agree – aynı fikirde olmak, katılmak

aim – amaçlamak

allow – izin vermek

answer – cevap vermek, yanıtlamak

appear – belli olmak, görünmek

apply – uygulamak, başvurmak, müracaat etmek
argue – tartışmak, çekişmek

arrange – ayarlamak, düzenlemek

arrive – varmak, ulaşmak

ask – sormak, istemek

attack – saldırmak

avoid – kaçınmak, önlemek

B Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
base – dayandırmak


be – olmak

beat – dayak atmak, dövmek, vurmak
become – haline gelmek, olmak

begin – başlamak

believe – inanmak

belong – ait olmak

break – kırmak, bozmak

build – inşa etmek

burn – yakmak, yanmak

buy – satın almak


C Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
call – aramak, çağırmak


can – yapabilmek

care – önemsemek, özen göstermek

carry – taşımak

catch – yakalamak

cause – sebep olmak

change – değişmek, değiştirmek

charge – şarj etmek, suçlamak, ücretlendirmek
check – kontrol etmek

choose – seçmek

claim – iddia etmek, talep etmek

clean – temizlemek

climb – tırmanmak

close – kapatmak

collect – biriktirmek, toplamak

come – gelmek

compare – karşılaştırmak, kıyaslamak

complain – şikayet etmek

complete – tamamlamak

confirm – tasdik etmek, doğrulamak

connect – bağlamak, bağlanmak

consider – durumu değerlendirmek, dikkate almak
consist – -den meydana gelmek

contact – ilişki kurmak, irtibat kurmak
contain – içermek, kapsamak

continue – devam etmek

contribute – katkıda bulunmak

cook – yemek pişirmek

copy – kopyalamak

correct – düzeltmek

cost – mal olmak

count – saymak

cover – örtmek, kaplamak

create – yaratmak

cross – karşıya geçmek

cry – ağlamak

cut – kesmekD Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
damage – zarar vermek


dance – dans etmek

deal – ilgilenmek, uğraşmak

decide – karar vermek

deliver – teslim etmek

demand – talep etmek

deny – inkar etmek

depend – bağlı olmak

describe – tanımlamak, tarif etmek

design – tasarlamak

destroy – imha etmek

develop – geliştirmek

die – ölmek

disappear – gözden kaybolmak

discover – keşfetmek

discuss – görüşmek, tartışmak

divide – bölmek

do – yapmak

draw – çizmek

dress – giyinmek

drink – içmek

drive – araba sürmek

drop – düşürmek


E Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
eat – yemek yemek,


end – sona ermek, son vermek

enjoy – zevk almak

examine – incelemek, muayene etmek
exist – var olmak

expect – ümit etmek, beklemek

experience – tecrübe etmek

explain – açıklamak, izah etmek

express – ifade etmek, belli etmek

F Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
face – yüz yüze gelmek, yüzleşmek

fail – başarısızlığa uğramak

fall – düşmek

fasten – bağlamak, iliklemek

feed – beslemek

feel – hissetmek

fight – dövüşmek, kavga etmek

fill – doldurmak

find – bulmak

finish – bitirmek

fit – uymak

fly – uçmak

fold – bükülmek, katlamak

follow – izlemek, takip etmek

force – zorlamak

forget – unutmak

forgive – affetmek, bağışlamak

form – şekillendirmek, oluşturmak

G Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
gain – kazanmak


get – elde etmek, almak

give – vermek

go – gitmek

grow – büyümek, yetişmek

H Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
handle – idare etmek, meseleyi ele almak
happen – meydana gelmek, olmak

hate – nefret etmek

have – sahip olmak

hear – duymak

help – yardım etmek

hide – saklamak, gizlemek

hit – çarpmak, vurmak

hold – sahip olmak, tutmak

hope – ummak, umut etmek

hurt – acımak, acıtmak


I Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
identify – tanımlamak, kimliğini tespit etmek
imagine – hayal etmek, sanmak

improve – geliştirmek, gelişmek

include – katmak, kapsamak, içermek

increase – artmak, çoğalmak

indicate – belirtmek, işaret etmek

influence – etkilemek, etki altına almak
inform – bilgi vermek, bildirmek

intend – niyet etmek

introduce – tanıtmak, tanıştırmak

invite – davet etmek

involve – içermek, kapsamak

J Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
join – katılmak, birleştirmek

jump – zıplamak, hoplamak

K Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
keep – tutmak, saklamak


kick – tekmelemek

kill – öldürmek

knock – kapı çalmak

know – bilmekL Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
last – yetmek, sürmek, devam etmek

laugh – gülmek

lay – sermek, dizmek

lead – öncülük yapmak, önderlik etmek
learn – öğrenmek

leave – ayrılmak, bırakmak, terk etmek
lend – ödünç vermek

let – izin vermek

lie – yalan söylemek

like – hoşlanmak, sevmek

link – bağlamak, ulamak

listen – dinlemek

live – yaşamak

look – bakmak

lose – kaybetmek, yitirmek

love – sevmek, aşık olmak


M Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
make – yapmak


manage – yönetmek, idare etmek

mark – işaretlemek

matter – önemli olmak, önem taşımak
may – mümkün olmak, -abilmek

mean – anlamına gelmek

measure – ölçmek

meet – görüşmek, tanışmak, buluşmak
mention – değinmek, bahsetmek

mind – önemsemek, aldırmak

miss – özlemek, kaçırmak

move – taşınmak, kımıldamak, hareket etmek
must – gerekmek


N Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
need – ihtiyaç duymak


notice – farkına varmak, farketmek

O Harfi İle Başlayan İnfilizce Fiiller
obtain – elde etmek


occur – meydana gelmek, vuku bulmak
offer – teklif etmek, önermek, sunmak
open – açmak

order – ısmarlamak, sipariş etmek, emretmek
own – sahip olmak


P Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
pass – geçmekpay – ödemek

perform – rol yapmak, icra etmek, yürütmek
pick – seçmek

place – koymak, yerleştirmek

plan – planlamak

play – çalmak, oynamak

prefer – tercih etmek, yeğlemek

prepare – hazırlamak, hazırlanmak

present – takdim etmek, sunmak

press – basmak, bastırmak

prevent – engel olmak, önlemek

produce – üretmek

promise – söz vermek, vadetmek

protect – korumak

prove – ispat etmek, kanıtlamak

provide – sağlamak, temin etmek

publish – yayınlamak

pull – çekmek

push – itmek

put – koymakR Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
reach – erişmek, ulaşmak


read – okumak

realize – farkına varmak, farketmek

receive – teslim almak

recognize – tanımak

record – kaydetmek

reduce – düşürmek, eksiltmek

reflect – yansıtmak

refuse – reddetmek, geri çevirmek

regard – saymak, hesaba katmak

release – salmak, serbest bırakmak

remain – geriye kalmak, artmak

remember – hatırlamak

remove – sökmek, kaldırmak, gidermek
repeat – tekrarlamak, yinelemek

replace – yer değiştirmek, yerine geçmek
reply – yanıtlamak, cevap vermek

report – ihbar etmek, bildirmek

represent – temsil etmek, yansıtmek

require – gerekmek, ihtiyacı olmak

rest – dinlenmek

return – dönmek, geri dönmek

reveal – ortaya çıkarmak, açığa vurmak
ring – çalmak (telefon-zil)

rise – doğmak, yükselmek

roll – yuvarlanmak

run – koşmak, çalıştırmak


S Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
save – biriktirmek, kurtarmak

say – söylemek, demek

see – görmek

seem – görünmek

sell – satmak

send – göndermek

separate – ayırmak

serve – hizmet etmek

settle – yerleşmek

shake – sallamak, çalkalamak

share – paylaşmak

shoot – film çekmek, ateş etmek

shout – haykırmak, bağırmak

show – göstermek, sergilemek

shut – kapatmak

sing – şarkı söylemek

sit – oturmak

sleep – uyumak

smile – gülümsemek

sort – sıralamak, sınıflandırmak

speak – konuşmak

stand – ayakta durmak

start – başlamak

stay – kalmak

stick – saplamak, yapıştırmak

stop – durmak

study – incelemek, ders çalışmak

succeed – başarmak, başarılı olmak

suffer – acı çekmek

suggest – önermek

suit – uymak

supply – tedarik etmek, sağlamak

support – desteklemek

survive – hayatta kalmak


T Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
take – almaktalk – konuşmak

teach – öğretmek, ders vermek

tell – söylemek, demek

thank – teşekkür etmek

think – sanmak, düşünmek

throw – fırlatmak, atmak

touch – dokunmak

train – eğitmek

travel – yolculuk etmek

treat – muamele etmek, tedavi etmek
try – denemek

turn – dönmek, çevirmek


U Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
understand – anlamak


use – kullanmak

used to – alışmak


V Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
visit – ziyaret etmek


vote – oy vermek


W Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller
wait – beklemek


walk – yürümek

want – istemek

warn – uyarmak, ikaz etmek

wash – yıkamak

watch – seyretmek, izlemek

wear – giymek, takmak

win – kazanmak

wish – dilemek, temenni etmek

wonder – merak etmek

work – iş yapmak, çalışmak

worry – merak etmek, endişelenmek

write – yazmak--
---
Akblog.NET
Etiketler
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç