MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Engelli Hibe Destek Evrakları

Engelli Hibe Evrakları Nelerdir?

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Engelli Hibe Destek Evrakları

23 Kasım 2020 Pazartesi

Engelli Hibe Evrakları Nelerdir? Başvuru Esnasında Hangi Evraklar İstenilir?

Hangi evraklarla başvuru yapılacaktır?
1- Talep dilekçesi,
2- Proje Başvuru Formu,
3- Kimlik fotokopisi,
4- Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği,
5- Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,
6- Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),
7- Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/A doldurulacaktır. “Kuruluş desteği” kapsamında verilen 45 bin TL ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir),
8- Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun aslı gibi yapılmış örneği (Hastane, İŞKUR ilmüdürlüğü gibi resmi kurumlarca aslı gibi yapılması gerekir),
9- Vergi Dairesinden proje başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje
sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,
10- Hayvancılık ve tarım projelerinde Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” örneği (İşletmesi olmayanların işletmesi olmadığına ilişkin yazıyı, pasif işletmesi olanların proje başvuru tarihinden geriye doğru son 1 yıl içerisinde işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığına ilişkin yazıyı eklemesi gereklidir.)
11- Herhangi bir icra dosyasının olmadığına ilişkin taahhütname.
12- Adli sicil kaydı sorgulama belgesi.
Uyarı - Projeler ile İlgili Hususlar: Bir projenin kuruluş sermayesi destek süresi 12 aydan fazla olamaz. Desteklenen proje faydalanıcıları korumalı işyeri statü belgesini ve faaliyetlerini en az 3 yıl sürdürmek zorundadır.Projelerin uygulanma döneminde korumalı işyerlerine veya engellilere yönelik yapılacak mevzuat değişikliklerinden mükerrer olarak faydalanılamayacaktır. Projenin yürütümü, korumalı işyerinin kurulacağı ilde gerçekleştirilecektir.
Engelli Hibe Evrakları Nelerdir? Başvuru Esnasında Hangi Evraklar İstenilir?
Engelli Hibe Destek Evrakları--
---
Akblog.NET
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
  1. Devlet destekleri ile kurduğunuz işletmeler için en az 3 yıl faaliyette olması gerekir. Dikkat ediniz.

    YanıtlaSil
  2. Uyarı - Projeler ile İlgili Hususlar: Bir projenin kuruluş sermayesi destek süresi 12 aydan fazla olamaz. Desteklenen proje faydalanıcıları korumalı işyeri statü belgesini ve faaliyetlerini en az 3 yıl sürdürmek zorundadır.Projelerin uygulanma döneminde korumalı işyerlerine veya engellilere yönelik yapılacak mevzuat değişikliklerinden mükerrer olarak faydalanılamayacaktır. Projenin yürütümü, korumalı işyerinin kurulacağı ilde gerçekleştirilecektir.

    YanıtlaSil
  3. The borrower maintains the title in the home and maintains responsibility for property taxes and homeowner's insurance payments. canada mortgage calculator Inspections evaluate the particular condition of your property. mortgage calculator canada

    YanıtlaSil
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç