9 Mayıs 2015 Cumartesi

Karşılıksız Çekler Nedir

Çek Nedir, Karşılıksız Çekler Nedir
http://www.akblog.net/2015/05/karslksz-cekler-nedir.html
Çek ibrazı ve karşılıksız işlemi:
Yeni Çek Kanununa göre çeklerin bankaya ibrazı ve karşılıksız çek işlemleri aşağıdaki kurallara göre
yapılacaktır. 3167 Sayılı kanuna göre; 3. Maddede, çekin muhataba ibrazı, banka tarafından çekin bedelinin ödenmesi, çekin karşılıksız olduğunu tesbiti ve karşılıksız kalan kısım için gecikme cezası düzenlenmiştir.
Maddenin 1. fıkrasında, çek bedelinin nasıl ödeneceği, 2. ve takip eden fıkralarda karşılıksız işleminin nasıl yapılacağı ve bankanın sorumlu olduğu miktar belirtilmiştir. Karşılıksız çek işlemi 2. 3. 4. 5. ve 6. fıkralara göre yapılacaktır.
Karşılıksız çek işlemi yapılabilmesi için;
a- Çekin, üzerinde yazan keşide tarihine göre kanuni ibraz süresi içerisinde ibraz edilmesi,
b- Hamilin, karşılıksız çek işlemi yapılmasını talep etmesi,
c- Çekin arkasına, ibraz tarihi, hesap durumu, bankanın yükümlülüğü çerçevesinde ödediği miktar, ibraz eden kişinin ya da tüzelkişi temsilcisinin adı soyadının yazılması,
d- Çekin arkasının hamille birlikte banka görevlisinin de imzalaması,Gerekir.

İbraz eden, çekin arkasını imzalamaktan kaçınırsa
Karşılıksız çek işlemi yapılmaz. Çekin arkasında; Banka tarafından ödenen miktar çek bedelinden düşüldükten sonra karşılıksız kalan tutar açıkça belirtilir. Banka tarafından ödenen miktar;hesap sahibinin banka hesabında bulunan parası + bu miktar yetmediğinde bankanın yükümlülüğü gereği (en çok 600 TL) ödemekle yükümlü olduğu miktardır.
5941 s. Çek Yasası’na göre; çeklerde, hamilin kısmi ödemeyi kabul edip etmemesine göre karşılıksız işlemi yapılmaktadır.
1 - Hamilin kısmi ödemeyi kabul etmesi halinde ibraz ve karşılıksız çek işlemi: 3. maddenin 4.ve 6. fıkralarına göre karşılıksız işlemi yapılacaktır.
Örnek;
A- ) Hesap bakiyesi sıfır, hesap sahibinin hesabında hiç para yok;
a- Çek bedeli 600 TL veya daha az, Banka, 600 TL yi geçmemek üzere çek bedelini hamile ödeyecek ve karşılıksız işlemi yapılmayacaktır.
b- Çek bedeli 1.000 TL, Banka, yükümlülüğü gereği 600 TL yi hamile ödeyecek, 400 TL için karşılıksız işlemi yapılacaktır.
c- Çek bedeli 1.500 TL, Banka, yükümlülüğü gereği 600 TL yi hamile ödeyecek, 900 TL için karşılıksız işlemi yapılacaktır.

Standard & Poor's Nedir

Standard & Poor's Nedir?
Standard & Poor's (S&P), merkezi ABD'nde New York'ta bulunan uluslararası kredi değerlendirme kuruluşudur.
http://www.akblog.net/2015/05/standard-poors-nedir.html
S&P, 1860 yılında Henry Varnum Poor tarafından kuruldu. 1970'li yıllardaki ekonomik bunalımın getirdiği borç krizleri 1982 yılındaki Meksika'nın yaşadığı ekonomik sarsıntı, para sisteminin uluslararası işleyişinde öngörü gerektiren bir uyarı sisteminin doğmasına yol açtı. Bu uyarı sistemi S&P gibi kuruluşların varlığına anlam katmıştır. S&P, şirketler gibi, ülkeleri de değerlendirmeye tabi tutar. Ülkelere borç vermek isteyen yatırımcılar ülkelerin kredi değerliliğine göre önerilen faizleri değerlendirmeye alır. Bu kredi değerlendirmeleri S&P'nin verdiği / vereceği derecelendirme puanlarıyla belirlenmektedir. Kredi değerliliği yüksek olan ülkelerin borçlanmalarının maliyeti göreli olarak daha düşük olmaktadır. Şirket, sadece ekonomik durum değil, seçim sistemi ve zamanları, dış politika gelişmeleri, demokrasinin işleyişi, siyasal partiler, iktidar, muhalefet ilişkileri, liderin durumu, siyasal gündemdeki riskler, koalisyonların yapısı, Merkez Bankası'nın bağımsızlık derecesi ve benzerleri gibi siyasi durumları da gözönüne almaktadır

Derecelendirme puanları

Yatırım dereceleri

S&P Türkiye'nin Kredi Notunu Açıkladı

S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
http://www.akblog.net/2015/05/s-turkiyenin-kredi-notunu-acklad.html
Standard and Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB+" olarak teyit etti, yerel para cinsinden kredi notunu ise "BBB"den "BBB-"ye indirdi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin yabancı para cinsinden  kredi notunu "BB+" venot görünümünü ise "negatif" olarak teyit etti, yerel para cinsinden kredi notunu ise "BBB"den "BBB-"ye indirdi.
S&P'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB+" seviyesinde korunduğu belirtildi. Kuruluş, teyit kararına gerekçe olarak hükümetin düşük kamu borcu ile dirençli ihracatı gösterdi.
Kuruluş, öte yandan Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu "BBB"den "BBB-"ye çekerken, bunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bağımsızlığına yönelik zorlukları yansıttığını bildirdi.
Açıklamada, Türkiye'nin hem yabancı hem de yerli para cinsinden not görünümlerinin "negatif" olarak korunduğu belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:
"Yerli ve yabancı para cinsinden kredi notu görünümleri, belirsiz büyüme beklentileri ve kurumsal güçler ayrılığına yönelik süregelen baskılar nedeniyle negatifte kalmaya devam ediyor."

Not görünümleri "negatif" 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin 2015-2018 döneminde ortalama yüzde 3 büyümesini bekliyor.
S&P, öte yandan Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu "BBB"den "BBB-"ye düşürürken, bunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bağımsızlığına yönelik zorlukları yansıttığını bildirdi.