MWN9LGx8LGF4NWZcMqR5NWVdLTcsynIkynwbzD1c

Muhasebe Personeli Eğitimi

Ak Blog SEO
4349759590016280108

Muhasebe Personeli Eğitimi

14 Ağustos 2014 Perşembe
Hüseyin AKTAŞ
Muhasebe Personeli Eğitimi
MUHASEBE PERSONELİ EĞİTİMİNİN KAPSAMI NEDİR?
Muhasebe alanında uzmanlaşmak ve profesyonel yetiştirmek gayesiyle başlatılan program, muhasebe departmanların da çalışan personeller ile muhasebe alanına kariyer geçişi yapmak isteyenleri yetiştirmeyi kapsar.
MUHASEBE PERSONELİ EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR?
-Muhasebeye ilgi duyan ve alanda uzmanlaşmak isteyenler,
-Muhasebe alanında çalışmak isteyen tüm öğrenci ve yeni mezunlar,
-Muhasebe alanına geçiş yapmak isteyenler,
-Şirketlerin muhasebe bölümünde çalışmış veya çalışan ve yetkinlik tabanlı muhasebe konusunda gelişim göstermek isteyen personeller,
-Firma sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları
MUHASEBE PERSONELİ EĞİTİMİNDE ARANAN BİLGİ DÜZEYİ NE OLMALIDIR?
-En az lise ve dengi veya lisans mezunu ve muhasebe alanında kariyer yapmak isteyenler,
MUHASEBE PERSONELİ EĞİTİM PLANI

Temel Hukuk Bilgisi
Muhasebe ve İşlemleri
Ön Muhasebe ve İşlemleri
Bilgi toplama ve Sunulması İşlemleri
MUHASEBE PERSONELİ EĞİTİMİ İÇERİĞİ VE PROGRAMI
Temel Hukuk Bilgisi
Temel Ticaret Hukuku
Temel Meslek Hukuku
Temel Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
Personel Takibi ve Personel İşlemleri, Özlük
Dosyaları ve Giriş Çıkışlar
Muhasebe Nedir? ve Muhasebenin Faydaları?
Muhasebe İşlemleri
Hesaplar ve Hesaplar Arası İşlemler
Dönemsonu İşlemleri ve Envanterler, Demirbaşlar
Bankalararası İlişkiler
Kasa ve Cari Hesaplar
Bankalar ve Banka Kredileri
Günlük İşlemler ve Takibi yapılan belgeler
Yazışmalar ve bilgi toplama süreci
Evrak düzeni, ve İlgililere bilgi aktarımı
Hazırlanması gereken bilgiler
Raporlama ve sunum işlemleri
MUHASEBE PERSONELİ EĞİTİMİ SONUNDA GELİNECEK SEVİYE
Şirketlerde muhasebe ve ön muhasebe birimlerinde ayrıca özel muhasebe bürolarında orta düzey eleman ve personel olarak çalışabilecek seviyeye ulaştırılacaktır.

Akblog.Net
Ak Blog SEO - Google SEO Eğitimleri Dokümanları
Konu hakkında sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
AK Blog SEO

Read. Think. Exercise (Oku. Düşün. Uygula.)

Whatsapp İletişim Formu×
Bilgileriniz
İstek Bilgileriniz
iletişime geç