AkblogAk SEO
Firmalarınıza kurumsal çözümler. Web Tasarım - SEO - Grafik Reklam Tasarım
Son Konulara
Blogger tarafından desteklenmektedir.

işletme Türleri Açıklamalı

Posted On 21 Ekim 2014 Salı

Şirket Türleri Anonim şirket Limited şirketler Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket Komandit şirket Kollektif şirket Adi şirketler işletme Türleri Grafiksel olarak detaylıca açıklaması
http://www.akblog.net/2014/10/isletme-turleri-acklamal.html
Merhabalar arkadaşlar, Sizlere işletme çeşitlerinin aklınızda kalıcı olması için grafiksel olarak resimli anlatımını veriyoruz.
Yararlı olması dileğiyle.
1. Tek Kişi İşletmeleri: Tek kişi işletmeleri en basit, en eski ve uygulamada en çok görülen işletme biçimidir. İşletmenin tek sahibi vardır. Bu nedenle işletme sahibi işletme faaliyetleri konusunda her türlü kararı alır, uygular ve denetler. Ortaya çıkabilecek işletme riskleri tümüyle kendisine aittir. Kurulmaları ve sona ermeleri yasal açıdan kolaydır. Sermayelerinin yetersiz olması ve alacaklılara karşı sınırsız sorumluluk üstlenmeleri, büyümelerine engeldir.

Şirket Türleri nedir

Posted On 20 Ekim 2014 Pazartesi

Şirket Türleri Nelerdir Nedir, Kaç çeşit şirket türü vardır, şirket biçimleri, Türkiye deki şirket çeşitleri, şirket yöntemleri, Muhasebe, Muhasebe kursu, Türkiyedeki şirket türleri, Şirket Türleri nedir, Şirket Türleri Nelerdir, Şirketler
Şirket Türleri Nelerdir Nedir?
Merhabalar arkadaşlar sitemizde aşağıda başlık olarak yazılan şirket türlerinin konularını açmış bulunmaktayız ve istediğiniz şirket türü hakkında bilgi almak istiyorsanız tıklamanız yeterlidir.
Umarım ilgili konu linkleri işinize yarayacaktır.

Konuyla ilgili yorumlarınızı eleştirilerinizi yazarsanız sevinirim. 
Konumuzun linki:
http://www.akblog.net/2014/10/sirket-turleri-nedir.html

Yararlı olması dileğiyle.
Şahıs şirketleri
 - Adi şirket
 - Kollektif şirketler
 - Komandit şirketler

Sermaye şirketleri
 - Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
 - Limited şirketleri
 - Anonim şirketler

Anonim şirket

Anonim şirket nedir, Anonim şirket nasıl kurulur, Anonim şirket sermayesi, Anonim şirket kurulumu nasıl yapılır, Muhasebe kursu, Muhasebe,
http://www.akblog.net/2014/10/anonim-sirket.html

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş ve borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye 50.000 Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi 100.000 Türk Lirası'ndan aşağı olamaz. Bu en az sermaye tutarı Bakanlar Kurulunca artırılabilir. Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır.

Limited şirketler Nedir

Limited şirketler Nedir
Limited Şirketi nedir nasıl kurulur, Limited şirketler Nedir, Limited şirketler tanımı bilgi, Muhasebe, Muhasebe kursu, Şirketler
http://www.akblog.net/2014/10/limited-sirketler-nedir.html
Limited şirket bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ticaret şirketidir. Limited şirketler, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar. Sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur (TK m. 573/1). TK m. 573/3'e göre limited şirket kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.Limited şirketler bankacılık ve sigortacılık yapamazlar. Sayısı anonim şirketlerden fazladır. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Altıncı Kısım Birinci Bölüm hükümleri uyarınca tek ortaklı limited şirket kurmak mümkün hale gelmiştir. Ortak sayısı en fazla 50 olabilir. Ortakların sorumlulukları anonim şirketteki gibi sermayeleri ile sınırlıdır.

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
Komandit şirket Nedir, Komandit şirketler tanım bilgi, Muhasebe, Muhasebe kursu, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, Şirketler.http://www.akblog.net/2014/10/sermayesi-paylara-bolunmus-komandit.html Komandit şirket, iki veya daha çok kimse tarafından, bir ticari işletmeyi müşterek ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla, bir sözleşmeyle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer bir kısım ortaklarının sorumluluğu belirli bir miktar ile sınırlanmış olan, hak ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir şirket tipidir. Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlanmıştır. Yasada, "Adi Komandit" ve "Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit" şirketler olmak üzere iki türe ayrılmaktadırlar. Komandit şirketlerin en belirgin özelliği, ortakların bir kısmının sorumluluğunun sınırlı, bir kısmının sorumluluğunun da sınırsız olmasıdır. Bu şekilde doğrudan ticaretle uğraşmadan kazanç elde etmek imkânı sağlandığı gibi, ticari yeteneği ve bilgisi olup, yeterli sermayesi olmayan kimseler için de ticaretle uğraşma olanağı elde edilmiş olur.

Komandit şirket Nedir

Komandit ve komanditer şirket arasındaki farkı nedir, Komandit şirket Nedir, Komandit şirketler tanım bilgi, Muhasebe, Muhasebe kursu, Şirketler
http://www.akblog.net/2014/10/komandit-sirket-nedir.html
Komandit şirket, iki veya daha çok kimse tarafından, bir ticari işletmeyi müşterek ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla, bir sözleşmeyle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer bir kısım ortaklarının sorumluluğu belirli bir miktar ile sınırlanmış olan, hak ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir şirket tipidir. Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlanmıştır. Yasada, "Adi Komandit" ve "Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit" şirketler olmak üzere iki türe ayrılmaktadırlarKomandit şirketlerin en belirgin özelliği, ortakların bir kısmının sorumluluğunun sınırlı, bir kısmının sorumluluğunun da sınırsız olmasıdır. Bu şekilde doğrudan ticaretle uğraşmadan kazanç elde etmek imkânı sağlandığı gibi, ticari yeteneği ve bilgisi olup, yeterli sermayesi olmayan kimseler için de ticaretle uğraşma olanağı elde edilmiş olur.

Kollektif şirket Nedir

http://www.akblog.net/2014/10/kollektif-sirket-nedir.html
Kollektif şirket nedir, Kollektif şirket tanıtımı, Kollektif şirketin açılımı bilgi, Kollektif şirketin tanımı, Kollektif şirketler, Muhasebe, Muhasebe kursu
Kollektif şirket, pek yaygın olmayan bir şirket türüdür. Ortakların kişisel emek ve gayretlerinin önem kazandığı ticari işletmeler bakımından düşünülebilecek bir türdür. Bununla birlikte şirkete ortak olan kişilerin, şirketin borçlarından ötürü tüm malvarlıkları ile sorumlu olmaları, sınırlı sorumluluğun hakim olduğu limited ve anonim şirketlere karşı kollektif şirketlerin en zayıf noktasını teşkil etmektedir. Benzer ihtiyaçlara cevap veren kollektif ve limited şirketlerin kurulma oranlarına bakıldığında, kollektif şirketin ticaret hayatında tercih edilmeyen bir tür olduğu sonucuna varılmaktadır. Gerçekten de, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2007 yılı Ekim ayı verilerine bakıldığında kurulan 4126 şirketin sadece 1 tanesinin kollektif, buna karşın 3666 tanesinin limited şirket olduğu görülmektedir [1] 

Adi şirketler Nedir

Adi şirket, sahibinden ayrı bir varlığı olmayan şirketlerdir. En basit şirket modelidir.
http://www.akblog.net/2014/10/adi-sirketler-nedir.html

Adi şirket, Adi şirketler Nedir, Adi şirketler tanımı, Muhasebe, Muhasebe kursu
T.C. Borçlar Kanunu'na tabi olan adi şirketlerin tüzel kişilikleribulunmamaktadır. Bu nedenle kendilerine ait mal varlıkları üzerinde ortaklarının müşterek mülkiyeti vardır. Şirketle ve şirketin malvarlığı ile ilgili hukuki eylem ve işlemlerde tüm ortaklar birlikte hareket etmek zorundadırlar. Borçlar Kanunu'nun 520. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.
Adi şirket sözleşmesi herhangi bir şekle bağlı değildir. Ancak ortaklığa sermaye olarak getirilen değer, devri ve tasarrufu şekle bağlı ise, kanundaki bu şekil şartının yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin, ortaklardan birisi sermaye olarak ortaklığa bir gayrimenkulün mülkiyetini taahhüt etmiş ise, Medeni Kanun uyarınca, taşınmazların devri tapu siciline tescil ile tamam olacağı için, gayrimenkulün tapuda adi ortaklık (yani tüm ortaklar adına) tescil edilmesi gerekmektedir. Aksi halde sermaye koyma borcu yerine getirilmiş sayılmaz.

KDV Tevkifatı Nedir

Posted On 11 Ekim 2014 Cumartesi

KDV Tevkifatı Nedir, Tevkifat Nedir, Muhasebe Tevkifatı nedir ne demek, Muhasebe, Kdv Tevkifatı
http://www.akblog.net/2014/10/kdv-tevkifat-nedir.html
KDV Tevkifatı Nedir?
KDV tevkifatı uygulaması, teslim edilen mal veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

KDV Tevkifatı Uygulamasında Amaç Nedir?
KDV tevkifatı uygulamasında amaç devletin KDV alacağını teminat altına almasıdır. Bir başka deyişle devlet alacağı KDV’yi bir şekilde garanti altına almak istemektedir.  Dikkat edilirse KDV tevkifatı daha çok KDV tahsilatının düşük olduğu sektörlerde uygulanmaktadır. Örneğin Özel Güvenlik Sektöründe devlet Özel Güvenlik firmalarından yeteri derecede KDV tahsilatı yapamadığını belirlemiş ve özel güvenlik hizmetlerine KDV tevkifatı getirmiştir. Böylece özel güvenlik firmalarının ödeyeceği KDV’nin bir kısmını bir hizmeti alan firma sorumlu sıfatıyla özel güvenlik firması adına ödemektedir.

Muhasebenin temel kavramları fonksiyonları

http://www.akblog.net/2014/10/muhasebenin-temel-kavramlar-fonksiyonlar.html

muhasebenin temel kavramları fonksiyonları ile ilgili aramalar, muhasebenin temel ilkeleri, muhasebenin türleri, muhasebenin temel kavramları nelerdir
MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI :
Muhasebenin temel kavramları şunlardır :
1. Sosyal Sorumluluk Kavramı,
2. Kişilik Kavramı,
3. İşletmenin Sürekliliği Kavram,
4. Dönemsellik Kavramı,
5. Parayla Ölçülme Kavramı,
6. Maliyet Esası Kavramı,
7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı,
8. Tutarlılık Kavramı,
9. Tam Açıklama Kavramı,
10. İhtiyatlılık Kavramı,
11. Önemlilik Kavramı,
12. Özün Önceliği Kavramı.

1. Sosyal Sorumluluk Kavramı :

istanbul ingilizce kursu kursları

Posted On 7 Ekim 2014 Salı

İstanbul İngilizce kursu kursları, İstanbul'daki İngilizce kursları nerede adresi, İstanbul'daki İngilizce kurs adresleri yerleri
http://ingilizcekursu-tr.blogspot.com/2014/10/istanbul-ingilizce-kursu-kurslar.html
Sizlere bu konumuzda İstanbul'daki İngilizce kursları ile ilgili bilgiler vereceğiz. Sizlerden de yardım isteyerek konu altına eklenmesini istediğiniz İngilizce kurslarını yazarsanız seviniriz. Böylece konuya bakan arkadaşlarımız için sizlerin sayesinde onlarda böylece öğrenmiş olacaklardır. Unutmayınız ki bilgi paylaştıkça çoğalır.
Konu dışı olarak sizlere şimdiden bir müjdeyi verelim. İngilizce öğrenmek isteyen arkadaşlarımız için temel başlangıç seviyesinden ileri düzeye kadar İngilizce eğitim videolarını vereceğiz.
İngilizce Kursu TR ekibi olarak sizlerle paylaşacağımız bu eğitimi bizler çok beğendik ve sizlerinde beğeneceğinizi ümit ederek yakın zaman paylaşmayı ve ingilizceye olan aşkınızı daha da iyi noktaya getirip İngilizceyi öğrenmenizi kolaylaştıracağız inşallah.  Sizlerden isteğimiz eklenmesini istediğiniz iİngilizcekurslarını yorum bölümünden yazmak.
Sizlerde yazdıkça hem bizler hemde kursları merak eden arkadaşlarımız yararlanacaklardır böylece.
/

İletişim Bilgilerimiz

Yakuplu Mah. Beylikdüzü / İstanbul | Türkiye
+90 505 025 1428
Pazartesi - Cuma (09:00 - 18:00)

İletişim Formu

Ad Soyad

E-posta

Mesaj

© SEO Bilişim İnternet Hizmetleri - Akblog.NET 2007-2019