AkblogAk SEO
Firmalarınıza kurumsal çözümler. Web Tasarım - SEO - Grafik Reklam Tasarım
Son Konulara
Blogger tarafından desteklenmektedir.

Muhasebe Gelir Ve Giderlerin Envanter İşlemleri

Posted On 28 Şubat 2014 Cuma

Muhasebe Gelir Ve Giderlerin Envanter İşlemleri
Muhasebe Gelir Ve Giderlerin Envanter İşlemleri, Muhasebe, Kpss, Muhasebe Kpss, Kpss Muhasebe Eğitim Döküman Video, 
İşletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarının ifadesi olan öz sermayeyi artıran işlemler gelir, öz sermayeyi azaltan işlemler giderdir. Gelirlerin ve Giderlerin izlendiği hesaplara da gelir tablosu hesaplan denir. Bilançoda yer almayan ve dönem sonunda Dönem Kar veya Zarar Hesabına devredilen bu gelir tablosu hesaplarının, devir kayıtlarından önce çeşitli bakımlardan kontrol edilmesi ve gerekli ayarlama kayıtlarının yapılması gerekir. 
GELİRLERLE İLGİLİ DÖNEMSONU İŞLEMLERİ Dönem sonunda gelirler; dönem bakımından, gerçekleşme bakımından ve vergi kanunlan bakımından kontrol edilerek gerekli ayarlama kayıtlan yapılır. Gelirlerin Dönem Bakımından Kontrolü: Gelir hesaplannın dönem sonunda kontrolünde, dönem içinde bu hesaplara kaydedilmiş tutarların hepsinin .bilanço dönemine ait gelirler olup, olmadığı araştırılır. Bu kontrolde, gelir hesaplanna kaydedilmiş tutarlar içinde gelecek döneme ait olanlar varsa, bu tutarlar gelir hesaplanndan çıkanlarak, pasif karakterle bir bilanço hesabı olan 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabının alacağına kaydedilir. 

Sermayesiz Para Kazanma Yöntemleri

Posted On 26 Şubat 2014 Çarşamba

Evden Para Kazanmak Sermayesiz is Rehberi
para kazandıran işler, para kazanma fikirleri, Para kazanma yöntemleri, Para kazanmanın yolları, internet online para para kazanmak, internetten para kazanma yöntemleri, para kazandıran işler nelerdir,  online para kazan, para kazanmanın yöntemleri, para kazanma taktikleri,
Sermayesiz Kazanç Yöntemleri
Sanırım kriz gibi söylemler başladıkça, kişisel tedirginlikler artıyor, alternatif para kazanma konusunda arayışlar artıyor.
Aşağıda anlatılan yöntemlerden sadece birini seçerek o işte uzman olmanın yoluna bakın. 
Aksi taktirde kafalarınız karışabilir ve girmek istediğiniz işe adapte olamayarak canını sıkıldığı gibi keşke bu işe hiç bulaşmasaydık diyebilirsiniz.
Para kazanmaktan öte yapacağınız işte uzman olmaya çalışırsanız kendiliğinden bir noktaya gelir ve farkında olmadan para kazandığını göreceksiniz.
Umarım aşağıda okuyacağınız yazı sizler için hayırlı bir başlangıç olacaktır.
Hepsini okuyun ve hangi yöntem size daha mantıklı geliyorsa ona göre başlangıç yapın.
Evden Para Kazanmak Sermayesiz olarak neler yapabilirsiniz.
Sermayesiz Para Kazanma Yöntemleri:

Orta Vadeli Mali Plan

Posted On 24 Şubat 2014 Pazartesi

Orta Vadeli Mali Plan

Bütçe hazırlık sürecinde yer alan ikinci doküman Orta Vadeli Mali Plandır. 5018 sayılı Kanuna göre Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren bir belgedir. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Malî Plan, en geç Eylül ayının onbeşine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanarak Resmî Gazetede yayımlanmaktadır.
Bu maksatla hazırlanan orta vadeli mali plan, orta vadeli programda belirlenen temel amaç ve politikaların hayata geçirilmesine yönelik olarak hazırlanan, merkezi yönetim bütçe büyüklüklerini ve kurumsal bazda ödenek teklif tavanlarını belirleyen bir belge niteliğindedir.

Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi [Devlet Bütçesinin Hazırlık Aşamaları]

Posted On 22 Şubat 2014 Cumartesi

Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama RehberiOrta vadeli program ve orta vadeli mali plan yayımlandıktan sonra kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini 

yönlendirmek üzere; Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi Maliye Bakanlığınca, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ise Kalkınma Bakanlığınca hazırlanarak en geç Eylül ayının onbeşine kadar[1] Resmî Gazetede yayımlanır.
Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, Bütçenin hazırlanmasında izlenecek yol ve yöntemler teknik ayrıntı ve standartlar ve hazırlanması esnasında kullanılacak formları içerir.

Türkiye Gerçekte Ne Kadar Büyüdü

Posted On 20 Şubat 2014 Perşembe

Gerçekte Ne Kadar Büyüdük?
türkiye büyüme hızı 2013 2014, türkiye büyüme oranları 1923, türkiye büyüme verileri, türkiye büyüme oranları 2013 durumları, türkiye büyüme hedefleri, türkiye büyüme hedefi 2013, türkiye büyüme istatistikleri, türkiye büyüme rakamları yıllara göre

2012 yılının son çeyrek büyüme oranı % 1,4 olarak açıklandı. Buna göre 2012 yılının tamamında Türkiye ekonomisinin % 2,2 oranında büyümüş olduğunu gördük. 2010 yılında % 9,2 ve 2011 yılında % 8,8'lik büyüme oranlarından sonra 2012 yılındaki % 2,2'lik büyüme oranı oldukça sert bir iniş yaşandığını ortaya koyuyor.

GSYH büyümesi denilen olgu bir ekonominin bir dönemden ötekine üretim miktarındaki artış demektir. Basitleştirerek anlatmaya çalışayım. Yalnızca ekmek üreten bir ekonomide 2011 yılında piyasa fiyatı 1 TL olan 100 adet ekmek üretilmişse o ekonominin GSYH'sı şöyle hesaplanıyor: GSYH 2011 = 100 x 1 = 100 TL. Yani 2012 yılında 2011 yılındaki üretimle aynı standart ve kalitede 110 ekmek üretilmişse o ekonomi 2012 yılında 2011 yılına göre yüzde 10 büyümüş sayılıyor.

Kayıtdışı Ekonominin Sebepleri

Posted On 18 Şubat 2014 Salı

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN SEBEPLERİA. Ekonomik Yapı, Verimlilik, İşletme Büyüklüğü, Bürokrasi 

Bir ülkenin sahip olduğu ekonomik sistem ve buna bağlı yapısal özellikler kayıt dışı ekonomiyi etkileyen temel unsurlardandır. Ülkemizde tüm sektörlerde küçük işletmelerin yaygın olması kayıt dışılığa ortam hazırlayan önemli faktörlerden biridir. Küçük işletmelerin yaygınlığı bir taraftan izleme ve denetlemeyi zorlaştırırken, diğer taraftan bu işletmelerin pek çok yasal düzenlemelerin dışında kalmalarına yol açmakta; vergi, iş, sosyal güvenlik, muhasebe vb. konularla ilgili yasalar genellikle bu tür küçük işletmeleri kapsamamaktadır. Örneğin, tarım ve hizmetler sektörü, izlenme ve denetlenmelerinin zor olması nedeniyle kayıt dışılığa daha elverişli sektörler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu yapı KOBİ'lerin gerek ölçek ekonomilerini yakalamaları gerek uzun vadeli büyümelerini sağlayacak kurumsal ve beşeri kaynakları yaratıp geliştirmeleri bakımından ciddi bir engeldir. Bürokratik formalitelerin fazlalığı da işletmelerin kayıt dışında kalmayı tercih etmelerine sebep olabilmektedir.

Empati nedir? Neden Empati Yapmalıyız

Posted On 16 Şubat 2014 Pazar

empati nedir vikipedi, sempati nedir, iletişim nedir, empati nedir kısaca, etkili dinleme nedir, telepati nedir, çatışma nedir, empati ne demek, Akblog net, Bilim Bilgi, empati dan simpati, empati nedir, empati adalah, definisi empati, empati north, empati sympati, empati ne demek, empati reklamlari

16 Ağustos 1996'da, ABD'nin Chicago kentinde bulunan Brookfield Hayvanat Bahçesi'nde çok ilginç bir olay yaşandı.Üç yaşındaki bir çocuk gorillerin arasına düştü. 
Bunu gören 8 yaşındaki dişi bir goril, hemen çocuğu kucağına alıp emniyetli bir yere götürdü. Bir kütüğün üstüne oturdu ve baygın haldeki çocuğu kucağında sallayarak kendine getirmeye çalıştı.
Daha sonra çocuğu hayvanat bahçesinin bakıcılarına teslim ederken, hem sevgisini belli etmek hem de iyileşeceğini söylercesine bir iki kere sırtına hafifçe vurdu.

Dişi gorilin adı Binti Jua idi. Kameralara çekilen olay bütün dünyada gösterildi. Onu doğadan kopartıp hayvanat bahçelerine hapseden insanlığa ders veren Binti, kahraman ilan edildi!

Peki goril Binti'nin bu hareketi niye önemliydi? Çünkü Binti'nin davranışı, "empatinin", yani "kendini başkasının yerine koyarak onun durumunu anlama; ötekinin acısını hissetme" yeteneğinin, sadece insanlarda değil, hayvanlarda da olduğunu gösteriyordu.
Onlara sadece 'hayvan' gözüyle mi bakacağız; yoksa duyguları olan birer "can" gözüyle mi?

Ekonomik Krizlerin Küresel Sistem Üzerindeki Etkileri (!)

Posted On 14 Şubat 2014 Cuma

Ekonomik Krizlerin Küresel Sistem Üzerindeki Etkileri (!) 
Küresel Sistemde Yeni Kriz Çıkar mı?
Küresel Krizde Kazananlar ve Kaybedenler başlıklı yazım için hazırladığım tabloyu aşağıda bir kez daha dikkatinize sunmak istiyorum. Çünkü kriz çıkıp çıkmayacağını bu tablo üzerinden analiz etmeye çalışacağım.
Bu tabloda yer alan ekonomilerden en büyüklerinin GSYH’ları şöyledir: ABD 15,7 trilyon dolar, Çin 8,2 trilyon dolar, Japonya yaklaşık 6 trilyon dolar, Almanya 3,4 trilyon dolar, Brezilya 2,4 trilyon dolar. Bunların GSYH’larının toplamı (35,7 trilyon dolar) dünya toplam GSYH’sının (71,7 trilyon dolar) yarısıdır.

ABD, krizi iyi yönetmiş görünüyor. Her ne kadar puanı ortalamanın altında olsa da krizden çıkış yönünde ilerlediği anlaşılıyor. Çünkü büyüme oranı normal sınırlarına geri dönmüş, işsizlik düşmeye başlamış bulunuyor ve enflasyon denetim altında devam ediyor. Üstelik bu duruma dönüşü siyasal sıkıntılara karşı gerçekleşmiş durumda. Obama, bütçe çıkaramıyor, borç tavanı sorunu geçici çözümlerle yönetiliyor ve yönetim esaslı kararları Kongre’den geçiremiyor. Bütün yük Fed’in sırtında kalmış olmasına karşın ABD ekonomisi krizi iyi yönetmeyi başarmış görünüyor.

Sıcak Para Nasıl İşler

Posted On 12 Şubat 2014 Çarşamba

sıcak para ile ilgili aramalar
sıcak para yarışması, sıcak para nedir, sıcak para başvuru formu, sıcak para yarışma başvuru, sıcak para yarışması soruları, sıcak para oyunu, sıcak para tv8 izle, sıcak para girişi, Sıcak para nedir, Sıcak para çıkışı nasıl yapılır, Sıcak paralar nerden geliyor, Sıcak para dönemi, Faiz Lobisi, Ekonomi,
Sıcak Para Nasıl İşler?
Sorusunun kısa hikayesi.
Sıcak Para Nasıl İşler? Sorusunun kısa hikayesi.
Küçük bir tatil kasabasına yağan yağmurlardan dolayı hiç para girişi yoktur ve kasabanın insanları borç ve kredi içinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Kasabanın oteline gezi amaçlı bir kişi gelir ve resepsiyona 100 dolar bırakıp odasına çıkar. Otel sahibi parayı hemen alıp, manava olan borcunu öder. Manav 100 doları alıp hemen toptancısına borcunu vermeye gider. Toptancı büyük bir sevinçle parayı alıp, kriz nedeniyle daha önceden otel sahibinden almış olduğu borcunu otel sahibine öder. Bu işlemler 1 – 2 saat içinde olup biter ve tam o sırada kasabaya gezi amacıyla gelen otel müşterisi resepsiyondaki otel sahibine planlarının değiştiği gerekçesiyle otele vermiş olduğu 100 doları geri talep eder. Otel sahibinin hoşgörüsü üzerine müşteri parasını alıp kasabadan geri döner.
Bu anlatılan hikayede müşterinin ziyaretinden hiç para kazanan olmaz. Fakat kasabadaki halkın tamamı borç ve alacaklarından kurtulur. (Paranın Rolü)
Eğer sıcak para yatırıma dönüştürülmezse yukarıdaki örnek yaşanır; yatırıma dönüştürülürse herkes kazançlı çıkar fakat sıcak para tüketime yönelik harcanırsa örnekteki kasaba dışından gelen müşteriye (makro anlamda borç alınan kuruluşa) borçlu kalınır.
Alıntıdır.

Joomla Uzmanı

Joomla Uzmanı - Ahmet DEMİRCİ

Bir tasarım dehası....
Bu konuyu yazarken şu an askerde olduğumu belirtmek isterim. 05.02.2014 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir mensubu oldum.  Vatani görev yerim Edirne. 2013 yılının sonlarına doğru ağustos ayı idi. Ahmet Demirci adında bir Joomla uzmanı ile tanıştım. Gördüğüm ve tanıdığım kadarıyla şu an için söylemek istediklerimi şöyle ifade edebilirim. Gerçekten de özellikle web tasarım alanında kendini geliştirmeye yönelik sürekli araştırmalar yapmaya çalışan biri olarak görüyorum kendisini. Bu arada Ahmet Demirci dışında Onun bir arkadaşı olan Selim Dinçer ile de tanıştım. Iyi çocuklar ve güvenilir olarak görüyorum kendilerini. Ahmet Demirci 2006 veya 2007 li yıllarda yanlış hatırlamıyorsam web tasarım dünyasına yavaş yavaş adımlar attığını söylemişti bana. Umarım bundan sonra çok daha iyi projelere gelerek kendisini çok iyi bir noktaya getirecektir diye düşünüyorum. Kendisinin yapmış olduğu web tasarım alanındaki joomla ile ilgili olarak Wordpress ede yönel  demiştim. Bakalım ilerleyen zamanlarda zaman bize ne gösterecek. Hep birlikte göreceğiz. Belki ilerleyen zamanlarda wordpress'e yönelecek. Gerçi kendisine Wordpress ile ilgili olarak birçok döküman vermiştim ve araya Askerliğimin girmesi belki de internet dünyasına ara vermemin iyi olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca kendisi ile web tasarım konusunu konuşurken Seo üzerine yönelmesini ve bu sektörde ciddi anlamda iyi paralar kazanabileceğini söylemiştim. Bakalım askerlikten sonra kendisi ile konuştuğumuzda kendisini ne noktaya getirdiğini hep birlikte göreceğiz. Ahmet Demirci arkadaşım daki görmüş olduğum biraz işim var ve gerçekten de web tasarım alanına veya dijital dünya sektörüne kendini tam anlamıyla vermek isteyip ve bu sektörde çok iyi bir noktaya getirebilen bir şahıs olarak görüyorum.
Bu arada Askerliğimin 6. ve 7. Günüm,  tam olarak bilmiyorum yeni bir Askerim. Acemi Birliği'nde askerliğim devam etmektedir. Askerdeyken Acemi Birliği'nde yazıcı olarak iki gün sonra beni görevlendirdiler. Yaklaşık 300 kısa dönemin birlikte askerlik yaptığımız Edirne'de o kadar çok bilgisayar mezunu öğretmenleri veya bilgisayar mühendisleri veya bilgisayar Teknisyenleri görüyorum ki gerçekten de çok üzülerek söylemek istiyorum alanında çok çok gerilerdeler ve web tasarım alanında maalesef çok geride kalmış arkadaşlarımız olmaları beni üzüyor şahsen. Ayrıca yazılım alanında bilgisayar mühendislerinin veya bilgisi öğretmenlerinin bilgisinin olmaması ülkemiz için ciddi anlamda bir eğitim sorunu olduğunu görüyorum.
Buna rağmen yine de üniversite ile işi olmadığı halde yazılım alanında özellikle web tasarım dünyasında veya Bilişim sektörüne yönelik kendini geliştiren Ahmet Demirci arkadaşımı tebrik ediyorum şimdilik.

--
---
Akblog.NET

Yasin Suresi Online Dinle Oku indir

Posted On 10 Şubat 2014 Pazartesi

Yasin Suresi Online Dinle Oku indir

yasin suresi arapça, yasin suresi oku, 
yasin dinle, yasin suresi meali, yasin suresi okunuşu, yasin dinle sesli, yasini şerif dinle, tebareke dinle, 
dua dinle, ilahi dinle, kuran dinle, yasin dinle takip et, kabe imamlarından yasin dinle, yasin, Yasin Suresi, Yasin Suresi dinle, Yasin Suresi meali, Yasin Suresi meali manası anlamı, Yasin Suresi oku, Yasin Suresi online dinle, Yasin Suresi takip et, Yasin Suresi önemi. Yasin Suresi Dinle İndir İzle Oku yasin suresi, yasin suresi dinle, Yasin Suresi, Kuran-ı Kerim, Din, Dinimiz islam, sureler, yasin suresi türkçe okunuşu, 
Merhabalar arkadaşlar.
Hem youtube video linki verilmiştir hemde sitemizde aşağıda gördüğünüz gibi hemen izleyebilirsiniz.
Youtube video linki:
http://www.youtube.com/watch?v=EMgKC7LMaEg
Yasin-i Şerifi okuyan: Saad al ghamdi
Online video:

Devasa Makineleşmelerin istihdam alanındaki yeri

Posted On 8 Şubat 2014 Cumartesi

Makinelerin Yükselişi

New York Times'ın "Rise of The Machines in Global Factories" adlı makalesine göre endüstride robot kullanımında son zamanlarda görülen büyük artış bazılarını robotlar insanların işlerini ellerinden alacaklar diye endişelendiriyormuş. Ekonomik faaliyetlerin nihai amacının insanların taleplerini kıt kaynakları en verimli şekilde işleyerek mümkün olduğunca tam ve hızlı karşılamak olduğunu çoktan unutmuş ve ekonomik faaliyetlerin insanlara iş-güç sağlamak için olduğunu sanan gereğinden fazla geniş bir ekonomist ordusu var. Sokaktaki adamın da zaten bu sonsuza doğru uzatılmış ekonomik kriz, pardon kriz değil Allah korusun "gerileme", ortamında işimi kaybeder miyim korkusu olduğundan bu yanlış ekonomik sıralandırma oldukça yankı buluyor. New York Times'ın başlığına bakar mısınız: "Rise ofThe Machines". Makinelerin gaza gelip insanlığı soykırıma uğrattığı bir gelecek tasviri olan meşhur bir filmden arak (Terminator 3: Rise of the Machines).

Ha bu zaten yetmezmiş gibi bir de son zamanlarda "üretkenlik zararlıdır" tadında yazılar görülmeye başladı ki piyasada o başlı başına bir komedi (bkz. Let's be less productive (Hadi daha az üretken olalım)). Amca ciddi ciddi insanlığı daha iyi bir yaşam seviyesine getiren devasa teknolojik innovasyon sürecini tersine çevirelim diyor.

TİCARET HUKUKU Adli Yargı idari hakimlik

Posted On 6 Şubat 2014 Perşembe

EKONOMİK ANLAMDA “TİCARET” VE “TİCARET HUKUKU”
Ticaret Hukuku, insan ilişkilerinin ekonomik faaliyetlere ait kısmını (ekonomik anlamda ticareti) düzenlemekle beraber, bu iki kavram aynı anlama gelmez. Ticaretin sosyal düzendeki önemi, bu faaliyete ilişkin hükümlerin genellikle ayrı ve toplu bir şekilde düzenlenmesini gerekli kılmıştır. Ancak bu önemin takdiri ve bu öneme göre özel hükümlere tabi tutulacak faaliyetlerin sınırlarını saptamak, ekonomik anlamdaki ticari faaliyetten çok, hukuk siyaseti gereklerine dayanır. Örneğin alım-satım sözleşmesi, adi ve ticari olarak ayrılabileceği gibi sadece adi nitelikte düzenlenmiş de olabilir. Sonuç olarak, Ticaret Hukukunun içeriği, kapsamı ve uygulama alanı, her ülkede kanun koyucunun düzenlemesine göre değişiklik gösterir.
TİCARET HUKUKUNUN ESASI
Ekonomik anlamda Ticaret ve Ticaret Hukukunu incelerken, Ticaret Hukukunun uygulama alanının mutlaka ekonomik anlamdaki ticari faaliyet olmadığını, bu alanın sınırlarının saptanmasının hukuk siyasetinin, kanun koyucunun işi olduğunu belirtmiştik. Ticaret Hukukunun uygulama alanını saptamada, kanun koyucular, değişik esaslardan yararlanmak sureti ile ortaya farklı sistemler çıkarmışlardır.

4a 4b 4c Nedir Kimlerdir Ne iş yaparlar

Posted On 4 Şubat 2014 Salı

4a 4b 4c Nedir Kimlerdir Ne iş yaparlar
4a 4b 4c Nedir Kimlerdir Ne iş yaparlar, iş hukuku, memurlar, memurluk, Kpss Memur alımları bilgi, Sözleşmeli Memurlar, Toplu sözleşmeler, Sendika, sendikal haklar,  
Bugünlerde sık sık 4 a  4 b  4 c sitelerde haberlerde yer almaktadır. Bunlara bakıyorsunuz bir  yerde farklı diğer yerde tamamen farklı ve birbirlerine karışıyorlar .Peki  4 a   4 b  4 c ne demektir.
Bunlar iki kanunun maddeleri . Biri 657 sayılı Kanun diğeri 5510 sayılı Kanun .

657 sayılı kanuna göre 4 a memur demektir 4 b sözleşmeliler demektir 4 c ise geçici personel demektir . 4 A  4B  ve  4 C li olarak nitelendirilmelidir. .Dikkat ederseniz harfler büyük.birde 4 D li geçici işçiler vardır.

5510 sayılı kanuna göre ise  4 a ssk lılar demektir  4 b bağkurlular demektir  4 c emekli sandığına tabi çalışanları temsil eder ve memurlar demektir.  5510 sayılı Kanuna göre 4 a  4 b  4 c aslında 4 1a  4 1b  41c olarak nitelendirilmektedir.Not olarak düşelim 01.10.2008 den önce emekli sandığına tabi olanlar hakkında  5434 sayılı kanuna göre işlemler yapılır.

Şimdi bu iki kanunun ilgili maddelerine bakalım
5510 sayılı Kanuna göre 4 a 4 b ve 4 c liler
5510 sayılı kanun  Madde 4 – (Değişik madde: 17/04/2008-5754 S.K./2.mad)
Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;

a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,
b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

Devlet Bütçesi Nedir Kpss Maliye

Posted On 2 Şubat 2014 Pazar

Devlet Bütçesi Nedir Kpss Maliye, Maliye Hukuku, Maliye, Kpss, Devlet bütçesi, Kpss Devlet bütçesi, Kpss Alan, Maliye ders notları, 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu
Devlet Bütçesi Nedir Kpss Maliye
BÜTÇENİN TEMEL İLKELERİ     A-Genellik İlkesi: Türkiye uygulamasında sapmalar a-Döner sermayeli işletme bütçeleri b-Katma bütçeler c-Fon uygulamaları 
B- Birlik İlkesi:   Türkiye uygulamasında sapmalar
a - Döner sermayeli işletme bütçeleri
b - Katma bütçeler
c - Özerk bütçeler   
1-Kamu iktisadi teşebbüs bütçeleri Teşebbüsler Müesseseler Bağlı ortaklıklar İştirakler   
d - Mahalli idare bütçeleri İl özel idare bütçeleri Belediye bütçeleri Köy bütçeleri   
C- Açıklık Prensibi:   D- Doğruluk Prensibi:   E- Önceden İzin Prensibi:   F- Tahsis Prensibi: Kalitatif tahsis prensibi Kantitatif tahsis prensibi Zamanında tahsis prensibi   G-Alenilik Prensibi:   H-Bütçenin Denkliği Prensibi:  İ- Bütçenin Yıllık Olma Prensibi:   J- Tasarruf Prensibi: Geleneksel Bütçe İlkelerinin Değerlendirilmesi Ve Türkiye Uygulamasında Bütçe İlkelerinden Sapmalar
BÜTÇENİN TEMEL İLKELERİ  Bütçenin temel ilkeleri, temel özellik ve fonksiyonlarının gerçekleşmesi için uygulaması zorunlu olan ilkelerdir. Denetim , yönetim ve planlama aracı olabilmesi için bütçenin kamu kesiminin tüm kaynak ve harcamalarını bütün   ayrıntıları ile kapsaması ve bütün kamu kesimi üretici birimlerinin kaynak ve harcamalarının tek bir bütçe içinde toplanması bir ilke olarak önerilebilir. Diğer bir anlatımla yürütme organının halk tarafından denetlenebilmesi için , kamu kesiminin kaynak ve harcamalarının tümü konusunda bilgi sahibi olması ve miktar birleşimi konusunda onay vermesi gerekir. Öte yandan yürütme organını bütçeyi bir yönetim aracı olarak kullanabilmesi için kamu kesimi kaynak ve harcamalarının tüm ayrıntıları ile ekonomi üzerindeki etkisini bilmesi ve hesaplaması zorunludur. Son olarakta , planlama aracı olarak bütçenin kullanılabilmesi tüm kamu kaynak ve harcamalarının toplam arz ve talep içindeki yerinin ve büyüklüğünün bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenlerden dolayı bütçenin   temel özellik ve işlevlerinin gerçekleşmesi için uygulaması zorunlu olan bütçe ilkelerinin başlıcaları şunlardır.

/

İletişim Bilgilerimiz

Yakuplu Mah. Beylikdüzü / İstanbul | Türkiye
+90 505 025 1428
Pazartesi - Cuma (09:00 - 18:00)

İletişim Formu

Ad Soyad

E-posta

Mesaj

© SEO Bilişim İnternet Hizmetleri - Akblog.NET 2007-2019