AkblogAk SEO
Firmalarınıza kurumsal çözümler. Web Tasarım - SEO - Grafik Reklam Tasarım
Son Konulara
Blogger tarafından desteklenmektedir.

Google Haberler'e Kayıt Edilme Şartları

Posted On 30 Ekim 2018 Salı

Google Haberler'e Kayıt Edilme Şartları

Google Haberler'e Kayıt Edilme Şartları
Google Haberler'e Kayıt Edilme Şartları

İçerik politikaları

İçerik politikalarımız hem kullanıcılarımız hem de yayıncı ortaklarımız için olumlu bir deneyim sağlamada önemli rol oynar. Lütfen siz de bu yönergelere uyarak çabamıza destek olun. İçeriğin sanatsal, eğitim amaçlı, tarihsel, belgesel veya bilimsel nitelikte ya da önemli ölçüde kamu yararına olup olmadığını göz önünde bulundurarak bu politikalarımızda istisnalar yapabiliriz.

En iyi uygulamalar

Genel olarak, haber siteleri açıkça anlaşılabilen ve dil bilgisi hatası içermeyen içeriklere sahip olmalıdır. 

Hesap verebilir ve şeffaf olun

İçerik; yazarla ilgili şeffaf bilgiler, açıkça erişilebilir iletişim bilgileri (e-posta adresleri, posta adresleri ve telefon numaraları gibi) ve tarih satırı ile künyeye sahip olmalıdır. 

Reklamları sınırlayın

Reklamlar ve sayfalarınızdaki diğer ücretli tanıtım malzemelerin miktarı, içeriğinizden fazla olmamalıdır.

Yasaklanmış içerik

Kişisel ve gizli bilgiler
Bir özel kişinin gizli ve kimlik bilgilerinin paylaşılmasına izin vermeyiz (ör. tıbbi kayıtlar veya finansal bilgiler). 

Telif hakkıyla korunan içerik

Bir kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden içeriğe izin vermeyiz ve telif hakkı ihlali iddiası içeren açık bildirimlere yanıt veririz. Telif hakkı dahil olmak üzere, fikri mülkiyet hakkı ihlalinin tekrarlanması hesabın kapatılmasına neden olur. Google’ın telif hakkı politikaları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kısıtlanmış içerik

Müstehcen içerik
Öncelikle cinsel uyarılmaya neden olan uygunsuz cinsel görsellere izin vermeyiz.

Görsel olarak rahatsız edici şiddet barındıran içerik
Şiddeti teşvik eden ya da yücelten içeriklere izin vermeyiz. Ayrıca, başkalarını tiksindirmek adına görsel olarak son derece rahatsız edici veya şiddet içeren malzemelere izin vermeyiz.

Nefret barındıran içerik

Etnik köken, dini inanç, engellilik, cinsiyet, yaş, gazilik durumu, cinsel tercih veya cinsel kimliğe göre belirli bir kişiye veya gruba karşı şiddeti veya tacizi teşvik eden içeriğe izin vermeyiz.

Tehlikeli ve yasa dışı faaliyetler

Kendine zarar verme, yeme bozuklukları veya madde bağımlılığı gibi kişilerin kendilerine zarar vermesi dahil olmak üzere, tehlikeli ya da yasa dışı etkinlikleri destekleyen veya kolaylaştıran içeriğe izin vermeyiz. Ayrıca, tehdit, şiddeti organize eden ya da şiddet örgütlerini destekleyen içeriğe de izin vermeyiz.

Sponsorlu içerik

Sponsorlu içeriği bağımsız, editör içeriğiymiş gibi gizleyen veya yanlış yansıtan içeriğe izin vermeyiz.

Yasaklanan uygulamalar

Taciz ve siber zorbalık
Taciz, zorbalık amaçlı veya başkalarını fiziksel veya cinsel olarak tehdit eden mesajlar gönderen içeriğe izin vermeyiz.

Yanıltıcı davranış

Herhangi bir kişinin veya kuruluşun kimliğine bürünen veya sahipliğini ya da birincil amacını yanlış yansıtan veya gizleyen sitelere ya da hesaplara izin vermeyiz. Kullanıcıları yanıltmak amacıyla düzenlenmiş faaliyetlerde bulunan sitelere veya hesaplara izin vermeyiz. Bu, merkez ülkelerini yanlış tanıtan veya gizleyen ya da sahte yapılar oluşturarak başka bir ülkedeki kullanıcıları hedefleyen siteleri veya hesapları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

Spam ve kötü amaçlı yazılım

Aşırı tekrar eden içeriğe, yazım hatalarına veya dikkat çekme amaçlı karakter kullanımına izin vermeyiz. Ayrıca kötü amaçlı yazılımlara, virüslere veya diğer zararlı yazılımlara verilen bağlantılara izin vermeyi
--
---
Akblog.NET

Python Print() Fonksiyonu Nedir?

Posted On 24 Ekim 2018 Çarşamba

Print() Fonksiyonu Nedir?

Değişkenler - Python
Değişkenler - Python
Bu konuda size Print() Fonksiyonu hakkında bilgi verelim.
Evet arkadaşlar print() fonksiyonunun ne olduğu ve ne ise yaradığı konusunda bilgi verelim.
Bugün itibariyle yavaş yavaş da olsa python'a başlamış bulunmaktayım.
Sizlerle birlikte öğrenmeye çalışacağız.
Yararlı olması dileğiyle.
Sizlerde sayfamızı takip ederek python'a başlangıç yapabilirsiniz.
Umarım hep birlikte öğreniriz.
Yavaş yavaş öğreneceğiz hep birlikte.

print() fonksiyonunun görevi ekrana çıktı vermemizi sağlamaktır. Hemen bununla ilgili bir örnek vermek gerekirse:

>>> print("Python programlama dili")
        Python programlama dili

Peki print() fonksiyonu Nasıl Kullanılır?
1. Tek tırnak (‘ ‘)
2. Çift tırnak (” ”)
3. Üç tırnak (“”” “””)


Dolayısıyla yukarıdaki örneği üç farklı şekilde yazabiliriz:

>>> print('Python programlama dili')
         Python programlama dili
>>> print("Python programlama dili")
         Python programlama dili
>>> print(""Python programlama dili""")

         Python programlama dili


Dikkat ediniz bu oyunlara gelmeyin.

>>> print('İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini')
         File "<stdin>", line 1
         print('İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini')
         ^         SyntaxError: invalid syntax

Bu hatanın sebebi ‘Istanbul’un’ kelimesi içinde geçen kesme işaretidir. Tıpkı bir önceki örnekte olduğu gibi, Python karakter dizisini başlatan ve bitiren tırnakların hangisi olduğunu
kestiremiyor. Python, karakter dizisinin en basındaki tek tırnak işaretinin ardından ‘Istanbul’un’ kelimesi içindeki kesme işaretini görünce karakter dizisinin burada sona erdiğini
zannediyor. Ancak karakter dizisini soldan saga dogru okumaya devam edince bir yerlerde
bir terslik olduğunu düşünüyor ve bize bir hata mesajı göstermekten başka çaresi kalmıyor.

Yukarıdaki karakter dizisini en kolay söyle tanımlayabiliriz:
>>> print("İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini")      İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini

Burada da, karakter dizisi içinde geçen kesme işaretine takılmamak için karakter dizimizi çift tırnak işaretleri içine alıyoruz.
Yukarıdaki karakter dizilerini düzgün bir şekilde çıktı verebilmek için üç tırnak işaretlerinden de yararlanabiliriz.

>>> print("""Python programlama dilinin adı "piton" yılanından gelmez""")
        Python programlama dilinin adı "piton" yılanından gelmez
>>> print("""İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini""")        İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini

https://drive.google.com/file/d/1ypDVPAdbYwmZUlw6-sahJZaxN1Z0IAGr

---
Akblog.NET

Başarılı İnsanların Dikkat Ettikleri

Posted On 20 Ekim 2018 Cumartesi

Başarılı İnsanların Dikkat Ettikleri

Güçlü insanların kendilerine her gün sordukları 8 soru
Güçlü ve başarılı olabilmek için kendimize hatırlatmamız gereken bazı şeyler var..

Başarılı İnsanların Dikkat Ettikleri
Başarılı İnsanların Dikkat Ettikleri

1. Bugün ne başarmak istiyorum?

Çoğumuz aklımızda güne dair herhangi bir hedef olmadan uyanırız. Gün daha çok ‘uyan, hayatta kal, yatağa geri’ dön düsturu ile geçer. Günün ana motivasyonu, günlük rutine devam etmek, mümkün olduğunca az düşünmek ve günü atlatmaktır. Hatta beynin yarısı hala uyuyor olmayı istemektedir.
Başarılı insanlarda çarklar böyle dönmez. Sabahlarını değerlendirirler, günlük ruh halleri ve motivasyonlarını ayarlarlar. Günlük ve uzun vadede hedeflerini gözden geçirir, buna göre davranırlar. Güneş tekrar batmadan önce neler yapmak istediklerini bilirler ve yaparlar

2. Yapmak istediğim şeye ayıracağım süre ne kadar?

Ne yazık ki pek çoğumuzun başarısız olduğu ‘zaman yönetimi’ stratejileri, başarıya giden yolda büyük önem taşımaktadır. Hepimizin günde 24 saati var, kimse için daha az ya da çok değil. Başarılı insanla başarısız olanlar arasındaki fark tam da bu süreyi nasıl değerlendirdikleri ile ilgili. Kazananlar, kendi hayatında ya da işlerindeki önceliklerini belirliyor ve bunlara daha fazla zaman ayırıyor.

3. Yaptıklarım aklımdaki hedeflerle örtüşüyor mu?

Eylem her zaman sözcükten daha yüksek seslidir. Yapmanız gerekenler, belirlediğiniz hedeflere yönelik olmalıdır. Başarı insanlar durmayı ve resme daha geniş açıdan bakmayı bilir ve böylece yolu kaybetmezler. Aslında, onları hedeflerine ulaşmakta yardımcı olacak şeyler hariç her şeyi bir kenara koyabilirler.

4. Kaçınmam gereken kötü alışkanlıklar neler?

Herkesin kötü alışkanlıkları vardır. Alışkanlıklar bizi olduğumuz kişi yapar. Hoş olmasalar da iyi hissetmemize sebep olabilirler ve sırf bu yüzden yapmaya devam ederiz. Güçlü insanlar ise kötü olduklarını bildikleri alışkanlıklarından kurtulmak için ellerinden geleni yapar ve kurtulurlar.

5. Hangi hatalardan ders almalıyım?

Hepimiz hata yaparız. Yaşamın bir parçasıdır, deneyim edinmemeizi sağlar. Yanlış olan aynı hataları tekrarlamaktır ve bunu yaparken farklı sonuçlar beklemektir. Güçlü insanlar sadece kendi hatalarından değil, başkalarınınkilerden de öğrenecek bir şeyler çıkarır. Ve asla varsayımda bulunmazlar.

6. Hala doğru yolda mıyım?

Değerlendirmek hayatlarımızda önemli yer tutmalıdır. Bazen hayatımızda o kadar çok şey aynı anda olup biter ki hem kafamız hem de yolumuz karışabilir. Eğer kendimizi değerlendirmezsek, yürümek istediğimiz yoldan uzaklaşmış olabileceğimizi görmeyebiliriz. Başarıya varmak için  zaman zaman kendimizi yoklamayı ihmal etmemeliyiz.

7. Mükemmellik için hangi fedakarlıkları yapmaya hazırım?

Başarı fedakarlıklarla ilgilidir, mutluluğu bulmak değil. Başarıya giden yolda, yapmak zorunda olduğumuz tercihlerle karşılaşırız. Çoğu insan kolay olanı tercih eder.  Başarılı ve güçlü insan bir sonraki aşamaya geçmek istediği için kendisini zorlayacaktır.

8. Hedefime ulaşmak için ne riskler alacağım?

Hayat hesaplanmış risklerle ilgilidir. Başarılı insanların şu an oldukları pozisyona gelene kadar  aldıkları riskleri anlatan bolca hikayesi vardır. Onlar kaybedebileceklerini tartar ve sonunda genellikle fırsatı değerlendirip bu riskleri alırlar.
--
---
Akblog.NET

Metabolizmayı Yenileyen Dereotu

Posted On 19 Ekim 2018 Cuma

Metabolizmayı Yenileyen Dereotu

Metabolizmayı Yenileyen Dereotu.
Metabolizmayı Yenileyen Dereotu.
Kilo kaybında hızlı bir şekilde etkili olan Dereotu, sıklıkla kullanarak sonuç alabileceğiniz bir bitkidir.

Maydonozgillerden olan Dereotu, yeşil ipliksi yapraklara sahip ve kokuludur. Genellikle sonbaharda toplanan bu bitki, nemli topraklarda yetiştirilmesi gerekir. Salata ve yemeklere lezzet vermek için kunalır. Özellikle tarhana ve cacık yapılırken kullanılır.

Sağlığa oldukça yararlı olan bu bitki; sindirimi kolaylaştırır, ağız kokusunu giderir, uyku problemini çözer ve sakinleştirir. Ayrıca anne sütünü çoğaltır ve çocuklarda oluşan kolik ağrılara devadır. Hamilelik döneminde kullanılmaması gereken bu bitki, aybaşında olan kanamaları artırdığı gibi gebelerde düşük yapmasına sebep olabilir.

Sahip olduğu bu tüm faydalarının yanısıra önemli olan diğer özelliği de kilo verme ve triod hormonları üzerindeki olumlu sonuçlar elde etmesidir. 

Dereotu tiroidnodüllerinin ufalmasını sağlar, ayrıca tiroid üzerindeki dengeleyici etkisi ilehipotiroid(tiroidin yavaş çalışması) veya hipertiroid (tiroidin hızlı çalışması) üzerinde olumlu etki gösterir.
Kilo durumu tiroid ile bağlantılı olabildiğinden, tüm bunlara bağlı olarak dereotu kilo kontrolünde de oldukça etkilidir. Aynı zamanda ödem sökücü özelliğiyle vücuttaki fazla suyun atılmasını da sağlar. Antiseptik özelliği ile ishalin iyileşmesinede yarar sağlar, kalsiyum yönünden oldukça zengindir ve kansere karşı koruyucu etkisi vardır.

--
---
Akblog.NET

Kosgeb Kredileri Nasıl Alınır

Posted On 10 Ekim 2018 Çarşamba

Kosgeb Kredileri Nasıl Alınır

Kosgeb Kredileri Nasıl Alınır
Kosgeb Kredileri Nasıl Alınır
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar için pek çok fırsat sunuyor. KOSGEB destek kredisi için almak isteyen vatandaşların istenen şartlara uygun olması ve gerekli evrakları tamamlaması gerekiyor. Peki KOSGEB kredisi nasıl alınır? Destek kredisi başvuru şartları neler?
1990 yılında kurulan KOSGEB, hibe ve destek kredileriyle büyük bir ilgi görüyor. Küçük ya da orta ölçekli işletmeler, üretim kapasitelerini artırmak, AR – GE konusunda kendini geliştirmek, kurumsallaşma gibi özelliklere de sahip olabilmek için de KOSGEB destek kredisi alabilirler. KOSGEB hibe ve desteklerinden yararlanmak isteyenler ilk olarak online sistem kayıt yaptırmalıdır, başvuru işlemi ücretsiz olarak gerçekleştirilir. İşte KOSGEB destekleri ve başvuru süreciyle ilgili bilgiler!

KOSGEB KREDİSİ NASIL ALINIR?

KOSGEP hibe ve desteklerinden yararlanmak için ilk olarak; KOSGEB’e üye olunmalıdır. Bunun için KOSGEB‘e giriş yaptıktan sonra şifre ve kullanıcı almak gerekir. Bu esnaf için de KOBİ’ler için de gerekmektedir. KOSGEB’e üye olan KOBİ’ler KOSGEB KOBİ beyannamesini doldurmalı ve kredi başvurusu için KOSGEB veri tabanına kayıt olmalıdır. KOSGEB veri tabanına kayıt olmak için ise KOSGEB girişten girip bütün bilgilerinizi, vergi numaranızı yazmanız gerekir. Bu şekilde kayıt birkaç dakikada yapılabilmekledir. 

DESTEK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

KOSGEB kredi başvurusu yapacak olanlar için gerekli evraklar ve şartlar belirlenmiştir. Bu kişilerin her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Suriyeliler KOSGEB kredisi alamaz. 18 yaş şartı bulunup aynı zamanda KOBİ’ler için ve esnaflar için ayrı şartlar da bulunur. Diğer yandan hapishaneden çıkanlar için yani Mahkumlar için KOSGEB destekleri de bulunur. KOSGEB kredisi için, eğer yeni işletme kurulacaksa daha önce KOSGEB kredisi alınmamış olması gerekmektedir.

DESTEK KREDİSİ NASIL ALINIR?

• Girişimci adayının Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayarak katılım sertifikasının alınması
• İşletmenin kurulması,
• KOSGEB veri tabanına kayıt yapılması,
• KOBİ Bilgi Dokumanı, 
• KOBİ Beyannamesi ve eklerinin KOSGEB’e sunulması,
• KOBİ Beyannamesinin onaylanmasından sonra Yeni Girişimci Desteği Başvurusunun ve İş Planının online hazırlanması.
• Yeni Girişimci Desteği Başvurusunun, İş Planının ve eklerinin kaşeli imzalı olarak KOSGEB’e verilmesi.
• Başvurunun ön değerlendirmesinin yapılması ve uygun olması halinde Kurula sevk edilmesi,
• Kurul Toplantısının yapılması,• Başvurunun kabulü halinde işletmenin Yeni Girişimci Desteği Taahhütnamesinin teslimiyle destek sürecinin başlatılması,
• Kurulun uygun bulduğu ve hizmet/ürün alımı tamamlanan giderlere ilişkin online olarak Ödeme Talep Formu hazırlanması ve ekleriyle KOSGEB’e teslimi,
• Ürün tespit işlemlerinin KOBİ Uzmanları tarafından yapılmasına müteakip bütçe durumuna göre destek ödemesinin yapılması.


KOSGEB DESTEKLERİ1. KOBİ Proje Destek Programı
2. Tematik Proje Destek Programı
3. İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
4. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
5. Genel Destek Programı
1. Yurt İçi Fuar Desteği
2. Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
3. Tanıtım Desteği
4. Eşleştirme Desteği5. Bağımsız Denetim Desteği
6. Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
7. Danışmanlık Desteği8. Eğitim Desteği9. Enerji Verimliliği Desteği
10. Tasarım Desteği
11. Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
12. Belgelendirme Desteği
13. Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği
6. Girişimcilik Destek Programı
7. Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı
8. Kredi Faiz Desteği9. Laboratuvar Hizmetleri


--
---
Akblog.NET

Amazon Mühendis Arayışında

Posted On 9 Ekim 2018 Salı

Amazon, Alexa'nın Türkçe desteği için mühendis alacak

Amazon Mühendis Arayışında
Amazon Mühendis Arayışında
Türkiye e-ticaret pazarına geçen ay adım atan ABD’li Amazon, yapay zeka destekli sanal asistanı Alexa ekibinde çalışacak eleman arıyor. İstanbul’da çalışacak olan yazılım mühendisi, otomatik konuşma tanıma ve doğal dil anlama çözümleri geliştirecek.
Türkiye’de geçen ay resmi olarak hizmet vermeye başlayan ABD’li e-ticaret devi Amazon, ürün ve servislerini çeşitlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Dünyada sadece e-ticaret alanında değil, yapay zeka destekli akıllı asistanı Alexa ve Echo başta olmak üzere Amazon Prime, Fire TV ve Dash gibi yenilikçi ürünleriyle de bilinen Amazon, bu ürün ve servislerini yerelleştirip, Türkiye’de de sunmak için önemli bir adım attı.

Şirket, bu kapsamda yapay zeka destekli sanal asistanı Alexa için Türkiye’den çalışacak yazılım geliştirme mühendisi arıyor. Amazon’un resmi sitesinde (amazon.jobs) yayınlanan iş ilanına göre İstanbul’daki Amazon’un Türkiye biriminde çalışacak olan kişi, Alexa’nın yerelleştirilmesinde görev alacak.

Makine Öğrenimi alanında çalışan Alexa Entertainment (Müzik, Video, Kitaplar, Podcast) için otomatik konuşma tanıma ve doğal dil anlama (NLU) mühendislik çözümleri sunmak ister misiniz?” denilen ilana göre Amazon, İstanbul’un hem Avrupa hem de Asya yakasında oturan adaylar değerlendirmeye tabi tutulacak.

ECHO VE DİĞER ÜRÜNLERE ODAKLANACAK

Amazon’un iş ilanında Alexa Entertainment ekibinin kullanıcıların konuşma dillerine odaklanarak, Alexa başta olmak üzere Amazon Echo, Echo Show ve Fire TV gibi ürünleri daha akıllı hale getirmek için çalıştığına dikkat çekildi.

Bilgisayar bilimleri veya eşdeğeri bir alanda lisans derecesine sahip olma şartı aranan ilanda adaylardan istenen diğer özellikler ise şöyle sıralandı: En az 3 yıllık tecrübe, en az bir nesne yönelimli programlama diline (Java, Python, C/C ++ gibi) hakimiyet, maine öğrenimi, büyük veri, ya da büyük ölçekli dağıtılmış sistemler alanında ticari online hizmet deneyimi.
--
---
Akblog.NET

Değişkenler - Python

Posted On 5 Ekim 2018 Cuma

Değişkenler - Python

Değişkenler - Python
Değişkenler - Python
Bir veriyi içerisinde depolayan birime değişken denir. Değişkeni yandaki kutuya benzetebilirsiniz.
Siz ona bir değer verirsiniz. 
O da verdiğiniz değeri sizin için saklar. Değişken isimleri sayı ile başlayamaz ve program içinde bulunan herhangi bir komut değişken ismi olarak atanamaz.
Eğer herhangi bir programlama dili ile ilgilendiyseniz değişkenler ile bol bol uğraşmış olmanız gerekir. Diğer programlama dillerinde(C,C++,C#) bir değişken tanımlanırken değişkenin adı yazılmadan önce türü yazılır.

int tamSayi=10;
char karakter = 'a';
cumle = "Bu bir cümledir."
float ondalikSayi = 2.5

Python programlama dilinde bu kural geçerli değildir. Değişken tanımlarken adını ve değerini yazmak yeterlidir.Eğer Python gibi yorumlayıcı web programlama dili olan PHP ile ilgilendiyseniz bu tanımla yolu size çok tanıdık gelecektir. Yukarı da verilen değişkenleri Python'da tanımlayalım. 
?
1
2
3
4
>>>tamSayi = 10 #integer
>>>karakter = 'a' #char
>>>cumle = "Bu bir cümledir." #string
>>>ondalikSayi = 2.5 #float
Aşağıda Python'da değişken kullanımları ile ilgili bir kaç örnek verilmiştir. 
?
1
2
3
4
5
>>> ad="Mazlum"
>>> soyad="Ağar"
>>> adSoyad = ad + soyad
>>> print adSoyad
MazlumAğar
Bu örnekte kullanılan "+" operatör dikkatinizi çekmiştir. Operatörler daha ileri yazılarda detaylı bir şekilde incelenecektir. "+" operatörü iki karakter dizinini birleştirmek için kullanılmıştır. 
?
1
2
3
4
>>> sayi1=10
>>> sayi2=2
>>> print "sayi1 ve sayi2'nin carpimi", sayi1*sayi2,"dir."
sayi1 ve sayi2'nin carpimi 20 dir.
Bu örnekte ise birleştirme işlemi için "," kullanılmıştır. Bir önceki örnekte kullanılan "+" operatörü sadece karakter dizilerini birleştirmek için kullanılır."," ile her türden ifadeler birleştirilebilir. "," işaretinin burada yaptığı işlem birden fazla karakter dizisini tek bir karakter dizisine dönüştürmektir.
Değişkenleri yazdırmanın bir diğer yolu da şu şekildedir:
?
1
2
3
4
>>> adres="pythondersleri.com"
>>> gorev="herkese python ogretmektir."
>>> print "%s'un amacı %s"%(adres,gorev)
pythondersleri.com'un amacı herkese Python ogretmektir.
Float tipi değişkenler için ise değişken tanımlanırken sayı noktalı olarak yazılmalıdır. Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi tanımlama yapılırken float tipinden bir değişken olduğu belli olmaktadır. Bu yüzden artık o sayı üzerinden işlem yapıldığı sürece sonuçlar da float tipinden dönecektir. 
?
1
2
3
4
>>> sayi=3.6
>>> bol=sayi/2
>>> print bol
1.8

Dönüştürme İşlemleri
Bazı durumlarda değişkenler üzerinde tür dönüşümü yapmak zorunda kalabilirsiniz. Program yazdıkça farkına varacaksınız ki; En çok dönüştürme işlemi 'string' ve 'integer' ifadeler arasında yapılmaktadır. Tür Dönüşümü İçin Kullanılan Fonksiyonlar: 
  • Float() => Herhangi bir sayı veya sayı değerli karakter dizisini noktalı sayıya çevirir.
  • int() => Herhangi bir sayıyı veya sayı değerli karakter dizisini tam sayıya dönüştürür.
  • str() => Herhangi bir sayıyı karakter dizisine dönüştürür.
Tür Dönüşümleri ile ilgili bir kaç örnek verilebilir. 
?
1
2
3
>>> a = 2
>>> print float(a)
2.0
Bu örnekte görüldüğü üzere 'integer' tipinde değişken olan "a" float() fonksiyonu ile 'float' tipine dönüştürülmüştür. Ekrana çıktı olarak da artık noktalı sayı dönmüştür. 
?
1
2
3
4
5
6
7
>>> a=10
>>> b="15"
>>> print a+b
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'
</module></stdin>
Bu şekilde bir kullanım yapılırsa görüldüğü gibi Python integer ve string türünü toplayamadığı için hata döndürdü.Bu yüzden bunu şu şekilde yapabiliriz. 
?
1
2
3
4
>>> a=10
>>> b="15"
>>> print a+int(b)
25
Bu kullanım çok mantıklı olmayabilir. İleri ki yazılarda kullanıcı ile etkileşime geçildiği zaman bu dönüşümlerin ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğiz.

--
Kaynak: http://www.pythondersleri.com/2013/04/degiskenler.html
---
Akblog.NET
/

İletişim Bilgilerimiz

Yakuplu Mah. Beylikdüzü / İstanbul | Türkiye
+90 505 025 1428
Pazartesi - Cuma (09:00 - 18:00)

İletişim Formu

Ad Soyad

E-posta

Mesaj

© SEO Bilişim İnternet Hizmetleri - Akblog.NET 2007-2019