AkblogAk SEO
Firmalarınıza kurumsal çözümler. Web Tasarım - SEO - Grafik Reklam Tasarım
Son Konulara
Blogger tarafından desteklenmektedir.

inşaat şirketi kurmak

Posted On 28 Ağustos 2014 Perşembe

Doğru koşullar sağlandığı taktirde inşaat şirketi kurmak oldukça karlıdır. İnşaat her zaman talep gören bir sektördür ve kazanç sağlamak kolaydır. Bu alanda deneyiminiz varsa ve kendi firmanızı açmak istiyorsanız riskleri göze alarak harekete geçmeden önce gereklilikleri, kanunları ve işle ilgili temel noktaları araştırdığınızdan emin olmanız gerekir.

Bir faturanın naylon olduğu nasıl anlaşılır?


Bir faturanın sahte olup olmadığını ilk bakışta anlamak ne yazık ki mümkün değildir. Bu işi iyi bilmeyen naylon fatura düzenleyicilerinin faturaları hariç, ayrıntılı bir tetkikte bile faturanın gerçek mi sahte mi olduğunu anlamak zordur

Ancak yine de faturanın olmazsa olmaz bilgilerinden bakılarak fatura kontrol edilebilir. Alınan malın faturada yer alan mal olup olmadığı, faturada yer alan mükellef bilgileri ve vergi kimlik numaralarının bariz bir hata içerip içermediği, satın alınan malın teslim edildiği işletmede yer alan mükellefiyet bilgileri ile faturada yer alan mükellefiyet bilgilerinin uyumlu olup olmadığı hususları bu konu için önemli ipuçları oluşturmaktadır.

İTHALATIN PÜF NOKTALARI önemli

Posted On 27 Ağustos 2014 Çarşamba

İTHALATIN PÜF NOKTALARI

Türkiye’de ithalat yapmayı düşünen ithalatçıların ithalat kararını vermeden önce aşağıda belirtilen hususları dikkate alması gerekmektedir.

1. PAZAR ANALİZİ

İç  Piyasada Pazarlama İncelemesi (İthalat Ticareti)

İthal eşyasının iç piyasa ticaretinde  hedef müşterilerin istek ve gereksinimlerinin  bilinmesine ihtiyaç vardır.İthal edilmesi düşünülen malın iç pazarda  satılabilirlik analizi ve fizibilitesini yapmak önem taşımaktadır.
Rakip Mallar: Rakip malların pazardaki yeri, kalitesi, dağıtım kanalları, tanıtım faaliyetleri, fiyatı, ambalajı, müşteri hizmetleri  ve benzeri bilgiler gözlemlenmelidir.
Mevcut Alıcılar, Rakipler: Mevcut alıcılar hakkındaki bilgiler (miktar ve sıklık açısından satın alma şekilleri ) ile   rakipler hakkındaki bilgiler (rakiplerin kim oldukları, nerede oldukları, malı  kimlere sattıkları, müşterilerinin özellikleri, satın alma şekilleri, strateji ve amaçları  v.b) malın piyasada pazarlanması açısından önemlidir.

ithalat ve İhracat İşi Yapmak

Ithalat ve İhracat İşi Yapmak için önemli bilgiler
Hic birşey yapmadan ve eğlenerek başarılı bir iş kurmanın yolu nedir? İhracat ve ithalat işi sorunun yanıtı olabilir. Ufak bir finansal yatırımyapmanın yanında prestijli bir işe sahip olursunuz ve dünyanın dört bir tarafından müşterileriniz olur.
Bu alanda geçmiş deneyimlere sahip olmanız gerekmez ancak organizasyon konusunda zeki ve becerikli olmalısınız. Tatmin edici ve başarılı bir ihracat/ithalat işi kurmak için küçük detaylara dikkat etmeniz gerekir.

İthalat ve İhracat şirketi açmanın şartları kuralları

Merhabalar, öncelikle ithalat hakkında hemen hemen hiç birşey bilmediğimi belirteyim. Umarım sorduğum sorulara verilecek cevaplar benim gibi konu hakkında net bilgi sahibi olmayanların işine yarayacaktır. Sayılarla belirttiklerim konu hakkında edindiğim bilgiler ve (-) ile başlayanlar sorularım, şimdiden bu uzun metni sabırla okuyup cevaplandıran herkese çok teşekkür ederim.

Samsung Galaxy S6 mükemmel Özellikleri

Posted On 25 Ağustos 2014 Pazartesi

Samsung Galaxy S6 Ne Zaman Çıkacak, Samsung Galaxy S6 nasıl olacak, Samsung Galaxy S6 fiyatı nedir, Samsung Galaxy S6 nasıl olacak fiyatı, Samsung Galaxy S6  görüntüleri resimleri görünümü özellikleri, Galaxy S6 Release Date, Specs, Features, Price and Images,
Samsung Galaxy S6 Release Date, Samsung GALAXY S6
Merhabalar arkadaşlar
Samsung GALAXY S6 hakkında bilgiler verilecek.
Çok yakında bilgiler sizlerle paylaşılacaktır.
Umarım beğenirsiniz Samsung GALAXY S6 telefonu.
Merakla bekliyoruz herkes gibi bizlerde sizler gibi.
Samsung GALAXY S6 özellikleri nelerdir, Samsung GALAXY S6 videolu anlatımı izleyin, Samsung GALAXY S6 özelliklerini incelemek kıyaslamak

Muhasebenin Bölümleri

Posted On 14 Ağustos 2014 Perşembe

Muhasebenin Bölümleri:
Muhasebe üç bölümde ayrılmıştır:
3.1. Genel Muhasebe: İşletmenin parasal işlemlerinin ve sonuçlarının belgelere dayanarak tarih sırasına göre izlendiği muhasebe türüdür. Diğer adı finansal muhasebedir. İşletmenin varlık, kaynak, borç, alacak, gelir, gider, kâr ve zararı genel muhasebe sayesinde öğrenilir.
Genel muhasebe muhasebe öğreniminin temelidir. Genel muhasebe öğrenimini inşaat muhasebesi, banka muhasebesi,
konaklama muhasebesi, şirketler muhasebesi gibi uzmanlık alanları izler. Genel muhasebenin faydaları şunlardır: İşletmenin yapması gereken işlemlerin unutulmamasını sağlar. Daha önce yapılan bir işlem hakkında bilgi verir. İşletmenin elinde belli bir tarihte ne kadar varlık olduğu, işletmenin ne kadar borcu olduğu yani işletmenin genel durumu görülebilir.
3.2. Maliyet Muhasebesi: İşletmede üretilen mamül ya da hizmetin maliyet fiyatının saptanması, işletme giderlerinin denetimi, fiyat incelemeleri ve satış fiyatlarının belirlenmesinin oluşturduğu muhasebe dalı. Maliyet muhasebesi işletmelerde değişik amaçlar doğrultusunda kullanılan muhasebenin ana bölümlerinden bir tanesidir. Malın maliyeti belirlendikten sonra bu rakam üzerine belli bir kâr eklenir ve satış fiyatına ulaşılır. Maliyet muhasebesinin beklenen görevleri kısaca şunlardır:
- Üretilen malın maliyetini ve piyasa şartlarına göre satış fiyatını tespit eder.
- Giderlerin kontrolüne yardımcı olur. Hedefler ile yapılan gerçek giderleri karşılaştırır ve varsa sapmaları belirler.
- Sunduğu bilgiler ile palanlamaya ve yöneticilerin vereceği kararlara yardımcı olur.

3.3. Yönetim Muhasebesi: Yönetim muhasebesi, işletme yöneticilerine işletme yönetiminde alacakları kararlarda ihtiyaç duydukları bilgi ve raporları düzenleyen, yorumlayan, denetim olanağı saağlayan muhasebe dalı. Yöneticilere işletmenin geleceği ile ilgili karar vermede yardımcı olur.


Akblog.Net

Muhasebenin Fonksiyonları

2.  Muhasebenin Fonksiyonları:Muhasebenin işlevini yerine getirebilmesi için belirli görevleri bulunmaktadır. Bu görevlere muhasebenin fonksiyonları denir.
Muhasebenin fonksiyonlarını kaydetme, sınıflandırma, özetleme ve raporlama olarak dört ana grupta toplayabiliriz.
2.1. Kaydetme Fonksiyonu: Mali işlemleri belgelere dayanarak muhasebe sistemine göre muhasebe defterlerine kayıt yapılması aşamasıdır. Muhasebenin en önemli ve ilk fonksiyonudur. Muhasebede kayıtlar doğru ve düzgün tutulmadan diğer fonksiyonların da bir anlamı kalmaz. Yapılan her işlem muhasebe sistemi içinde ilk olarak kayıt yapılmak zorundadır. Bu kayıtlarda belgelere dayandırılarak yapılır. Muhasebe sisteminde iki tür kayıt yöntemi vardır.
Tek taraflı kayıt ve çift taraflı kayıt . Çift taraflı kayıt sisteminde muhasebe kayıtları yevmiye defterine kayıt yapılır.
2.2. Sınıflandırma Fonksiyonu: Kaydedilen bilgiler belirli zaman aralıklarında derlenip niteliklerine göre gruplara ayrılır. Böylece farklı nitelikteki ve gruplardaki işlemleri birbirleri ile karıştırmadan farklı sınıflarda incelenebilir. Sınıflandırma işlemleri muhasebe sistemi dahilinde muhasebe defterlerinden büyük defterlere (defteri kebir) yapılmaktadır.
2.3. Özetleme Fonksiyonu: Sınıflandırılan işlemler dönem sonlarında toplanarak daha kolay sonuçlar çıkarabilmek ve yapılan kayıtların kontrolünü sağlamak için özetlenir. Dönem sonlarında işletmeler yüzlerce belki binlerce işlem yapmış olurlar. Bu işlemeleri teker teker incelemek çok uzun zaman alacağından, aynı nitelikteki işlemleri özetleyerek görmek kişilere daha fazla yarar sağlamaktadır. Muhasebe sisteminde özetleme fonksiyonu muhasebe tablolarından mizan kullanılarak yapılır.
2.4. Raporlama Fonksiyonu: En son olarak raporlama fonksiyonunda kaydedilen, sınıflandırılan ve özetlenen işlemler mali tablolar aracılığı ile sonuç aşamasına gelir. Bu sonuç aşaması da raporlamadır. Raporlama muhasebe sisteminin en son aşaması ve yorum yapma aşamasıdır. Muhasebenin en önemli fonksiyonlarındandır. Raporlarda işletmelerin her türlü sonuçları ortaya çıkarılarak işletme hakkında bilgiler ve yorumlar yapılmaktadır. İşletme bu raporlar sayesinde geleceğine karar vermekte ve yeni kararlar almaktadır. Raporlama aşamasında muhasebe tabloları kullanılır ve bu tabloların en önemlileri bilanço ve gelir tablosudur .
Kaydedilen, sınıflandırılan, özetlenen analiz edilen ve yorumlanan işlem ve olaylar ile ilgili veriler, işletme ile ilgisi bulunan kişi ve kuruluşlara bilgilendirme amacı ile sunulur. Bilgilerin herkesin anlayacağı evrensel bir dil ile sunulması gerekir. İşletmenin bilgileri ile ilgilenen kişi ve kuruluşların ilgi nedenleri birbirinden farklıdır.

Akblog.Net


Akblog.Net

Muhasebenin Tanımı Hakkında

Muhasebenin Tanımı : Tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır.
Muhasebe, işletmelerin varlıklarının ve kaynaklarının oluşumunu, bunların kullanılma biçimini, işletmelerin yaptığı işlemler sonucunda bu varlıklardaki ve kaynaklardaki değişmeleri, işletmelerin  mali durumlarını açıklayacak bilgileri sağlayan ve bu bilgileri ilgili kişi ve kurumlara ileten bir bilgi sistemi ile oluşmaktadır.
Muhasebe sadece kar amacı ile kurulan işletmelerle ilgili değil, kar amacı gütmeyen yani topluma fayda için hizmet veren tüm kuruluşlar için de geçerlidir. 
Bu yüzden işletmeler denilirken tüm kuruluşları kapsamaktadır. Ama genelde muhasebe sistemi kar amacı güden işletmeler için daha da önemlidir.
Muhasebe toplumun en küçük birimi olan aileden büyük holding ve şirketlere
kadar herkesi çok yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır. Basit anlamda  muhasebe hesap tutma anlamına gelmektedir. Her ailenin belli bir geliri ve yapılması gereken giderleri vardır.
Gelirin en verimli şekilde harcanması ve mümkünse tasarruf yapılması her ailenin amacıdır. Bu denkliği sağlamak için yapılan hesaplamalar bile küçük çapta bir muhasebe işlemi gerektirir. Kaldı ki büyük işletmelerin gelir, gider, alım, satım işlemleri bir aileninki ile kıyaslanamayacak kadar geniş çaplıdır.
Bir aile kendi muhasebesine yön verebilir ancak işletmeler profesyonel yardıma ihtiyaç duyar. İşte bu aşamada muhasebe elemanları devreye girer ve insanlara hizmet sunarlar. Varlık işletmenin sahip olduğu tüm değerleri, kaynak ise işletmenin bu varlıkları elde edebilmek için katlandığı borçları ifade etmektedir.
Bir bilgi ve kontrol sistemi olan muhasebe işletme yapısına göre değişik görevler üstlenmektedir. Küçük işletmelerde vergi takibi, gelir-gider, borç-alacak kontrolü yeterli bulunurken, büyük işletmeler bunların yanısıra kurum ve kuruluşlara bilgi vermek üzere analiz ve rapor hizmetlerini de bekler.
İşletme: Belirli bir ticari amaç için, bir veya daha fazla kişinin biraraya gelerek, belirli bir sermaye ile kurdukları kuruluşlardır. İşletmeler amaçlarına
göre ve kuruluş şekillerine göre çeşitli şekillere ayrılırlar. Bunlar genel olarak şahıs sirketleri ve sermaye şirketleri şeklindedir.

Akblog.Net

GENEL MUHASEBE KONULARI

GENEL MUHASEBE KONULARI

 1. Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları
 2. Muhasebenin temel kavramları
 3. Muhasebe kayıt yöntemleri
 4. Hesap kavramı
 5. Bilanço hesaplarının işleyiş kuralları
 6. Gelir tablosu hesaplarının işleyiş kuralları
 7. Muhasebe süreci
 8. Tek düzen hesap planı
 9. Nazım hesaplar
 10. Yevmiye defteri
 11. Açılış kaydı
 12. Yevmiye defterine kayıt mantığı
 13. Muhasebe fişleri
 14. Büyük defter
 15. Mizan
 16. Envanter işlemleri
 17. Muhasebe dışı envanter
 18. Muhasebe içi envanter
 19. Sürekli envanter yöntemi
 20. Aralıklı envanter yöntemi
 21. Değerleme işlemleri
 22. Ay sonu KDV tahakkuk kaydı
 23. Gelir tablosunun hazırlanması
 24. Kesin mizanın hazırlanması
 25. Amortisman, normal amortisman yöntemi
 26. Amortismanda azalan bakiyeler yöntemi
 27. Bilanço, yevmiye defteri ve büyük defter ilişkisi
 28. Düzenleyici hesaplar
 29. Genel kabul görmüş muhasebe standartları
 30. Basit usule tabi olmanın şartları
 31. Basit usulden yararlanamayacak olanlar
 32. Basit usulden gerçek usule geçiş
 33. Basit usulde ticari kazancın tespiti
 34. KDV Hesaplama

Tekdüzen Muhasebe Sistemi

Tekdüzen Muhasebe Sistemi
     Tekdüzen Muhasebe Sistemi, muhasebe uygulamalarında aynı hesap planının kullanılmasını, aynı muhasebe ilkelerinin benimsenmesini ve de aynı muhasebe kavramlarından yararlanılmasını ve muhasebe bilgilerinin aynı tip mali tablo ve raporlarda sunulmasını öngören bir sistemdir. Ülkemizde 1,1,1994 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanmaktadır.
    Tekdüzen Muhasebe Sistenin Esları 4 kısımda incelenir.
    1. Muhasebenin Anayasası(Muhasebenin Temel Kavramları)
    2. Mali Tabloların Biçimi
    3. Muhasebe İlkeleri
    4. Tekdüzen hesap planı

                1. Muhasebenin Anayasası(Muhasebenin Temel Kavramları):
         Muhasebenin temel kavramlarına muhasebenin anayasası da denilmektedir. Nasıl ki hukukta kanunlar anayasaya ayrıkı olamazlar, muhasebede de hiç bir işlem ve olay muhasebenin anayasası olan temel kavramlarına aykırı olamazlar.
         Muhasebenin Temel Kavramları 12 tanedir.

           1. Sosyal Sorumluluk Kavramı          2. Kişilik Kavramı          3. İşletmenin Sürekliliği K.
           4. Dönemsellik Kavramı                  5. Parayla Ölçülme         6. Maliyet Esası Kavramı
           7. Tarafsızlık ve Belgelendirme       8. Tutarlılık Kavramı     9. Tam Açıklama Kavramı
           10. İhtiyatlılık Kavramı                 11. Önemlilik Kavramı     12.Özün Önceliği Kavramı
             
            2. Mali Tabloların Biçimi: Mali tablolar temel mali tablolar ve ek mali tablolar olarak iki kısımda incelenir. Bunlardan en temel mali tablolar bilanço ve gelir tablosudur.
         3. Muhasebe İlkeleri: 

            Temel mali tablolardan bilanço ve gelir tablosuna ilişkin ilkeler geliştirilmiştir. Bilanço varlık ve kaynaklardan oluştuğu için varlıklara ve kaynaklara ilişkin ilkeler bulunur.
             4. Tekdüzen Hesap Planı:

Muhasebe Personeli Eğitimi

Hüseyin AKTAŞ
Muhasebe Personeli Eğitimi
MUHASEBE PERSONELİ EĞİTİMİNİN KAPSAMI NEDİR?
Muhasebe alanında uzmanlaşmak ve profesyonel yetiştirmek gayesiyle başlatılan program, muhasebe departmanların da çalışan personeller ile muhasebe alanına kariyer geçişi yapmak isteyenleri yetiştirmeyi kapsar.
MUHASEBE PERSONELİ EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR?
-Muhasebeye ilgi duyan ve alanda uzmanlaşmak isteyenler,
-Muhasebe alanında çalışmak isteyen tüm öğrenci ve yeni mezunlar,
-Muhasebe alanına geçiş yapmak isteyenler,
-Şirketlerin muhasebe bölümünde çalışmış veya çalışan ve yetkinlik tabanlı muhasebe konusunda gelişim göstermek isteyen personeller,
-Firma sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları
MUHASEBE PERSONELİ EĞİTİMİNDE ARANAN BİLGİ DÜZEYİ NE OLMALIDIR?
-En az lise ve dengi veya lisans mezunu ve muhasebe alanında kariyer yapmak isteyenler,
MUHASEBE PERSONELİ EĞİTİM PLANI

Logo Ön muhasebe programlarıile neler yapabilirsiniz

Posted On 12 Ağustos 2014 Salı

Logo Ön muhasebe programları
ile neler yapabilirsiniz
Logo Ön muhasebe programları ile neler yapabilirsiniz
- Malları ne zaman, kimden, kaça aldınız ve kime kaç liradan kaç adet sattığınızı detayları ile görebilirsiniz.
- Ayrıca; barkodlu sistemi desteklemesi firmaların daha kolay çalışmasını sağlar.Çok şubeli yerler için diğer  şubenizdeki yapılan işlemleri, internet üzerinden aynı anda görebiliyorsunuz ve böylece diğer şubelerinizi kolay bir şekilde kontrol edebilme imkanına kavuşursunuz.
- Aylık ve yıllık mizan alma imkanı
- Seçilen tarih aralığında ne kadar ürün
almışsınız/satmışsınız
- Aldığınız ve yaptığınız ödemeleri detayları ile görebilirsiniz.
- Şifre yöntemi ile programınıza yetkisiz kişilerin ulaşması kontrol altına alabilirsiniz.
- Müşterilerinize otomatik taksitlendirme yapabilirsiniz.

Genel Muhasebe Konuları

Genel Muhasebe Konuları
Genel muhasebe, muhasebenin en önemli konularını içerir ve genel olarak muhasebenin anlayışını kavramamızda yardımcı olur. Genel muhasebe konuları, muhasebe hesapları, mizan ve gelir tablosu,çift taraflı kayıt sistemi, yevmiye defteri ve büyük defter,gibi en önemli ders konularına sahip olan bölümdür.
Genel muhasebeyi öğrendiğiniz zaman ders notlarınıza baktığınızda muhasebenin temel kavramlarını, hesap işleyişlerini, tek düze hesap planını, hesap planını, yevmiye defterini, büyük defteri, mizanı ve envanter işlemlerini öğrenebilirsiniz ve bütün bunlarla ilgili örnekleri bulabilirsiniz. Muhasebe sisteminin en önemli konuları bu derste işlendiği için bu sistemin mantığını ve nasıl işlediğini anlayabilirsiniz.
Bu paragraf altında bütün genel muhasebe
konularının başlıklarını sıralayalım.

Bordroda ücreti düşük gösteren hapsegirecek

ÇALIŞANLARA ödediği ücreti, bordroda düşük gösteren yüz binlerce işveren, hapse girme tehlikesi ile karşı karşıya...
Çok kişi, işçinin ücretini düşük gösterip, daha azbsigorta primi ve vergi ödemenin hapis cezası gerektirdiğinin farkında bile değil!...
ÜÇ YILA KADAR HAPİS
Meclis’te kabul edilen ve dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 5728 sayılı "Temel Ceza KanunlarınabUyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca, çalışanlara ödediği ücreti, bordoda düşük gösteren işverenlervhakkında, "1 yıldan 3 yıla kadar, hapis cezası" verilebilecek.
Şu anda, özel sektörde çalışan işçilerin, yaklaşık yüzde 90’ının, ödenen ücret üzerinden bordroda gösterilmediği tahmin ediliyor. Örneğin; net ücretiv1.000 YTL olan işçi, asgari ücret üzerinden bildirilip, vergisi ve sigorta primi ödeniyor.

KDV Muhasebe Kaydı

KDV Muhasebe Kaydı
Ay Sonu KDV Tahakkuk Kaydı beyannameler verildikten sonra aşağıdaki şekilde muhasebe yevmiye kayıtlarını yapabilirsiniz. KDV oranları kullandığınız hesbaba göre değişiklik gösterebilir.
Aşağıdaki örnektede görüldüğü gibi 190 ve 360 örnek amaçlı kayıtta gösterilmektedir. Aksi halde aynı anda 190 ve 360 hem borç hem alacakta yer almaz. Ya ödenecek KDV vardır, yada devreden
KDV

Doğum izni ne kadar? Doğum parası nasıl alınır?

Doğum izni ne kadar? Doğum parası nasıl alınır?
Doğum parası nasıl hesaplanır? Doğum parası hesaplama.
Şimdi bu soruların cevaplarını uzun uzun değilde, kısa ve net olarak anlatalım.
Doğum izni doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonrada 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta lık süre için verilir. Çoğul gebelik halinde (ikiz v.s)
doğumdan önceki 8 haftaya 2 hafta daha
eklenerek 10 haftalık süre için doğum izni verilir.
(Yani toplamda 10+8 hafta olur)
Doğum yapan kadının doğum parası alabilmesi Için doğum iznine başladığında kesinlikle işten çıkmaması gerekmektedir, yani

Şahıs İşyerleri Açılışında İstenen Belgeler

Şahıs İşyerleri Açılışında İstenen Belgeler
- İşe Başlama / Bırakma Bildirim Formu
- Onaylı Nüfus cüzdan sureti ve fotokopisi 2 adet
- İkametgâh ilmühaberi 2 adet
- Kira kontratı. (İşyeri kendinizin ise tapu
fotokobisi)
- Noter onaylı imza sirküleri (Basit usulde
vergilendirilenler hariç)
- SMMM sözleşmesi
A-Müracaat; Bu evraklar ile birlikte vergi
dairesine müracaat edilir. Kira kontratı ve smmm meslek sözleşmesine göre damga vergisi beyanı verilir ve tahakkuk eden tutar ödenir. Daha sonra Sicil servisine bütün evrakları teslim edilir. Açılış
müracaatı tamamlanmış olur.

Muhasebenin Fonksiyonları

Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin fonksiyonlarını dört ana başlık olarak toplayabiliriz. Bunlar; kaydetme fonksiyonu, sınıflandırma fonksiyonu, özetleme fonksiyonu ve raporlama fonksiyonudur. Muhasebe teriminin içeriğini anlamamız için bu dört fonksiyonu bilmemiz gerekir.
Şimdi sırasıyla bu maddeleri açıklayalım:
Kaydetme Fonksiyonu: İşletmenin bütün mali işlemlerinin belgeler kontrolünde muhasebe defterine kayıt yapılması aşamasını oluşturur. En önemli ve ilk sıradaki fonksiyondur. Muhasebenin kayıtlarının kesinlikle doğru ve gerçek belgelerle birlikte kayıt altına alınmalıdır. Kaydetme fonksiyonu tek taraflı kayıt ve çift taraflı kayıt olarak ikiye ayrılır.
Sınıflandırma Fonksiyonu : Kayıt altına alınan bilgiler belli bir zaman aralığında düzenlenip gruplara ayrılır. Bu işlem farklı gruplardaki işlemlerin karışmasını engeller. Sınıflandırma fonksiyonu, kayıtların muhasebe defterinden büyük deftere geçmesini sağlar.

Ba Bs mutabakatı hakkında

ba bs mutabakatı gündemdekiler.
1. ba bs formu verecek olan işletmelerin, karşı firmayla teyitleşmek için birbirlerine mutabakat mektubu  göndererek ay içi işlem tutarlarını onaylaması durumu.
şöyle ki, a firması, b firmasından 5000 tl
+ kdv tutarında işlem yapmışsa,
karşılıklı ba bs formu beyan edilmesi
gerekir. iki taraf da birbirlerine ilgili tarih aralığında gerçekleşen faturalı işlemlerin tutar ve adetini gösteren bir mektup gönderir. bir nevi cari mutabakatı gibi bir işlemdir. iki taraf da onaylatsa ba bs formu verilir. mutabık kalınmazsa ekstreler gönderilerek, farklı işlem olup olmadığı görülür.
logo go kullananlara ip ucu, cari hesaplar ekranında sağ tıklayıp, ba bs mutabakatı tıklanırsa, tüm cariler için otomatik mutabakat mektubu yazdırılır.
tabi burada sol menüden cari hesap kodu - grup seçilmeli. yoksa sadece 120
- 320 değil, 335 ve diğer cari hesapları da yazar.

Akblog.Net

Ba bs nedir Kısa bilgi

Ba bs nedir ?
Maliye bakanlığına her ayın 5' ine kadar
bildirilmesi gereken formdur. Mal alış , mal alış iadesi, mal satış, mal satış iadesi , demirbaşlar , giderler vb . ( kısaca faturalandırılmış belgeler ) hesaplarında K .D .V hariç tutarda 8.000 tl ' yi geçen faturaların toplam  utarlarını ve fatura adetlerinin bildirilmesi gerekmektedir
Ba : Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim .
Bs: Mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim .
Ba ve bs formları uygulamasındaki değişiklikler
2009- Aralık Dönemine kadar 8.000 TL olarak uygulanan had, 2010 -Ocak ayından itibaren 5.000 TL olarak uygulanacaktır.
Form Ba ’ ya ; bir kişi veya kurumdan KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal veya hizmet alışları mal ve hizmet alımı yapılan firma bazında ayrı ayrı yazılacaktır.
Form Bs ’ ye ; bir kişi veya kuruma KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal veya hizmet satışları mal ve hizmet satışı yapılan firma bazında ayrı ayrı yazılacaktır.
Had' lerin uygulanmasında ;
1. Özel matrah şekline tabi mal ve hizmet alış veya satışındaki Katma değer Vergisi Matraha eklenecektir.
2. ÖTV ’ ne tabi işlemlerde ise ÖTV dahil tutarlar dikkate alınacaktır .
Mevzuat kapsamı Yükümlülük Kapsamındaki Mükellefler:
Bilindiği üzere, belirli bir haddi aşan mal ve
hizmet alımlarını " Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu ( Form Ba )" ile ; mal ve hizmet satışlarını ise " Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu ( Form Bs)" ile bildirme yükümlülüğü , bilanço esasına göre defter tutan mükellefleri kapsamaktadır .
a) Bilanço esasına göre defter tutmakta
iken, işletme hesabı esasına geçen mükellefler, işletme hesabına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirimde bulunmayacaklardır .
Buna karşın , işletme hesabına göre defter
tutmakta iken, bilanço esasına geçen
mükelleflerin, bilanço esasına geçtikler  hesap döneminden itibaren bildirim formu verme zorunlulukları  bulunmaktadır.
b) Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba - Bs bildirim formu vermeyeceklerdir .
c ) Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin de Ba -Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu bildirimler, bu mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından, merkez ve şube bilgileri birleştirilerek verilecektir. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olup , münhasıran serbest bölgede şubesi veya temsilciliği bulunan mükellefler, bildirim formlarında merkez bilgilerini dikkate almaksızın yalnızca serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin mal ve / veya hizmet alış /satışlarını bildireceklerdir .
d) Kollektif şirketler ve bilanço esasına göre defter tutan adi ortaklıkların Ba - Bs bildirim formları ortaklık veya şirket adına bunlarınvvergi kimlik numaraları kullanılarak verilecektir.
Ortaklık veya şirket adına verilmesi gereken bildirimlerin ortaklardan herhangi birinin vergi kimlik numarası kullanılarak verilmesi halinde bildirim formları hiç verilmemiş kabul edilecektir .
e ) Birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin bildirim formlarının merkez tarafından şube ve merkez bilgileri birleştirmek suretiyle verilmesi gerekmektedir .
f) Diğer taraftan , 362 Sıra No .lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile noterlere yönelik olarak getirilmiş bulunan bildirim yükümlülüğü , 2010 yılından itibaren kaldırılmıştır

Akblog.Net

Borç Bilgilendirme Servisi Yenilendi

"Borç Bilgilendirme Servisi" Yenilendi (09.08.14 - 10:25)
"Borç Bilgilendirme Servisi" Güncel Borç Bilgisi Sorgulanabilecek Şekilde Yenilenmiştir.
Gelir İdaresi Başkanlığı olarak mükellef odaklı yaklaşım ve sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda, internet ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak yeni hizmet seçenekleri ile mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
Mükelleflerimize 2012 yılından bu yana
Başkanlığımız internet vergi dairesi
intvd.gib.gov.tr üzerinden hizmet veren Borç Bilgilendirme Servisi, 1 Ağustos 2014 tarihinden itibaren kesinleşmiş vergi ve vergi dairesine intikal etmiş diğer kamu alacaklarına ilişkin borç bilgilerinin anlık olarak öğrenilebilmesine imkân verecek şekilde yenilenmiştir.
Güncel tüm vergi borcunuz ile diğer kamu
alacaklarına ilişkin borçlarınızın (usulsüzlük cezaları, vergi ziya-ı cezası, nüfus para cezası,
askerlik para cezası, yükseköğrenim harç ve kredi borcu, karayolları geçiş ücret/idari para cezaları ve diğerleri) ayrıntılarını 7/24
www.gib.gov.tr adresinden ücretsiz olarak
öğrenebilirsiniz.
Anlık borç sorgulaması, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile belediyelerin tahsil ettiği vergileri kapsamamaktadır.

Akblog.Net

Muhasebe Hakkında Geniş Döküman

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali

Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları

Birliğinden:

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK

İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE

GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA

MECBURİ MESLEK KARARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kavramlar

Amaç

MADDE 1 - Bu mecburi meslek kararının amacı,

Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri

tarafından verilecek olan hizmetlerin, değişen

toplumsal duyarlılık ve sorumluluklar

doğrultusunda kurumsal bir anlayışla sunulmasını

temin etmek üzere meslek mensuplarının işyeri,

hizmet ve kalite güvence ilke ve esaslarını

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu mecburi meslek kararı, ortakları

meslek mensupları olan ve Odalara kayıtlı bulunan

şirketleri, adi ortaklıkları ve gerçek kişi işletmeleri

kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 - Bu mecburi meslek kararı, 3568 sayılı

Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f)

bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kavramlar

MADDE 4 - Bu mecburi meslek kararında geçen;

Birlik : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali

Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları

Birliği’ni (TÜRMOB),

Kanun : 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,

Meslek mensubu : Serbest Muhasebeciler, Serbest

Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali

Müşavirleri,

Mesleki faaliyet : Kanun hükümleri uyarınca

meslek icrasını, Muhasebe, Denetim

ve Danışmanlık

İşletmeleri : Ortakları meslek mensupları olan ve

Odalara kayıtlı bulunan şirketleri, adi ortaklıkları

ve gerçek kişi işletmeleri

Odalar : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

Odaları ile Yeminli Mali Müşavirler Odalarını,

Ruhsat : Kanuna göre verilen meslek ruhsatlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşyeri İlke ve Esasları

Mekan

MADDE 5 - Mesleki konularda faaliyette

bulunacak, Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık

İşletmeleri için kurumsal ofis düzeni ve hizmet

kalitesi kapsamında; kurumsal kimlik ve imaj,

iletişim güvenliği, çalışanların motivasyonu ve

verimliliği, etkili yönetim ve koordinasyon, fiziksel

güvenlik ve ergonomik çalışma ortamını

sağlayacak ofis düzeni oluşturulmalıdır.

Mekan, müşteri ve çalışan sayısı ile birlikte hizmet

çeşitliliğine uygun olarak; hizmet üretim, yönetim,

eğitim, ortak kullanım ve destek hizmetleri

ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmalıdır.

Güvenlik

MADDE 6 - Meslek mensupları tarafından,

faaliyette bulundukları alanlarda, müşteri bilgileri,

hizmet ve çalışan güvenliği ile varlıkların

korunmasını sağlayacak Varlık, Bilgi ve İş

Güvenliğine ilişkin prosedürler oluşturulmalı ve

gerekli önlemler alınmalıdır.

Yazılım, Donanım ve Ekipman

MADDE 7 - Meslek mensupları ve çalışanlarının

kullanacakları mobilya, mefruşat,

teknik ekipman ve yazılım konularına ilişkin

esaslar, yapılan işin niteliğine uygun olarak

hazırlanmalı ve hizmetin kalitesini arttıracak

prosedürler belirlenmelidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşyeri Yönetimi ile Hizmet İlke ve Esasları

A- İŞYERİ YÖNETİMİ

Kurumsal yönetim

MADDE 8 - Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık

İşletmeleri, büyüklük, işlerin çeşitliliği, her bir

faaliyetin iş hacmi, müşteriye sunulacak işlerin

karmaşıklığı ve faaliyet gösterdikleri çevrenin

değişim hızı gibi faktörleri dikkate alarak

yapılanmalıdır.

Üst yönetimden en alt basamaklara kadar

faaliyetlerin sistematik, eşgüdümlü, katılımcı ve

etkin bir biçimde yürütülmesi için gerekli koşullar

sağlanmalıdır.

Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri

yönetimi vizyon, misyon ve stratejisi

doğrultusunda ilkelerini belirlemek ve

yöneticilerine karar ve eylemlerinde yol göstermek

amacıyla yönetim politikalarını yazılı olarak

belirlemelidir.

İşyeri yönetimi

MADDE 9 - Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık

İşletmeleri, müşteri hizmet politikaları ile birlikte

insan kaynakları, mali ve idari işler ve bilgi

teknolojileri politikalarını oluşturmalı ve bu

politikalar

doğrultusunda prosedürlerini belirlemelidir.

Meslek mensupları, kendi olanakları ölçüsünde

yönetsel faaliyetleri açıklığa kavuşturacak

düzeyde; plan ve bütçe yönetimi, kalite yönetimi

ve çalışma usul ve esaslarına

ilişkin prosedürler oluşturmalıdır.

İnsan kaynakları yönetimi

MADDE 10 - Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık

İşletmeleri insan kaynakları yönetimi ile ilgili temel

politikaları ile bunların işleyişine

ilişkin prosedürlerini yazılı doküman olarak

hazırlamalıdır. Prosedürler, insan kaynakları

planlaması, işe alım,oryantasyon, eğitim ve

geliştirme, performans değerlendirme sistemi,

kariyer yönetimi ve personel özlük işlerini

kapsamalıdır.

B- HİZMET YÖNETİM VE UYGULAMA İLKE VE

ESASLARI

Hizmet uygulama

MADDE 11 - Sunulacak hizmete uygun

kaynakların, etkin ve verimli kullanılması ve

kaynakların hizmetin etkili bir şekilde yerine

getirilmesi için gerekli önceliklere göre tahsis

edilmesi amacıyla planlama yapılmalı; bu plan ile

öncelikler, olası riskli alanları ve ilgili kontroller

önceden belirlenerek yazılı hale getirilmelidir.

Hizmetin uygulama sürecinde; bilgi toplama,

analiz, değerlendirme ve kayıtlı hale getirme

esasları yazılı olarak belirlenmelidir. Elde edilen

bilgi ve belgenin kayıt altına alınması, saklanması

ve gerektiğinde ibraz edilmesi amacıyla her bir

hizmet için ayrı ayrı çalışma kağıtlarından oluşan

çalışma dosyaları düzenlenmelidir.

Çalışma sonuçları raporlanmalıdır. Raporlar;

varılan sonuçlar, yapılan tavsiyeler ve önerilen

eylem planlarının yanında hizmetin hedeflerini ve

kapsamını da içermelidir.

Müşteri ilişkileri yönetimi

MADDE 12 - Müşteri ilişkileri yönetimi

kapsamında; teklif hazırlanması, sözleşme

düzenlenmesi, risk yönetimi ve müşteri

memnuniyetinin değerlendirilmesine ilişkin politika

ve prosedürler oluşturulmalıdır.

Hizmet tanıtım ve pazarlama yönetimi

MADDE 13 - Bu mecburi meslek kararı, mesleki

faaliyeti yürütürken; meslek kararı ve diğer

mesleki mevzuatla sınırlı ve tutarlı olmak kaydıyla,

etkili bir pazarlama ve tanıtım yürütülmesini,

kurumsal kimlik ve marka oluşturulmasını teşvik

eder.

Haksız rekabet ve reklam yasağı

MADDE 14-Meslek mensupları, Serbest

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve

Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne uygun davranmakla

yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları

Kalite güvence programı

MADDE 15 - Muhasebe, denetim ve danışmanlık

hizmetlerini yerine getiren meslek mensupları, ilgili

hizmet faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan bir

kalite güvence ve geliştirme programı hazırlamalı

ve bu programı sürdürmelidir.

Kalite Güvence ve Geliştirme Programı,

gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin dönemsel olarak

ve devamlı suretle değerlendirilmesini

sağlamalıdır.

Kalite Güvence değerlendirmeleri; hesap verebilirlik

ve şeffaflığın sağlanması amacıyla, en az yılda bir

kez olmak üzere kalite programı çalışmalarını ve

sonuçlarını rapor etmelidir.

Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri

tarafından, kalite kontrol sisteminin etkin bir

şekilde işlediğine dair makul bir güvencenin

sağlanması amacıyla, tamamlanmış hizmetlerle

ilgili periyodik olarak yapılan kalite kontrolleri de

dâhil devamlı olarak uygulanan kalite kontrol

yöntemlerinin işleyişi izlenmelidir.

Gözetim

MADDE 16-

a) İşyerinin Beyan ve Raporlama Yükümlülükleri

Meslek mensupları iş bu meslek kararı

düzenlemelerine göre oluşturacakları işyeri, hizmet

ve kalite güvencesine ait politika ve süreçleri ile

bunlara yönelik uygulamalarını dokümante ederek

raporlar, politika ve iş süreçlerini meslek faaliyete

başlamalarından itibaren 6 ay içinde bağlı

oldukları odalara beyan ederler. Elektronik,

manyetik ve benzeri ortamlarda tutulanlardahil,

raporlanan politika, süreç ve uygulamalar 5 yıl

süreyle saklanır.

b) Meslek Örgütü Tarafından Yapılacak İnceleme

ve Denetimler

1. Odalar, seçilmiş yeterli sayıda çalışma

dosyaları ve diğer bilgi, bildirim ve belgeler

çerçevesinde, meslek mensuplarının oluşturdukları

işyeri, hizmet ve kalite güvence standartları

kapsamında faaliyette bulunup bulunmadıklarını,

inceler ve denetler. İnceleme ve denetim

faaliyetleri Odalar tarafından her yıl hazırlanan

yıllık inceleme ve denetim planı kapsamında

yürütülür. İnceleme sonuçları her yıl bir raporla

açıklanır.

2. Yapılan inceleme ve denetimler, meslek

mensuplarınca bu meslek kararı kapsamında

uygulanan ilke ve esasların gözden geçirilmesi ve

yürütülen faaliyetlerinin bu meslek kararına

uygunluğunun denetimini kapsar.

3. Odalar, bir takvim dâhilinde yürüteceği inceleme

ve denetimlerin yanı sıra ihbar, şikâyet, bildirim

gibi durumlarda ve gerekli gördüğü diğer hallerde

de inceleme ve denetim yapar.

4. Odalar, inceleme ve denetimleri kendi meslek

personeli eliyle yürütebileceği gibi, illerde odalar

bünyesinde oluşturulacak kurul veya komiteler

yoluyla da gerçekleştirebilir.

5. İnceleme ve denetimler Birlik tarafından

belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılır.

c) Meslek Örgütü Tarafından Uygulanacak

Yaptırımlar

Yapılan inceleme ve denetimler sonucunda,

1. Raporlamaya ilişkin temel ilkelere uyulmayanlar,

2. Belirtilen hususlarla ilgili olarak bildirim

yükümlülüğünü yerine getirilmeyenler,

3. Birlikçe veya Birlik tarafından

görevlendirilenlerce istenen bilgi ve belgeleri

vermeyenler,

4. Hatalı, eksik, yanıltıcı ve gerçeğe aykırı rapor

düzenleyenler veya bilgi verenler,

5. Bu meslek kararının ilgili diğer hükümlerine

aykırılıkları tespit edilenler,

hakkında Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Meslek mensupları inceleme ve denetimler

sonucunda tespit edilen hususlar ile ilgili olarak

gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Meslek Örgütünün Yetkileri

MADDE 17 - Bu meslek kararında belirtilen

konularla ilgili olarak, meslek mensupları arasında

uygulama birliğini sağlamak amacıyla Birlik

tarafından genel düzenlemeler yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Geçiş Hükümleri

MADDE 18 - Bu mecburi meslek kararının

yayınlandığı tarih itibariyle faaliyette bulunan

muhasebe, denetim ve danışmanlık işletmeleri bu

meslek kararından belirlenen hususlara

31.12.2015 tarihine kadar uyum sağlamak

zorundadırlar.

Yürürlük

MADDE 19 - Bu meslek kararının

16 ncı maddesinin (a) fıkrası

hükmü 01/01/2016 tarihinde, diğer hükümleri ise

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 - Bu Meslek Kararı hükümlerini Türkiye

Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli

Malî Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu

yürütür.


Posted via Blogaway

İş Hayatında Askerlik ve kanundan doğan çalışma

Posted On 9 Ağustos 2014 Cumartesi

Askerlik ve kanundan doğan çalışma
MADDE 31
Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi işinden ayrıldığı günden
başlayarak iki ay sonra işverence feshedilmiş sayılır.
İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Bir yıldan çok çalışmaya karşılık her fazla yıl için, ayrıca iki gün eklenir. Şu kadar ki bu sürenin tamamı doksan günü geçemez.
İş sözleşmesinin feshedilmiş
sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre içinde işçinin ücreti işlemez.
Ancak özel kanunların bu husustaki hükümleri saklıdır. Bu süre içinde iş sözleşmesinin Kanundan doğan başka bir sebebe dayanılarak işveren veya işçi tarafından feshedildiği öteki tarafa bildirilmiş olsa bile, fesih için Kanunun gösterdiği süre bu sürenin bitiminden sonra işlemeye başlar. Ancak iş sözleşmesi belirli süreli olarak yapılmış ve sözleşme yukarıda yazılı süre içinde kendiliğinden sona eriyorsa bu madde hükümleri uygulanmaz.
Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan
şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret
tutarında tazminat öder.

Posted via Blogaway

İş Yerinde Toplu işçi çıkarma

Toplu işçi çıkarma
MADDE 29
İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir.
İşyerinde çalışan işçi sayısı:
a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az
10 işçinin,
b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az
yüzde on oranında işçinin,
c) 301 ve daha fazla ise, en az 30
işçinin,
İşine 17 nci madde uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır.

İş Yerinde Yeni işverenin sorumluluğu

Yeni işverenin sorumluluğu
MADDE 23
Süresi belirli olan veya olmayan sürekli iş sözleşmesi ile bir işverenin işine girmiş olan işçi, sözleşme süresinin bitmesinden önce yahut bildirim süresine uymaksızın işini bırakıp başka bir işverenin işine girerse sözleşmenin bu suretle feshinden ötürü, işçinin sorumluluğu yanında, ayrıca yeni işveren de
aşağıdaki hallerde birlikte sorumludur:
a) İşçinin bu davranışına, yeni işe
girdiği işveren sebep olmuşsa.
b) Yeni işveren, işçinin bu davranışını
bilerek onu işe almışsa.
c) Yeni işveren işçinin bu davranışını
öğrendikten sonra dahi onu
çalıştırmaya devam ederse.

Posted via Blogaway

İş Hayatında Feshin geçerli sebebe dayandırılması

Feshin geçerli sebebe dayandırılması
MADDE 18
Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.
Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66 ncı maddesindeki süreler dikkate alınır.
Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için
geçerli bir sebep oluşturmaz:
a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal  faaliyetlere katılmak.
b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak.
c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli makamlara
başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.
d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.
e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.
f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt
bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.  İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir.
İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında bu madde, 19 ve 21 inci
maddeler ile 25 inci maddenin son fıkrası uygulanmaz.

Posted via Blogaway

Çağrı üzerine çalışma

Çağrı üzerine çalışma
MADDE 14
Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı
üstlendiği işle ilgili olarak kendisine
ihtiyaç duyulması halinde iş görme
ediminin yerine getirileceğinin
kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine
çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş
sözleşmesidir.
Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi
içinde işçinin ne kadar süreyle
çalışacağını taraflar belirlemedikleri
takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi
saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı
üzerine çalıştırılmak için belirlenen
sürede işçi çalıştırılsın veya
çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.
İşçiden iş görme borcunu yerine
getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına
sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi
kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı
zamandan en az dört gün önce
yapmak zorundadır. Süreye uygun
çağrı üzerine işçi iş görme edimini
yerine getirmekle yükümlüdür.
Sözleşmede günlük çalışma süresi
kararlaştırılmamış ise, işveren her
çağrıda işçiyi günde en az dört saat
üst üste çalıştırmak zorundadır.

Posted via Blogaway

İş kanunu İşyerinin veya bir bölümünün devri

İşyerinin veya bir bölümünün devri
MADDE 6
İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî
bir işleme dayalı olarak başka birine
devredildiğinde, devir tarihinde
işyerinde veya bir bölümünde mevcut
olan iş sözleşmeleri bütün hak ve
borçları ile birlikte devralana geçer.
Devralan işveren, işçinin hizmet
süresinin esas alındığı haklarda,
işçinin devreden işveren yanında işe
başladığı tarihe göre işlem yapmakla
yükümlüdür.
Yukarıdaki hükümlere göre devir
halinde, devirden önce doğmuş olan
ve devir tarihinde ödenmesi gereken
borçlardan devreden ve devralan
işveren birlikte sorumludurlar. Ancak
bu yükümlülüklerden devreden
işverenin sorumluluğu devir tarihinden
itibaren iki yıl ile sınırlıdır.
Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma
ya da türünün değişmesiyle sona
erme halinde birlikte sorumluluk
hükümleri uygulanmaz.
Devreden veya devralan işveren iş
sözleşmesini sırf işyerinin veya
işyerinin bir bölümünün devrinden
dolayı feshedemez ve devir işçi
yönünden fesih için haklı sebep
oluşturmaz. Devreden veya devralan
işverenin ekonomik ve teknolojik
sebeplerin yahut iş organizasyonu
değişikliğinin gerekli kıldığı fesih
hakları veya işçi ve işverenlerin haklı
sebeplerden derhal fesih hakları
saklıdır.
Yukarıdaki hükümler, iflas dolayısıyla
malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin
veya bir bölümünün başkasına devri
halinde uygulanmaz.

Posted via Blogaway

İş kanunu Eşit davranma ilkesi

Eşit davranma ilkesi
MADDE 5
İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal
düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep
ve benzeri sebeplere dayalı ayırım
yapılamaz.
İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam
süreli çalışan işçi karşısında kısmî
süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli
çalışan işçi karşısında belirli süreli
çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.
İşveren, biyolojik veya işin niteliğine
ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir
işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında,
şartlarının oluşturulmasında,
uygulanmasında ve sona ermesinde,
cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.
Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.
İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.
İş ilişkisinde veya sona ermesinde
yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı
davranıldığında işçi, dört aya kadar
ücreti tutarındaki uygun bir
tazminattan başka yoksun bırakıldığı
haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı
Sendikalar Kanununun 31 inci
maddesi hükümleri saklıdır.
20 nci madde hükümleri saklı kalmak
üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi
ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi
bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir
biçimde gösteren bir durumu ortaya
koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin
mevcut olmadığını ispat etmekle
yükümlü olur.

Posted via Blogaway

Tek düzen Muhasebe hesap Planındaki Amaç

Tekdüzen Muhasebe Sistenin Esları 4
kısımda incelenir.
1. Muhasebenin Anayasası
(Muhasebenin Temel Kavramları)
2. Mali Tabloların Biçimi
3. Muhasebe İlkeleri
4. Tekdüzen hesap planı
1. Muhasebenin Anayasası
(Muhasebenin Temel Kavramları):
Muhasebenin temel kavramlarına
muhasebenin anayasası da denilmektedir.
Nasıl ki hukukta kanunlar anayasaya
ayrıkı olamazlar, muhasebede de hiç bir
işlem ve olay muhasebenin anayasası
olan temel kavramlarına aykırı
olamazlar.
Muhasebenin Temel Kavramları 12
tanedir.
1. Sosyal Sorumluluk Kavramı
2. Kişilik Kavramı
3. İşletmeninSürekliliği K.
4. Dönemsellik Kavramı
5. Parayla Ölçülme
6. Maliyet Esası Kavramı
7. Tarafsızlık ve Belgelendirme
8. Tutarlılık Kavramı
9. Tam AçıklamaKavramı
10. İhtiyatlılık Kavramı
11. Önemlilik Kavramı
12.Özün Önceliği Kavramı
2. Mali Tabloların Biçimi: Mali
tablolar temel mali tablolar ve ek mali
tablolar olarak iki kısımda incelenir.
Bunlardan en temel mali tablolar bilanço
ve gelir tablosudur.
3. Muhasebe İlkeleri:
Temel mali tablolardan bilanço ve
gelir tablosuna ilişkin ilkeler
geliştirilmiştir. Bilanço varlık ve
kaynaklardan oluştuğu için varlıklara ve
kaynaklara ilişkin ilkeler bulunur.
4. Tekdüzen Hesap Planı:
Tek Düzen Hesap Planı
kapsamına bilanço esasına göre defter
tutan gerçek ve tüzel kişiler girmektedir.
Ancak bilanço esasına göre defter
tutmakla beraber faaliyet konuları
itibariyle farklı muhasebe tekniğini
kullanmak durumunda bulunan;
a) Banka ve Sigorta Şirketleri,
b) Özel Finans Kurumları,
c) Finansal Kiralama Şirketleri
(faktoring vb. alanlarda faaliyet
gösterenler dahil)
d) Menkul Kıymet Yatırım Fonları,
Aracı Kurumlar ve Yatırım Ortaklıkları,
belirlenen “Muhasebenin Temel
Kavramları”na, “Muhasebe
Politikalarının Açıklanması”na ve “Mali
Tablolar İlkeleri”ne uymaları kaydıyla 1
Nolu Muhasebe Uygulama Genel
Tebliğinin diğer mecburiyetlerini yerine
getirmekle yükümlü değildirler.
İşletme hesabı esasına göre defter tutan
işletmeler ise sadece belirlenen
“Muhasebenin Temel Kavramları”na
uymakla yükümlüdürler.

Posted via Blogaway

Tek düzen hesap Planı hakkında Temel Bilgiler

TEK DÜZEN HESAP PLANI
1. Tek Düzen Hesap Planı Tanımı:
Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde
kullanılan, belirli bir sisteme göre
hazırlanmış hesapların yer aldığı listeye
tek düzen hesap planı denir. Türkiye'de
bilanço esasına göre defter tutan tacirler
1 Ocak 1994 tarihinden itibaren
yürürlüğe konan tek düzen hesap planını
uygulamak zorundadırlar. Hesap
planındaki kodlar ve hesaplar
değişitirilemez, fakat işletmeler istediği
hesapları seçip muhasebe kayıtlarında
kullanabilirler.
Hesap planındaki kodlar belli bir sisteme
ve mantığa göre oluşturulmuştur.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim
İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı
Kayıtları
>> Ay Sonu KDV
Tahakkuku
>> Aylık Ücret
Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun
Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi
Örneği
>> Defter Tutma
Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri
Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı
Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi
Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve
Tablosu
>> Girişimci
(Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri
Kayıtları
>> KDV Beyannamesi
Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin
Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi
Hesapları
>> Mikro Programı
Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin
Tanımı
>> Muhasebenin Temel
Kavramları
>> Muhtasar
Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı
Envanter
>> Şirket Kuruluş
İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap
Planı
>> Ticari İşletme ve
Tacir
>> Ücret Bordrosu
Düzenleme
>> Ücret Bordrosu
Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama
Hesap kodunun ilk rakamı: Hesap sınıfı
Hesap kodunun ikinci rakamı : Hesap
grubu
Hesap kodunun üçüncü rakamı: Büyük
defter hesabı
102 BANKALAR HESABI hesap planı
sisteminde incelenirse,
1 ---> Hesap Sınıfı (Dönen Varlıklar)
0 ---> Hesap Grubu (Hazır Değerler)
2 ---> Büyük Defter Hesabı (Bankalar
Hesabı)

Posted via Blogaway

Muhasebe ve iş kanunları

MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI VE
TEKDÜZEN HESAPPLANI
Ülkemizin muhasebe uygulamasında,
Maliye Bakanlığı’nın 26.12.1992 tarih ve
21447 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan 1. sayılı
Muhasebe Uygulama Genel Tebliği ile
zorunlu hale getirilen Tekdüzen
Muhasebe Uygulamamasına 01 Ocak
1994 tarihinden
itibaren bağlanarak yeni bir aşamaya
geçilmiştir.
20 yıldır uygulanan Tekdüzen
Muhasebe Uygulaması meslek
mensupları tarafından benimsenmiş,
muhasebe uygulamalarında aynı temel
kavramlar, aynı genel kabul görmüş
muhasebe ilkeleri kullanılmış, bilanço
esasına tabi tüm işletmeler
aynı hesap planı kullanarak aynı mali
tabloları düzenlemiştir.
Artık meslek mensupları, yeni yüzyılda
meslek uzmanlığa sahip olmak için bilgi
beceriye sahip olacak biçimde
kendilerini yetiştirmeleri, geleceğe açık
olacak şekilde eğitmeli ve eğitilmelidir.
Bugün muhasebe mesleği; Bir vergi
denetimi mesleği değildir. Muhasebe
sistemi kurma ve iyileştirme mesleği
değildir. Kayıt tutma ve sistemden mizan
çıkarma hatta bilanço, gelir tablosu elde
etme mesleği değildir. Bu meslek
işletmelerde yaratılmış mali tablolara ait
bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu
onaylayan, sonuçlarını yorumlayan,
toplumun her kesimini bilgilendiren
şeffaf raporlar sunan ve işletme
sahiplerine karar almak için bilgi veren
meslek olmalıdır.

Posted via Blogaway

Muhasebede İşçilik Kavramı ve Özellikleri

Posted On 3 Ağustos 2014 Pazar

İşçilik Kavramı ve Özellikleri
Mamül ve hizmet üretimi için gereken üretim faktörü emek veya işgücüdür.İşçilik maliyetleri,işveren tarafından işgücü ile ilgili yapılan ödemelerin tümüdür.Emek,insanların gereksinimlerini gidermek için gelir elde etmeyi amaç edinmiş zihinsel ve bedensel çalismalardir ücret ise insan emeğinin karşilığıdır.
(Hacırüstemoğlu,1995:120)
İşçilik Kavramı,bir mamülün ya da hizmetin üretilmesinde kullanılan ya da bu üretime yardımcı olan emeğin parasal tutarını ifade eder. Önce bir mamülün ya da hizmetin üretilmesinde harcanan süre belirlenir. Daha sonra bu harcanan süre, parayla ifade edilir.
Başka bir yerde de İşçilik Kavramı mamül üretmek için harcanan insan emeğinin parasal olarak ifadesidir. Mamül maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınması gereken işçilik gideri diğer maliyet unsurlarından farklı bazı özellikler taşimaktadır. Bu özellikler şöyle sıralanabilir.
(Üstün,1996:139)
1- İşçilik gideri saklanması, stoklanması,
biriktirilmesi mümkün olmayan bir gider kalemidir.
İşçi veya memur mesainin başlama veya bitiş saatleri arasında işletmede bulunduğu sürece işveren tarafından yeterli miktarda iş verilip verilmediğine yüksek veya düşük verim sağlanıp sağlamadığına bakılmaksızın ücret almaya hak kazanır. Bu da işletme için mamul maliyetlerindirilmesinde bir maliyet gideridir.
2- İşçilik giderlerine günlük saatlik ücretlere ek olarak sosyal mevzuat hükümleri veya toplu sözleşme hükümlerine göre bazı sosyal yardım, çocuk zammı ücretli izin, giyecek ve yiyecek gibi ilaveler yapılabilir.
3- İşçilik gideri tüm maliyetleri etkileyen aktif karakterli bir giderdir. Her ne kadar işçilik giderlerinin toplam maliyetlerin içindeki nisbi payı son yıllarda düşmekte ise de yine de maliyet giderlerinin verimli ve etkili kullanımını olumlu veya olumsuz etkileyen bir maliyet gideri ve özelligini korumaktadır.
4- Ücret gideri işveren için bir gider özelliği taşirken ücret almaya hak kazanan işçi için gelir anlamındadır. Bu gelir üzerinden kesilecek vergi ve sosyal mevzuata ilişkin primlerin takibi ve ödenmesi işletmelere çesitli sorumluluklar yükler.
(Yükçü,1999:105)
2. İşçilik Giderlerinin Sınıflandırılması
İşçilik giderleri üretilen mamüller ile ilişkilerine göre direkt veya endirekt işçilik maliyeti olarak ikiye ayrılabilir.
2.1. Direkt İşçilik Maliyetleri
Direkt işçilik, üretilen mamüllere doğrudan doğruya yüklenebilen ve mamülün temel yapısını oluşturan, hammaddenin biçimini, yapısını ve niteliğini değiştiren maliyetlerdir. Örnegin; bir konfeksiyon dikiş fabrikasında dikiş makinaları operatörüne bir inşaat şantiyesinde beton döken işçilere ödenen ücretler vb. (Üstün,1996:140)
Bu giderler,angi mamul ve mamul grubu için harcandığı izlenebilen ve herhangi bir dağıtım anahtarına gerek duymadan ,işçi başina düşen çalisma süresi ölçülebilen işcilik giderlerinden oluşur.(Ders Notları)
Direkt işilik giderleri 7/A seçeneğinde 720-Direkt İşçilik Giderleri Hesabında izlenirken 7/B seçeneğinde 791-İşçi Ücret ve Giderleri Hesabında izlenmektedir. (Yükçü,1999:106)
2.2. Endirekt İşçilik Maliyetleri
Nihai mamüllerin üretiminde kullanılan direkt işçilik dışında kalan ve bu mamüllere doğrudan doğruya yüklenmeleri olanaksız olan işçiliklere, Endirekt İşçilik adı verilir . Endirekt işçilikler de aynı direkt hammadde gibi, yardımcı işçilik ve yönetici işlicilik olmak üzere ikiye ayrılır. Yardımcı işçilik, üretim faaliyetlerinin düzenli biçimdi sürdürülmesine yardım eden işçilik olup, bakım ve onarım işçileri kapıcı ve çirak vb. personele ödenen işçilik maliyetlerinden oluşur. Yönetici işçilik de; üritem faaliyetlerini yöneten ustabaşi gözlemci, atölye şefi vb. kişilere ödenen maliyetlerden oluşur. (Üstün,1996:141)
Endirekt işçilikler ile üretilen mamüller arasında direkt ilişki kurmak mümkün olmadığından bu giderler mamül maliyetine bazı dağıtım anahtarları veya dağıtım yöntemleri aracılığıyla dağıtılacak yüklenir.
Endirekt İşçilik Giderleri 7/A seçeneğinde 730- Genel Üretim Giderleri Hesabında izlenirken 7/B seçeneğinde tüm işçilik giderleri 791 - İşçi Ücret ve giderleri hesabında izlenmektedir.
3. İşçilik Giderlerinin İzlenmesi
İster üretim işletmesi özelliginde olsun isterse ticari veya hizmet türünde olsun. İşletmelerde işçilik giderlerinin izlenmesi önem göstermektedir.
İşveren için bir maliyet unsuru, çalisan işçi içinse bir gelir kaynağı işçiliğin hatasız belirlenmesi ve ödenmesi işgücü verimliliği açısından da
önemlidir. (Üstün,1999:106)


Posted via Blogaway

MALİYET MUHASEBESİ Temel Bilgiler

MALİYET MUHASEBESİ DERS NOTLARI
Maliyet muhasebesi endüstriyel faaliyette bulunan
(veya hizmet üreten) işletmelerin ürettikleri mamüllerin saptayabilmek için maliyet giderlerinin türlerini (gider türleri) ortaya çıktıkları yerler itibariyle (gider yerleri) ve üretilen mamüllerin türlerine göre (gider taşiyıcıları) izlemek için yapılan hesaplar ve tutulan kayıtları
kapsamaktadır.
Biz bu çalismamızda maliyet türlerinden işçilik giderlerini ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalısacagiz. İşçilik giderlerine geçmeden önce bazı temel kavramları üzerinde duralım.
Maliyet Kavramı
En geniş anlamı ile maliyet (lost) kavramı, bir amaca ulaşmak bir nesneye sahip olabilmek içinvkatlanılan fedakarlıkların tümüdür. Yukarıda tanımdan hareket edildiğinde maliyet kavramının muhasebenin konusu içerisinde girebilmesi için katlanılan fedakarlıkların para değeri ile ölçülebilir olması gerekmektedir. 2563 Sayılı Vergi Usul Kanunumuzda satın alınan mal ve üretim ve üretilen mamül ya da hizmetin maliyet hedefleri ayrı ayrı tanımlanmıştır. Maliyet bedeli 262. maddede genel olarak şöyle tanımlanmıştır.
Maliyet Bedeli olarak böyle bir kıymetin iktisap edilmesi ve yahut değerinin arttırılması nedeniyle yapılan ödemelerle bunlara ilişkin tüm giderlerin toplamını ifade eder.
Maliyet Gideri
Maliyet gideri üretim işletmelerinde üretilmesi amaçlanan mamulün elde edilmesi için kullanılan veya tüketilen mal ve hizmetlerin parasal olarak ifadesidir. Tanımdan da anlaşilacağı üzere maliyet giderinin en belirgin özelligi üretim için mal ve hizmet tüketimidir. Sözü edilen tüketim biçiminde mal ve hizmetler tümü ile tüketilip yok edilmemekte aksine, şekil değiştirerek yepyeni bir mamule dönüştürmektedir. Kısacası maliyet gideri kavramında üretim için tüketim sözkonusu olmaktadır. Maliyet giderleri, üretilen malların satışı esnasında işletmeye tekrar gelir olarak geri
dönmektedir. . (Yükçü,1999:39)

Posted via Blogaway

SPK BAŞVURU işlemleri Nelerdir

SPK BAŞVURU İŞLEMLERİ
Sınavlara ilk kez başvuruda bulunacak
adaylardan aşağıda belirtilen
belgeler aranır.
– Eksiksiz olarak doldurulmuş, fotoğraflı ve
imzalı Kayıt Formu,
– Nüfus cüzdanı fotokopisi,
– Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont
(dekont adayın ad ve soyadı ile TC kimlik
numarasını içerecek şekilde düzenlenmelidir).
Yeni kayıt işlemleri başvuru süresi içerisinde
http://spk.anadolu.edu.tr internet adresinden yapılacaktır. Sınavlara sadece internet üzerinden başvuru imkânı bulunmaktadır. İnternet adresinde bulunan Kayıt Formu’nun ilgili
sayfalarındaki açıklamaların dikkatle okunarak işlem adımlarının yürütülmesine özen gösterilmelidir. Bu formda TC kimlik numarası sorulmaktadır.
TC kimlik numarası http://tckimlik.nvi.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. TC vatandaşı olmayan adaylar TC kimlik numarası yerine pasaport numaralarını 11 hane oluncaya kadar sonuna sıfır (0) ekleyerek yazacaklardır.
Formda bulunan bilgi alanlarının doğru ve eksiksiz doldurulması zorunludur.
Form hatasız doldurulduktan sonra ilgili buton tıklanarak kaydın onaylanması gerekmektedir. Aday onay aşamasından önce girdiği bilgilerde değişiklik yapabilir. Ancak bir kez onaylama yapıldıktan sonra kaydı değiştirmek mümkün değildir. Adaylar Kayıt Formu’nda belirttikleri adreste başvurudan sonra değişiklik
yapamazlar.
Adres değişiklikleri ancak bir sonraki sınavın kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılabilir. Adayın adresinin değişmiş olması halinde, gerektiğinde adayla yapılan yazışmalarda evrakın kendine ulaşmasını temin adayın sorumluluğundadır. Yapılacak sınavlara ilk kez başvurmuş olması nedeniyle henüz şifre almamış adayların; Kayıt Formuna, T.C.kimlik numaralarını ve kendi belirleyecekleri 5 haneli şifreyi yazarak kayıt yapmaları mümkündür. Aday tarafından belirlenen bu şifreler geçici olup başvuru süresince kullanılacaktır. Adaylar sınavdan bir ay önce sınav giriş yerlerinin açıklanması aşamasında http://spk.anadolu.edu.tr internet adresinde bulunan “Şifrenizi unuttunuzsa
burasını tıklayınız” bölümüne girerek daimi şifrelerini internet üzerinden alabileceklerdir. Bu bölümde istenilen bilgilerin Kayıt Formunda yazılı olan bilgilerle aynı olması gerekmektedir.
Aksi takdirde farklı bilgilerle doğru şifreye
ulaşmak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle Kayıt Formunun imzalı örneğinin fotokopisinin aday tarafından saklanmasında yarar
bulunmaktadır.
Kayıt onaylandıktan sonra bilgisayardan alınan dökümün fotoğraf bölümüne, son altı ay içinde çekilmiş, başı açık ve adayı kolaylıkla tanıtacak nitelikte bir fotoğrafın yapıştırılması ve ilgili bölümünün imzalanması gerekmektedir. Aday sınav başvurusu sırasında dolduracağı Kayıt
Formunda; lisans sınavı başvuru koşullarına uygun olduğunu, sınavlara katılma koşulları ile lisans belgesi alma koşullarını okuduğunu ve Kayıt Formunda verdiği bilgilerin tümünün doğru ve eksiksiz olduğunu, gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan eder. Aday beyanının gerçek dışı olduğunun, sınava girme ve lisans belgesi alma koşullarını taşımadığının sonradan anlaşılması halinde girdiği sınavların geçersiz sayılacağını ve 3 yıl içinde açılacak hiçbir sınava alınmayacağını, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve yetkilendirdiği kurumun talep edeceği tüm bilgi ve belgeler ile tecrübe koşulu aranan sınavlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranılan tecrübe koşulunu lisans belgesi alma aşamasında kanıtlayan bilgi ve belgeleri vermekle yükümlü olduğunu, vermediği takdirde sonuçlarına katlanacağını, kabul ederek beyanını imzalayacaktır.
Sınavlara Daha Önce Katılmış Adaylar
Daha önce yapılmış olan lisanslama
sınavlarında başarısız oldukları konulardan geçer not almak ve/veya not ortalamasını yükseltmek amacıyla yeniden sınava başvuracak adaylar, istedikleri konu veya konulardan tercih yaparak sınavlara katılabileceklerdir.
!! Lisanslama sınavlarına daha önce katılmış olan adayların
http://spk.anadolu.edu.tr internet adresinde yer alan Kayıt Formunu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir.
Bu adayların başvurularında sadece aşağıda belirtilen belgeler
aranır;
– Kayıt Formunun onay sayfasının fotoğraflı ve imzalı dökümü (formun üzerinde fotoğraf
yapıştırmak için yer ayrılmamış ise fotoğraf yapıştırılmayacaktır),
– Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin adayın ad ve soyadı ile TC kimlik numarasının belirtildiği banka dekontu. Bu adayların gerek daha önce katıldıkları sınav türüne devam etmeleri, gerek başka bir sınav türüne başvurmaları halinde, http://spk.anadolu.edu.tr internet adresindeki Kayıt Formunu eksiksiz olarak doldurarak kayıt
yenilemeleri gerekmektedir.
Kayıt yenileme yapılırken T.C. kimlik numarası ve şifre girildikten sonra açılan ilk sayfada,
sadece ilgili sınavın girilecek modüllerinin
işaretli olması, diğer
modüllerdeki tüm işaretlerin kaldırılması
gereklidir; varsa adres bilgilerindeki değişiklikler
de bu aşamada yapılmalıdır. Yanlış girilen T.C.
kimlik numaraları sistem tarafından yeni bir
kayıt olarak algılanmaktadır. Bu nedenle T.C.
kimlik numaralarının doğru ve eksiksiz olarak yazılması önem arz etmektedir.
Adaylar ilk kayıtta verdikleri adres bilgilerinde değişiklik olması durumunda bu değişiklikleri Kayıt Formunda yapabilirler. Ancak kayıt
yenileme işlemleri sırasında adayın kimlik bilgilerinde değişiklik yapma imkanı bulunmamaktadır. Başvuru dönemi sona erdikten sonra aday tarafından belirlenen sınav merkezlerinde değişiklik yapılamaz.
Kayıt yenileme yapılırken,”Kaydet” butonu tıklandıktan sonra “Seçtiğiniz Bölüm(ler) ve Dersler” başlığı altında adayın girmek istediği sınav türü veya türleri ile girilecek modüllerin listesi görülecektir. Buraya kadar olan bölümde herhangi bir hata yoksa “Yukarıdaki Koşullar Altında Kaydımı Kesinleştiriniz” butonu tıklanacaktır. Hata olması halinde “Vazgeçtim Kayıt Yenileme Penceresine Geri Dön” butonu tıklanarak işlemlerin baştan yapılması gerekmektedir. Formda yer alan bilgilerin doğruluğundan emin olan adayın “Yukarıdaki Koşullar Altında Kaydımı Kesinleştiriniz” butonunu tıklaması halinde formun yazıcıdan dökümü alınacaktır.
!! Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerli sayılacaktır.
!! Adayların, kimlik bilgilerinde meydana
gelebilecek değişiklik ve düzeltmelerin
yapılabilmesi için adayların değişiklik
gerekçesini içeren ve belgeleyen evrakla birlikte Kılavuzun 5.3 Bölümünde yer alan adrese ancak kayıt başvuru dönemi içerisinde dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.
Yazıcıdan alınan bu forma, eğer formun üzerinde fotoğraf yapıştırmak için yer
ayrılmış ise, son altı ay içinde çekilmiş, başı açık ve adayı kolaylıkla tanıtacak
nitelikte bir fotoğrafın yapıştırılması ve ilgili bölümün imzalanması gerekmektedir.
İmzalanan Kayıt Formunun, TC kimlik numarası ve adı-soyadının yazılı olduğu banka dekontu ile birlikte “Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (Sınav
Hizmetleri) Yunusemre Kampüsü 26470
Eskişehir” adresine iadeli taahhütlü posta ilegönderilmesi gerekmektedir. http://spk.anadolu.edu.tr 

Posted via Blogaway

SPK SINAVI NEDiR

SPK SINAVI NEDİR? Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) sınavlarının genel amacı, sermaye piyasası alanında ihtisas personeli, yönetici, türev araçlar personeli, değerleme uzmanı, kredi derecelendirme uzmanı ve kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı olarak çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve tecrübelerini gösterir lisans belgesinin verilmesidir. Kurul tarafından düzenlenen lisanslama sınavları aksine bir karar alınmadıkça her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yapılmaktadır. SPK LİSANSLAMA SINAVI 11.08.2001 tarih ve 24490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: VIII, No: 34 “sermaye piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca Sermaye piyasası Kurulu tarafından lisanslama sınavları yapılacaktır. Sınavların genel amacı, sermaye piyasası alanında ihtisas personeli, yönetici, türev araçlar personeli ve değerleme uzmanı olarak çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve tecrübelerini gösterir lisans belgesinin verilmesidir. Sınav, sermaye piyasasında çalışmak isteyen (Bankalar, Aracı Kurumlar gibi) fakülte mezunlarının girmesi gerekli olan bir sınavdır. Lisan almayanların sermaye piyasasında çalışmaları mümkün değildir. Sınava girmek için mutlaka bir kurumda çalışmak gerekmemektedir. Fakülte mezunları sınava girebilirler. Lisans alanların ilgili kurumlarda iş bulma şansları oldukça artmaktadır. Kurumlar, lisanslama belgesine sahip kişileri aşağıdaki alanlarda istihdam etmektedirler; a) Hisse senetleri piyasası müşteri temsilcisi, b) Sabit getirili sermaye piyasası araçları ve repo-ters repo piyasası müşteri temsilcisi, c) Yatırım fonları müşteri temsilcisi, d) Aracı kurum acentası olarak faaliyet gösteren banka şubeleri tarafından, Seri: V, No: 46 sayılı Tebliğ’in 24′üncü maddesi uyarınca Kurulumuza bildirilmesi zorunlu olan acentalık işlemlerinden sorumlu müşteri temsilcisi ile seans salonlarında hisse senedi alım satımı görevini yürüten müşteri temsilcisi, e) Aracı kuruluş şube müdürü, f) Aracı kurum irtibat bürosu sorumlusu, g) Aracı kurum müfettişi, h) Aracı kuruluş takas ve operasyon sorumlusu.
Posted via Blogaway
/

İletişim Bilgilerimiz

Yakuplu Mah. Beylikdüzü / İstanbul | Türkiye
+90 505 025 1428
Pazartesi - Cuma (09:00 - 18:00)

İletişim Formu

Ad Soyad

E-posta

Mesaj

© SEO Bilişim İnternet Hizmetleri - Akblog.NET 2007-2019